21SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Összeállította: Muhoray György

(Csak a IV. kötetben szereplő neveket tartalmazza)

Abdurahman (Abderrahman) budai vezírpasa 429, 432,

Abdi pasa 435,

Abele császári biztos 426,

Ábrahám tüzérmester 149,

Achmet pasa 31, 32, 33, 34,

Achmet pasa szeraskier 435,

Aga Pál 136,

Agárdi (Agárdy) Endre (András) 271, 272, 274, 344, 346, 351,

Agárdi Endréné (Bottyán Katalin) 351,

Agárdi Mátyás 271,

Ágoston Márton 317,

Ahmed-ben-Abdallah 128,

Alai szolnoki bég 148,

Alaginé 214,

Alagy János 70,

Alaki Menyhért országbíró 210,

Alapi Gáspár horvát bán 141,

Albert főherceg 195,

Aldona Bernát lippai várparancsnok 30, 31, 32,

Ali 127,

Ali budai pasa 30, 31, 32, 33, 34, 115,

Ali pasa 258, 259, 285, 288,

Ali vajda 128, 142,

Ali-ben-Abdallah 127,

Ali-ben-Iliasz 127,

Ali Tihaya budai vezér 339,

Amborus Benedek 15,

Ambringen (Ampringen) János Gáspár, a német Lovagrend nagymestere 349, 350,

Amhát pasa 41, 50, 126, 284,

Amsperger Gergely ónodi várparancsnok 376,

Andorkó János kapitány 44, 48, 61,

Andrássy Mátyás 299,

Andrássy (Andrásy) Miklós jászkun főkapitány 283, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 326, 329, 335, 337, 338, 340, 346, 353, 354, 360, 361, 362, 369, 370, 372, 376, 377, 381, 382, 385, 386, 387, 392, 398,

Andrássy Péter 299,

Anigersi Ferdinánd gróf, ónodi parancsnok 391, 396,

Apafy (Apafi) Mihály erdélyi fejedelem 259, 288, 289, 290, 346, 364, 395, 407, 408, 410,

Apor Lázár 407,

Ároktövi András marjalaki ref. lelkész 319,

Arslán (Arszlan) pasa 109, 157, 159, 160, 161,

Ártándi (Ártándy) Kelemen 37, 38

Ártánházy György kolbászszéki kun kapitányok főispánja 38,

Asztalgyártó Péter 135,

Asztralany Ferenc 206,

Báboni Márton 241,

Bachy (Báchy, Bácsi, Bácsy) Benedek főszámtartó 82, 83, 84, 102, 123,

Bagosi Miklós 320,

Bajezid 127,

Bajusz Imre 261,

Bajusz Imréné 261,

Baki Mihály kunszentmiklósi tisztviselő 404,

Baki Pál 94,

Bakics Péter 27, 30, 31, 44, 46,

Bakos Mihály hajdú 366, 389,

Balaknyay György 272, 273,

Balás-deák István 145,

Balási Mihály 316,

22Balassa család 276,

Balassa Bálint 149, 276,

Balassa Bálint gróf 276, 277,

Balassa Endre 120, 123,

Balassa Ferenc szörényi bán 120, 149, 153, 260,

Balassa Imre erdélyi vajda 16, 120, 121, 122, 123, 271,

Balassa Imre gróf, Pest megyei főispán 278, 286, 305, 306, 325,

Balassa János főispán 20, 25, 26, 41, 63, 120, 122, 123,

Balassa Menyhért 98, 120,

Balassa Mihály 312,

Balassa Zsigmond felvidéki kapitány 6, 70, 73,

Balázs deák 134,

Bali-ben-Ali 128,

Bálintfi Zsigmond 320,

Balog György jászberényi főbíró 406, 407,

Balog (Balogh) Mihály 73, 167,

Balogh János 269,

Balogh Máté alkapitány 258,

Bánfi Dénes 363,

Bánfy (Bánffy) György 98, 107, 134,

Bánfy Zsigmond 148,

Bangó András halasi tisztviselő 303,

Baranyai Menyhért 221,

Baranyai Miklós 221,

Barbel Mátyás jászberényi molnár 150,

Barbiano fővezér 180,

Barcsay (Barcsai) Ákos erdélyi fejedelem 257, 258, 259, 276, 284, 288,

Bárczy János 168,

Bári István lovas vitéz 124,

Barkóczy 365, 367, 424,

Barony Márton 232,

Bársony György egri püspök 375,

Barsy (Barsi) János helyettes szolgabíró 323, 326, 423,

Barta György 210,

Bartalyos család 391,

Bartalyos Anna lásd Beke Mihályné

Bartalyos Imre 391,

Basik Péter lásd Batik Péter

Basta (Básta) György császári hadvezér 155, 173, 178,

Básty László Pest megyei pénztárnok 435,

Báthory (Bátori, Bátory) Endre kir. biztos, erdélyi vajda 6, 12, 24, 25, 31, 38, 49, 50, 52,

Báthory László Heves megyei alispán 296,

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 154, 155, 169,

Batik György 379, 385,

Batik (Basik) Péter Pest megyei alispán 296, 339,

Bátorfalvay Lőrinc 296,

Báthory Bonaventura 93,

Bátory Ferenc 148,

Bátory Gábor erdélyi fejedelem 181, 187, 189, 190, 191, 193,

Bátory György 38,

Bátory (Bátori) István 38, 108,

Bátory Miklós 98,

Battyáni család 415,

Battyány Ferenc horvát bán 49,

Battyány Kata 344,

Battyhyáni Orbán 4, 25,

Batthyány Ferenc 195,

Bay Ferenc 241,

Bay László 241,

Bebek György felvidéki kapitány 57, 70, 73, 76,

Beel Mátyás tudós, történetíró 102,

Behram ben Narisz 128,

Beke András 406,

Beke István túri lakos 391, 406,

Beke János kapitány, alsószentgyörgyi lakos 28,

Beke Mihály 391,

Beke Mihályné (Bartalyos Anna) 391,

Békesi Gáspár 299,

Béla (IV.) király 183,

23Bellovics Sámuel füleki végházi vicekapitány 385, 386,

Bélteky (Bélteki) Pál Pest megyei alispán 352, 392, 402,

Bene György nagykőrösi tisztviselő 342,

Bene János szolgabíró 234,

Benedek jászberényi molnár 149,

Benkovics család 242,

Besenyei György 168,

Berényi Gábor felvidéki kapitány 73,

Beriny (Berény) Márton lévai lakos 362,

Bernáth János kunszentmiklósi főbíró 222,

Bernárd Mátyás kecskeméti tisztviselő 282,

Berták Péter halasi főbíró 240,

Bethlen Gábor erdélyi fedejelem 193, 194, 266, 299,

Bethlen Gergely 37, 38, 39, 116,

Bethlen István 237,

Bethune francia gróf 364,

Bezzegh (Bezegh) György 382, 385,

Bezzegh István jegyző 292, 416,

Bientzy Gábor 48,

Bik László 272,

Bocskay István erdélyi vajda 180, 299,

Bodi (Bódi) György csanádi püspök 52, 327,

Bódis Ambrus 210,

Bodoni Szabó Ferenc 355,

Bohan (Boham) francia tábornok 366, 384,

Borbély Endre 326,

Borbély György főhadnagy 155,

Borbély György hadnagy 367,

Borbély János 326,

Bori György 327,

Bornemisza kassai alvezér 226,

Bornemisza Benedek 71, 79

Bornemisza Boldizsár 4, 120,

Bornemisza Farkas 94,

Bornemisza Ferenc kamarai főpénztárnok 310,

Bornemisza Gergely egri várnagy 34, 37, 38, 39, 50, 51, 72, 80, 87, 122,

Bornemisza János 135,

Bornemisza Pál nyitrai püspök 119, 238,

Bornemisza Péter 135,

Bors Tamás 171,

Borsi Gergely (Mehemet) 154,

Bottyán Katalin lásd Agárdi Endréné

Bozóky István jászberényi tanácsnok 373, 374,

Budaházy István 21, 42,

Budai Anna lásd Vattay Pálné

Budai Bálint kevi lelkész 319,

Buda (Buday) Pál 232, 247, 249, 396,

Budai Sára lásd Géczi Gáborné

Budant 365,

Buday nővérek 390,

Bulyovszky Ferenc Heves megyei főjegyző, 378, 387, 392, 409, 411, 412, 416, 417, 421, 422, 425,

Busbeg 51,

Capitán Albert 142,

Capitán Benedek jákóhalmai kapitány 142,

Capitán Imre 142,

Caprara, Aeneas, gróf, udvari hadi tanácsos, főhadparancsnok 389, 391, 392, 417, 419, 430, 435,

Caraffa lásd Karaffa

Castaldo tábornok 26, 29, 31, 32, 36,

Chalil defterdár 10,

Chigly Mihály 134,

Chirik András 191,

Cikala pasa 169,

Cogorani (Cogerano) Kolozs várépítész 163, 166, 168,

Czeglédi János jászberényi protestáns lelkész 273,

Czobor Ádám 426,

Czobor Erzsébet 162,

Czompó Benedek jászladányi lakos 96,

24Csajághy Ferenc 73,

Csáky Ferenc gróf, tábornok, kassai főkapitány 283, 294, 299, 307,

Csáky István gróf, tábornok 249, 427,

Csáky Pál gróf, lévai főkapitány 314, 362, 380, 381,

Csapi Mihály tizedes 33,

Csáti Gergely 151,

Cseh Erzsébet 352,

Cseh Gáspár 205, 206, 208,

Cseh Katalin 352,

Cseh Mihály 272, 344, 351, 352,

Cseke Péter kunszentmiklósi tisztviselő 303,

Cselepényi György pálos szerzetes 358,

Csemniczky Gáspár Pest megyei főjegyző 392, 411, 412,

Csende István halasi tisztviselő 303,

Cserkesz Amhet pasa, a Duna–Tisza közi török hadak fővezére 431,

Csogár Orbán 48,

Csontos István 261,

Csöpörke Máté 432,

Csöprögi Szabó Mihály 391,

Csorba Ambrus 44,

Csordás Gyurka 389,

Csordás János halasi tisztviselő 282,

Csordás Mihály 335,

Csorgaly Ferenc szolgabíró 402,

Csormai Benedek 274,

Csősz Dénes nagykun kapitány 137,

Csuba család 260,

Csúcsó János kapitány 212,

Dancs Ambrus 9,

Dancs Pál 9,

Darabos szegedi aga 344,

Darvas János szolgabíró, Nógrád megyei követ 416, 418, 419, 420, 421,

Dávid Endre 175,

Dávid Sándor tiszttartó 231,

Deák Ferenc 366,

Dejka Gergely 55,

Deli Gergely Heves megyei szolgabíró 264, 267,

Dely Heder szolnoki katona 76,

Dely Márton 143,

Dely Mihály 143,

Dengely Gáspár 20,

Dericz aga 266,

Dersfy (Dersy) Ferenc 16, 134,

Dersfy István 30,

Derssfy Orsolya 194,

Dervis Cselebi 50, 51,

Dévai (Dévay) János Heves megyei szolgabíró 362, 373, 398,

Dezső Albert jászberényi lakos 96,

Dien Nagy Ambrus 338,

Dikó Gergely jászberényi lakos 96,

Disznósi Ferenc kapitány 427,

Dobay János Nógrád megyei követ 416,

Dobó Ferenc beregi főispán 51, 148, 153,

Dobó István egri várkapitány, erdélyi vajda 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 50, 51, 65, 72, 101, 120, 121, 168,

Dobóczy Márton jászkapitány 185, 200,

Dóczi (Dóczy) Miklós 30, 38, 107,

Dóczy Gábor királyi biztos 60, 107,

Dócziak 108,

Dömök Gergely 262,

Dömöky Mihály 232,

Dömötör Márton 403,

Dorossya Menyhért 143,

Drakovich Miklós 394,

Draskovich (Draskovics) János horvát bán, később nádor 237, 242, 400,

Draskovich Jánosné (Thurzó Borbála) 237,

Draskovics család 415,

Drugeth István 148,

Drugeth Margit 93,

Dsefer aga 127,

Dudith pécsi püspök 119,

Duglas (Duglasz) gácsi parancsnok 419, 423,

25Dugonics András 183,

Duló hatvani aga 374,

Dunewald tábornagy 384,

Dyon szász katona 320,

Ebeczki Menyhért Heves megyei szolgabíró 362,

Ebeczky Mihály érseki megbízott 339,

Ecsedy János jászberényi lelkész 277, 278,

Édes Miklós 247,

Egri Kis János 214,

Elek Ferenc 175,

Elek Gáspár 175,

Erchy László kapitány 28,

Erdődy család 184,

Erdődy György 394,

Erdődy Miklós gróf, horvát bán 393,

Erdődy Péter horvát bán 108,

Erdődy (Erdődi) Tamás horvát bán 141, 146, 182, 187, 195,

Ernő (Erneszt) főherceg 141, 145, 147,

Eszes Hozmán 150, 151,

Eszterházy család 310,

Eszetrházy Dániel 398,

Eszterházy János gróf, győri kapitány 429,

Eszterházy Mihály ezredes 398,

Eszterházy (Eszterházi) Miklós nádor 194, 205, 209, 215, 220, 221, 223, 225, 230, 231, 235, 236, 242, 244, 302, 314, 395, 400, 406,

Eszterházy Pál gróf, tábornok, később nádor 217, 227, 228, 229, 340, 341, 346, 347, 356, 357, 380, 393, 394, 395, 396, 398, 410, 424, 425, 427, 428, 429, 430,

Eszterházy Pálné (Thököly Éva) 395,

Eszterházy Sándor 302,

Eszterházy Zsigmond báró, verebélyi kapitány, jászkun főkapitány 398, 401, 403, 404, 410,

Eszterházy Zsófia 231,

Fái István 366,

Fancsi Pál 261,

Farkas Ádám lévai kapitány 433,

Farkas Ágoston 150,

Farkas János 191,

Farkas János kecskeméti lakos 390,

Farkas László 150,

Farkas Pál nógrádi alkapitány 278,

Farnady Pál 310, 311,

Fatime (Saradi bég neje) 157, 161,

Fazekas Tamás hadnagy 314,

Fegyverneki János 211,

Fejérpataky László Heves megyei szolgabíró 426,

Fekete Ádám 262,

Fekete András 243,

Fekete Balázs 55,

Fekete Boldizsár 20,

Fekete (Fekethe) László füleki alkapitány 280, 312,

Fekete Mihály 213,

Fekete Pál jászberényi lakos 96,

Fekete Péter szoboszlói hajdú 201, 207, 208, 213,

Fekete Kis István 293,

Fekethe Borbála 108,

Fényes István nagykunsági küldött 250,

Fényes Pál jászberényi bíró 99,

Feölczéhy Endre írnok 406,

Ferda testvérek 143,

Ferdinánd (I.) király 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 43, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 75, 79, 80, 88, 89, 91, 92, 93, 107, 114, 120, 121, 122, 123, 143, 183, 195, 209,

Ferdinánd (II.) király 177, 195, 209, 211, 223, 238, 302, 399, 410,

Ferdinánd (III.) király 223, 230, 233, 238, 241, 257, 271, 299, 302,

Ferdinánd (IV.) 239, 249,

Ferencz deák 38,

Ferencz András kecskeméti tisztviselő 343,

Ferhad szolnoki bég 109,

Feru aga 148,

Fessler 162,

26Ficzor 265,

Ficsor György 150,

Ficsor Márton 150,

Figedy (Fügedy) János hadnagy 34, 148, 149, 151,

Filep Demeter 20,

Filep Endre 20,

Firuz-ben-Ali 128,

Fodor Albert 136,

Fodor György jászberényi nemes 240,

Fodor István Szeged város követe 228,

Fodoróczki György 210,

Földvári János Nógrád megyei szolgabíró 240,

Földváry András 318,

Földváry István 110,

Földváry János Pest megyei alispán 262,

Fóra János hajdú 389,

Fóra Tamás 389,

Forgách Ádám gróf, érsekújvári főkaptány 232, 237, 244, 245, 248, 249, 289, 290, 326, 329, 345,

Forgács Ferenc nagyváradi püspök, később esztergomi érsek 119, 182, 193, 195,

Forgács (Forgách) Simon 56, 70, 115, 148, 151,

Forgács (Forgách) Zsigmond országbíró, később nádor 182, 187, 190, 195, 196, 200, 231,

Forgon Mihály 153,

Foris István 316,

Frangepán Ferenc Kristóf 297, 328,

Fráter György 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 42, 43, 44, 46, 47, 134,

Fronek János pozsonyi kamarai főpénztárnok 375, 386,

Füzessy (Szabó) Dorottya 135,

Füzessy (Szabó) István 135,

Füzessy (Szabó) Mihály 135,

Füzessy (Szabó) Tamás jászberényi kereskedő 36, 90, 93, 135, 136,

Gábor Benedek 210,

Gál Endre 110,

Gál István 80,

Galga (Kalgai) tatár vezér 169, 173,

Gálos István 210,

Gara Miklós nádor 242,

Gáspár Tamás 15, 103,

Gasparich Mihály 48,

Gecze Lukács túri nemes személy 407,

Géczi Gáborné (Budai Sára) 389,

Gécsi Gábor 247,

Gedei Endre Pest megyei főjegyző 291,

Gelerd deák 76,

Gellért Mihály 297,

Gellyén Ádám bíró 149,

Gémes (Ghémesi) Ferenc 104, 134,

Gergellaky János ónodi harminczados 248,

Geszti Ferenc diósgyőri kapitány 142,

Ghetey Mihály 36,

Giaffer pasa 157, 170,

Glezsán Albert 20,

Godán Dömötör 243,

Gombkötő János tiszttartó, jászkun főkapitány 225, 228, 231, 234, 235, 236, 238, 266, 296, 344,

Gombkötő Mária lásd Nyéki Gáborné

Gonzaga 155,

Görgei Kata lásd Sári Ferencné

Goroz Márton jászberényi bíró 100,

Gotan Orbán jászberényi bíró 100,

Gottan Márton jászberényi bíró 309,

Greisz Rudolf német százados 158,

Gubasóczy János korlátnok 394,

Guttay István Nógrád megyei követ 416,

Gyaly Imre kocsigyártó mester 135,

Gyapáry György jászberényi nemes 407,

Gyárfás János 261,

Gyárfásné (Kúp Erzsébet) komáromi lakos 261,

27Gyari György 135,

Gyenes István cseszneki, később jászberényi lakos 225,

Gyinkotta János 305,

Gyöngyösi (Gyöngyösy) István Heves megyei szolgabíró 296, 323, 332, 339, 344, 353,

Gyopai (Gyapai, Gyopaj) Gergely jászberényi főbíró 273, 314, 338,

György Márton 206,

Gyulai Ferenc 258,

Gyürki Máté 36,

Gyürki Pál 408,

Gyürky István Pest megyei jegyző 326, 419,

Gyürky Pál Nógrád megye főjegyző, Heves megyei helyettes főjegyző 374,

Hadzsi Szijánus budai építészeti felügyelő 428,

Hajdu János ónodi lovas főhadnagy 366,

Hajgató György 403,

Hajós István dömsödi lakos 372,

Haller Gábor 258,

Haller Pál 407,

Hallw aga 86,

Hamar István lévai várkapitány 346, 351, 352, 380, 381,

Hammer 162,

Hamvay Ferenc Heves megyei tisztviselő 278,

Hamza ben-Daud 128,

Hardeck Ferdinánd gróf, győri kapitány 147, 153, 154,

Harsányi karcagi református lelkész 416,

Hartyáni Borbála 225,

Hartyáni Mátyás 222,

Hartyány János Pest-Solt megyei alispán 170,

Hassan (Haszán) pasa 114, 115, 146, 147, 154, 177, 178,

Haszan egri pasa 359,

Haszan-ben-Abdallah 128,

Hatos György szabadszállási főbíró 263,

Hatvani Orbán jászberényi lakos 55, 96,

Heder bég 30,

Hegeliné 151,

Hegyesy (Hegyesi) Gáspár 61, 134,

Heilman Farkas 26, 33,

Heister (Heisler) Donát tábornok 430, 431, 433, 435,

Helmuth Gáspár lelkész 186,

Hensely Máté árokszállási lakos 28,

Hennyei (Henyei) István várnagy 79, 110,

Hermann Pál 243,

Heusler 257,

Hidaiett titkár 90,

Hizr 127,

Hobordánszky Kristóf 20, 22, 23, 63, 103,

Hocher báró, osztrák kancellár 384, 393,

Hofkirchen tábornok 371,

Homonnay János gróf 193, 194, 221,

Horpácsi Gergely ónodi harmincados ellenőr 149,

Horvát Gergely 422,

Horvát István 134,

Horvát János 296,

Horvát 162,

Horváth Ferenc 30, 79, 94, 96,

Horváth (Horvát) Gergely 81, 93, 129,

Horváth György 44, 48, 104, 129, 134, 150, 222,

Horváth János apátiszállási kapitány 21, 22, 23, 32, 41, 103, 107, 108, 129,

Horváth Lukács apátiszállási kapitány 21, 129,

Horváth Mihály 120, 129,

Horváth Péter jászkun alkapitány 276,

Horvatinovich Bertalan szolnoki várkapitány 27, 29, 48,

Hosszútóti követ 108, 114,

Hozman szolnoki bég 150,

28Hunyady István 213,

Huszain egri pasa 284,

Huszeyn Turák 127,

Ibrahim nagyvezír 165, 166, 168, 169, 170, 173, 192,

Ibrahim pasa 295, 402, 407, 409, 415, 429, 430,

Ibrahim Devlet kán 128,

Illésházy István nádor 162, 163, 171, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 200,

Isolani gróf 178,

Ispán (Nagy) Péter kunok tisztje 15, 20, 44,

Istvánfy Miklós nádori helytartó 114, 115, 141, 162, 163, 186,

Iváni Fekete László a jászkunok albírája 296, 305,

Izabella királyné 4, 11, 12, 13, 25, 26, 29, 38, 45, 49, 56, 57, 120,

Izmahil budai pasa 288,

Izmail szolnoki bég 295,

Jaklin Miklós főjószágigazgató 430,

Jánoky Gáspár 323,

Jánoky Zsigmond 412, 414,

János Zsigmond 37, 49, 52, 56, 57, 79, 94, 108, 109, 111, 112, 116,

Jánosy György 297,

Jánosy János zászlótartó 425,

Jánosy (Jánossy) Mihály szolgabíró 270, 271,

Jász Lukács várnagy 79, 110,

Joachim herceg 4,

Joanelli gróf 340,

Juhász Fábián 329,

Juhász György halasi tisztviselő 282,

Juhos István 243, 244, 259,

Juhos Máté 308,

Juszuf budai pasa 115,

Kádas Balázs 135,

Kajaly Ilona lásd Kuthy Jánosné

Kállay János békési lakos 407,

Kálmán (Kálmány) Gergely szabadszállási főbíró 332, 336,

Kálmán István 211,

Kálmánczay püspök 393,

Kamarás Ambrus kecskeméti tisztviselő 346,

Kamarás Ambrusné (Szívós Anna) 389,

Kántor János árokszállási lakos 95,

Kántor Pál 403,

Kapitány (Kis) Albert 175,

Kapitány (Kis) Imre 175,

Kapitány (Kis) János 175,

Kaplag budai aga 304,

Kapy Gábor 393,

Kara Ambrus 48,

Kara Benedek 45,

Kara Ibrahim nagyvezír 432,

Kara Mustafa nagyvezír 364, 398, 414, 415,

Karach Jakab 243,

Karáchon testvérek 142,

Karácson Balázs 75,

Karácson György 123, 124,

Karaffa (Caraffa), Antonio, gróf tábornok 221, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 430, 435,

Karapán Balázs 99,

Karczagh (Karczag) Benedek 75, 89,

Károly főherceg 141,

Károly lotaringiai herceg 424, 425, 428, 429, 435,

Károly Gusztáv svéd király 257,

Kása János 153,

Kastellánfy Kristóf 89,

Kasza András 293,

Kasza György 294,

Kaszap János 403,

Kaszás Bálint jászapáti lakos 175,

Kaszun budai pasa 25, 26,

Káthay Ferenc 105,

Kazán ménespásztor 374,

Kázi Giraj 152,

Kázmér lengyel király 257,

Keczer (Ketzer) Endre jászkun főkapitány 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221,

29Keglevics Miklós 296,

Kellő (Kellős) Jakab jász lovas ispán 266, 297,

Kemény János erdélyi fejedelem 238, 257, 258, 259, 288, 289,

Kenderessy (Kenderesy) Boldizsár 106, 134,

Kenderessy István 105,

Kerecsényi (Kerechény, Kerechényi) László várkapitány 59, 86, 90, 91, 92, 98, 104, 107, 109, 110, 111,

Kerek Gergely 38,

Kerekesy (Kerekes) János 135, 136,

Kerékgyártó 162,

Keresztury Gáspár deák 149,

Kéri János jászok ispánja 266,

Kétházy Péter kolbászszéki kunok kapitánya 41, 58,

Ketzer Endre (ifj.) 221,

Ketzer Gábor 221,

Khunicz portai ügynök 392,

Kinszky 167, 168,

Király Mátyás 420,

Kis (Kapitány) Albert 175,

Kis Balázs 59,

Kis (Kapitány) Imre 175,

Kis (Kapitány) János 175, 216, 217,

Kis Kelemen jákóhalmai lakos 28,

Kis Mátyás 316,

Kis Pál Mihály karcagi bíró 416,

Kis Simon kiskun tisztviselő 20, 21, 61,

Kiss András 215, 216, 235, 236,

Kobb (Kopp) Farkas tábornagy 346, 347, 350, 363, 364, 365, 367, 375, 377, 382,

Kochkor Ilona 104,

Kochkor Miklós 104,

Kodormány Balázs 401,

Kodormány Balázsné 401,

Kodormány János 266,

Koháry István füleki és szécsényi végvárak főkapitánya, kecskeméti birtokos 262, 263, 274, 277, 309, 338, 355, 368, 369, 370, 379, 383, 387, 390, 408, 409, 430,

Köles Benedek kolbászszéki kunok kapitánya 58, 65, 103, 104,

Kolláth István városi alkapitány 210,

Kollonics Lipót gróf, esztergomi érsek 328, 350, 371,

Kolonich Bertalan egri várkapitány 142,

Kolonics Ulrik gróf 393,

Kolontho Benedek 55,

Komáromi István 157,

Komjáti Ábrahám Nógrád megyei jegyző 234,

Kompolth László 141,

Konthó 96,

Konthory Ferenc 135,

Konya Pál 327,

Koos Orsolya 277,

Köprili Mohamed (Ahmed) nagyvezír 257, 284, 289, 290, 364,

Korabinszky 183,

Korkud-ben-Dsafer 128,

Korlát Kristóf 168,

Kőrösmelléky (Körösmelléki) István szabadszállási főbíró 278, 316, 326, 334,

Korrun pasa 31,

Koszorós Pál 141,

Kosztovich György 82,

Kotán Ambrus 145,

Kothan Orbán Jászberényi bíró 100,

Kovács Benedek 266,

Kovács Gergely 145,

Kovács György 372, 373,

Kovács Imre 318,

Kovács Pál Tamás 323,

Kovácsi György jászberényi bíró 210,

Kövér Ferenc 137,

Kövér István nagykőrösi nemes 371,

Kövesdy Bertalan 134,

Krekvitz Frigyes 146,

Krenberger osztrák korlátnok 182,

30Kucsuk Báli pasa 3,

Kulin István 268,

Kun Balázs 80, 94, 95,

Kun György turkeddi bíró 53,

Kup (Kúp) Erzsébet lásd Gyárfásné

Kup Gáspár ráckevei lakos 181,

Kurd-ben-Mahmud 128,

Kurt 160,

Kutassy Ferenc 243,

Kutassy György Pest megyei tisztviselő 278,

Kuthy János 344, 352,

Kuthy Jánosné (Kajaly Ilona) 352,

Kutsuk Mohamed 289,

Kys Albert 141,

Kys Benedek 141,

Ladányi 236, 237,

Lajos magyar király 46, 48,

Lajos (XIV.) francia király 364,

Lajos Bálint 59,

Lajos Mihály 93,

Lajos Tamás 59,

Lakatos István 326,

Laki Márton szabadszállási tisztviselő 343, 376,

Lakos András 145,

László (V.) király 89,

Látos Gergely 332,

Latos Mihály 314,

Lehel (Leend, Leel) vezér 407,

Lénárt Endre törteli bíró 103,

Leopold lásd Lipót

Leslie Jakab gróf, tábornok, az udvari haditanács elnöke, Felső-Magyarországi parancsnok 382, 383, 384, 385, 387, 389, 424,

Libercsey (Libercsy) Ferenc Heves megyei tisztviselő 275, 278,

Lipót (I.) király 249, 257, 258, 276, 285, 289, 290, 299, 301, 302, 364, 367, 377, 384, 392, 402, 410, 411, 415, 424, 425, 430,

Lippay György esztergomi érsek 249, 291, 296,

Lobkovitz, Wenzel Franz Eusebius, osztrák miniszter 291, 328, 346, 363,

Losonczy István temesi főispán 3, 22, 26, 29, 31, 32, 33,

Lubomirszki György 257,

Luitfried lovag 166,

Lupuly moldvai vajda 257,

Madács János 361,

Madai 184,

Mahmud szolnoki várnagy 124,

Mágocsi (Mágocsy) Gáspár felvidéki kapitány 42, 59, 65, 70, 71, 73, 79, 102, 103, 106, 107,

Mágocsy Ferenc 194,

Magyar Mátyás kunszentmiklósi tisztviselő 404,

Magyar Mihály 320,

Makó László 107,

Majlát 120,

Majláth Miklós királyi ügyigazgató 383, 389, 391,

Major György füleki katona 338,

Malvezi János 39,

Mankocs csorbacsia török földesúr 413,

Mansfeld Károly herceg 154,

Marczell Ferenc szendrői parancsnok 383,

Mária Anna királyné 223,

Mária Terézia királynő 184,

Markocs Csorbucsia szegedi török parancsnok 427,

Marosi Máté érsekújvári lovas hadnagy 261,

Maróty Péter 20,

Mathws Balázs berényi polgár 87,

Mathws Ferenc berényi polgár 87,

Mátyás (I.) király 45, 47, 89, 143, 197, 209, 211, 382,

Mátyás (II.) főherceg, később király 147, 153, 154, 155, 156, 171, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 195, 200, 211,

Mátyás jászberényi református lelkész 135, 136,

Mehemed (Mehmet, Mehemet) Kilergi pasa 3, 5, 38, 59, 109, 112,

Mehemet bég 190, 310,

Méhes Ferenc 205,

31Mehmed ben Mahmud 127,

Mehmed ben Piri 127,

Mekcsey (Mecskey) István 25, 34, 122,

Memhet csongrádi gyalog aga 428,

Memhet pesti szpáhi 150,

Mercy Gáspár tábornok 428, 430, 431, 432, 433, 435,

Mérey Mihály nádori helytartó 108,

Mesly Endre 22,

Mészáros János 305,

Mezei Mihály egri katona 76,

Mezey Pál kolbászszéki kunok lovagtisztje 20, 56, 61, 89,

Mihalek (Michalek) Miklós Pest megyei helyettes alispán 251, 270, 271, 274, 379,

Mihály bég 4,

Miklós deák, Heves megyei alispán 357,

Mikó János a felcsiki hadak hadnagya 407,

Miksa (II.) császár, magyar és cseh király 75, 106, 108, 114, 115, 119, 120, 123, 136, 137, 183,

Miksa főherceg 104, 147, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 166, 167, 169, 195,

Miskei (Miskai) István Heves megyei esküdt 264, 267, 329,

Mocsáry Balázs Pest megyei szolgabíró 414,

Mocsáry Ferenc Pest megyei tisztviselő, később Heves megyei alispán 251, 282, 323,

Mohamed anatóliai begler-bég 168,

Mohamed gyulai bég 148,

Mohamed szultán 156, 157, 411, 413,

Mohamet szolnoki bég 38,

Molnár Benedek jákóhalmai lakos 391, 406, 407,

Montecuculi, Raimund, gróf hadvezér 288, 290, 299,

Móré István szendrői kapitány 241,

Muhamed pasa 5,

Muhoray (Muharay) Lukács jászberényi főbíró 309, 371,

Murad szultán 146,

Mustafa budai pasa 150,

Mustafa (Mustapha) bég 17, 59, 115, 146, 150,

Mustafa ben-Pervane 127, 128,

Muszli egri pasa 359,

Muthnoky (Mustoky) Lajos 15, 44,

Nadányi Mihály 230,

Nadányi Miklós nógrádi kapitány 250,

Nádasdy család 415,

Nádasdy Farkas Heves megyei alispán 84,

Nádasdy Ferenc gróf, országbíró 147, 249, 273, 296, 297, 328, 329,

Nádasdy (Nádasdi) Tamás országbíró 25, 49, 50, 75, 80, 89, 143, 178, 181, 186,

Naduma boszniai pasa 26,

Nagoly Orbán 20, 21, 61,

Nagy András 187, 189,

Nagy Antal 20,

Nagy Balázs 50,

Nagy Bálint 31,

Nagy Bálint kun kapitány 416,

Nagy Endre 262,

Nagy Endre hajdúkapitány 186, 190,

Nagy György ónodi katona 316,

Nagy Imre 59,

Nagy István Miklós Szeged város követe 228,

Nagy Jakab 320,

Nagy Jakabné 262,

Nagy János dósai lakos 327,

Nagy János hugyei lakos 372,

Nagy János tázlári birtokos 390,

Nagy Márton Heves megyei szolgabíró 410, 426, 433,

Nagy Máté 94,

Nagy Pál Gyurka katona 381,

Nagy (Ispán) Péter 15, 20, 44,

Nagy Tamás füleki alkapitány 229,

Nagyváthy Ferenc szepesi kamarai tanácsos 138,

32Naményi Péter 310,

Nazuff Nyéki Gábor lásd Nyéki Gábor

Nazur bég 266,

Nemeni Péter 302,

Nemes János 269,

Németh János 47, 97,

Németh Péter 48, 97,

Némethy János Heves megyei pénztárnok 387,

Némethy Pál 273,

Németi 259, 260,

Németi Gergely 189,

Nogarola Ferdinánd 143,

Nyári Ferenc 29,

Nyári István 210,

Nyári Lajos 237,

Nyári (Nyáry) Lőrinc szolnoki várkapitány 29, 33, 122, 125,

Nyáry Pál 157, 163, 167, 168,

Nyéki Gábor kecskeméti jegyző 341, 342, 343, 344, 356,

Nyéki Gáborné (Gombkötő Mária) 341, 383,

Nyírő István 135,

Odaverd boszniai pasa 166,

Oláh János fülekvári hadnagy, jászkunsági lovas ispán 360, 372, 373, 379, 380, 387,

Oláh Miklós püspök, esztergomi érsek 13, 39, 47, 57, 58, 70, 119,

Olajbék Nemissa szubasa 265, 266, 268,

Olajos Balázs jászberényi polgár 99,

Olasz György 134,

Olcsarovics Demeter 104, 110,

Oppersdorf Ádám 30,

Ördög (Ördögh) Péter királyi biztos 27, 60,

Ormánközy Gergely 201,

Oroszi Endre 155,

Oroszlány István 273,

Ortelius 162, 163,

Osvart Mihály kunszentmiklósi tisztviselő 343,

Ötvös Ambrus 104,

Ötvös Ferenc kiskun kapitány 221, 225,

Páhy Gergely 247,

Paksi Jónás Márton kanonok 168,

Paksi (Paxi) László 272, 274,

Paksi Zsuzsánna lásd Szabó Györgyné

Paksy család 144, 271, 274,

Paksy Balázs győri püspök 92,

Paksy János 92,

Paksy János (ifj.) báró 92, 93,

Paksy Jób 93,

Paksy Lajos 93,

Pálfy Tamás 316,

Pálfy család 184, 195,

Pálfy István gróf, érsekújvári főkapitány 222, 223,

Pálfy Károly gróf, altábornagy 427,

Pálfy Katalin 186,

Pálfy Miklós 147, 154, 156, 157, 158, 164, 171, 172, 176,

Pálfy Pál országbíró, később nádor 243, 247, 248, 259, 400,

Pálfy Péter 166, 169,

Pálfy Tamás nyitrai püspök 384,

Palla Gergely jászsági lovas ispán 296, 297, 307, 308, 335, 338,

Pallavicini, Sforzia, olasz tábornok 26, 29, 32, 106,

Pallóczi János 210,

Pap Ferenc jászberényi lakos 96,

Pap Israel 365,

Pápay János 251, 297,

Pápay Péter 275, 297,

Pásztóy Ferenc 75,

Patay András nagykőrösi lakos 376,

Patay István 297, 301,

Pázmány (Pázmándy) Péter esztergomi érsek 193, 194, 220, 223,

Pécsy Ferenc 36,

Pejkes (Peykes, Pejkews) Péter 59, 75, 80,

Pejkes Péter (ifj.) 59,

Pejkews János 80,

Pelény (Peliny, Pelényi) Gábor királyi ellenőr 53, 75, 107,

33Peliny Bálint 75, 96,

Pempflinger István kamarai prefektus 219,

Penes Boldizsár 36, 44,

Perényi Gábor 12, 52,

Perényi Péter 3, 4, 5, 12, 101,

Perényiné 12,

Peres (Peures) Boldizsár 59, 75, 80, 93, 104, 105,

Peres Endre 134, 136,

Perez Alfonz 30,

Peri Sebestyén 145,

Perini György 229,

Perner György 210,

Pernisz György jász ispán 266,

Pertav pasa, másodvezér 109, 110, 111,

Pesthy (Pesty) Ferenc királyi biztos 60, 70, 82, 98,

Péter deák 87,

Péter Balázs kiséri lakos 210, 214, 217,

Pethő hadnagy 34,

Pethő G. 162,

Pethő János 306,

Petneházi (Petneházy) Dávid ezredes 366, 430, 431, 435,

Pető Ferenc ónodi kapitány 347, 384,

Pető Zsigmond alkapitány 299, 306, 331, 341,

Petrike Balázs kiskun kapitány 54,

Petróczy 346,

Petrovics Péter 4, 12, 17, 26, 29, 37, 38, 39, 57,

Pettke István 135,

Petz János 267,

Piri-ben-Abdallah 127,

Piri-ben-Iszkender 127,

Poroszló István 234,

Poroszló Mihály 99,

Poroszló Pál 99,

Porro Gyula gróf, szatmári parancsnok 416,

Pöthe János 368,

Princzenstein Albert ács 159,

Priny György 183,

Pudmeruzay Pál bencés szerzetes 352,

Rabatta gróf, német tábornok 414, 416, 417, 420, 422, 423,

Rácz Illés 390,

Rácz István 135,

Ráday 271,

Ráday Gáspár alispán 414,

Radecz (Radeczi) István egri püspök 142, 175,

Radics budai rác lakos 96,

Radics végbeliek parancsnoka 365,

Radics-Bosyth 94,

Rákóczy Ferenc (I.) erdélyi fejedelem 296,

Rákóczy Ferencné (Zrínyi Ilona) 296,

Rákóczy György (I.) erdélyi fejedelem 230, 231, 233, 238, 241, 243, 257,

Rákóczy György (II.) erdélyi fejedelem 257, 258, 269, 276, 277, 283, 284, 285,

Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem 148, 181,

Rédey Ferenc erdélyi fejedelem 249, 257, 283,

Reghi (Réghy) Kelemen egri főtiszttartó 79, 92, 83,

Révay Ferenc nádori helytartó 49,

Révay (Révai) István kunkapitány 231, 233,

Révay Márton túróci alispán 231,

Révay Péter koronaőr 184,

Roach Farkas 20,

Rofi Márton deák 234,

Rottal gróf, német parancsnok 326, 328,

Rosswurm tábornok 178,

Ruber (Rueber) János kassai kapitány 119, 142, 143,

Rucsin Mihály 36,

Rudolf király 137, 141, 143, 144, 146, 154, 156, 163, 180, 181, 183, 187, 193,

Ruston (Ruztan) pasa 38, 70,

Sáfrány Mihály halasi főbíró 274,

34Salamanca Ferenc királyi biztos 60,

Salm Miklós gróf, tárnokmester 12, 14, 24, 25, 97,

Sándor István komáromi lakos 260,

Sánta Lőrinc turkeddi lakos 54,

Sarali bég 157,

Sári Endre ágói lakos 96,

Sári Ferencné (Görgei Kata) 344,

Sárközy Ferenc 185,

Sárközy Gergely 248,

Sárközy Mihály 134,

Sasvár szolnoki bég 141, 142,

Saturdzsi serdar 171,

Savoly Gergely jászberényi bíró 100,

Schaitan Ibrahim szeraskier 432,

Schultz tábornok 424, 430,

Schwartzenberg Adolf 156, 164, 171,

Schwendi Lázár 108, 114, 115, 119,

Sebestyén deák 16,

Seeghy Margit 80,

Semsey Endre ónodi várkapitány 426, 435,

Semsey György jászkun főkapitány 259, 261, 267, 270,

Semsey László 259,

Serédi Gáspár 4, 6,

Serédy György 31,

Serényi Mihály egri katona 76, 88, 105,

Serényi Pál 236,

Setét Mihály nagykunsági kapitány 318,

Siga István 314,

Simay Péter 44, 89,

Simándy Mihály 71,

Simándy Péter 71,

Simon Gergely jászberényi polgár 99,

Simon János fülöpszállási tisztviselő, 303,

Sipos János Pest megyei szolgabíró 411,

Sipos Mihály szolgabíró 402,

Siros János 243,

Soklyossy István 137,

Soldos Miklós 331,

Somogyi Endre 22, 23,

Sós Ambrus kapitány 317,

Souches, Louis Rattuit, gróf, tábornok 258, 285, 287, 299,

Sován István 49, 55, 59, 96, 97,

Sövényházy István 313, 316,

Spankau (Spandkau), Páris, báró, vezérőrnagy 226, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 348, 356, 357, 363, 364,

Spork tábornok 326,

Stahrenberg királyi biztos 294,

Stella Kristóf építész 166,

Strassoldo Károly gróf, felvidéki tábornok 166, 360, 361, 364, 374, 377, 388, 389, 402,

Strucz Ferenc jászkun főkapitány 196, 197, 198, 199, 200,

Subicz Pál királyi tisztviselő 326, 352,

Sük Lukács 104,

Sulejman nagyvezír 432,

Swkán János 82,

Syle Fülöp kiskun kapitány 54,

Szabó család 268,

Szabó Anna 268,

Szabó (Füzessy) Dorottya 135,

Szabó Gergely 313, 317,

Szabó György 135, 215, 247,

Szabó Györgyné (Paksi Zsuzsánna) 372,

Szabó (Füzessy) István 135,

Szabó János nagykunsági kapitány 190, 250, 282, 319, 323,

Szabó Lukács katona 381,

Szabó Máté (Márton?) nagykun kapitány 205, 207, 208, 211, 232,

Szabó Mihály 261, 273,

Szabó (Füzessy) Mihály 135,

Szabó Miklós fülöpszállási tisztviselő 303,

Szabó Miklós szabadszállási tisztviselő 303,

Szabó Pál 268,

Szabó (Füzessy) Tamás jászberényi kereskedő 36, 90, 93, 135, 136,

35Szabó Vince 205, 209, 211, 212,

Szafer-ben-Abdallah 128,

Szajdi Achmed budai pasa 258, 284,

Szalai János 317,

Szalay 162,

Szánthó (Szántó) János korponai kapitány 316, 341, 356,

Szántó György szabadszállási tisztviselő 342,

Szapolyai (Zápolya) János király 43, 44, 47, 49, 59, 114, 119, 120, 143, 209, 211,

Szaporán Mihály 190,

Szarka Imre lévai katona 316,

Szeadet Giráj 173,

Széchy Mária 249,

Szécsy Tamás 187, 191,

Szejdi pasa 408,

Székely Ferenc jászberényi bíró 100,

Székely Márton 59,

Székely Mózes erdélyi fejedelem 178,

Szekeres Máté felsőszentgyörgyi lakos 372,

Széki Péter 270,

Szelepcsényi György esztergomi érsek 288, 296, 297, 329, 330, 346, 350, 379,

Szeles Endre 56,

Szelim (II.) szultán 112, 114,

Szemere Mihály 166,

Szemő Boldizsár 320,

Szentgyörgyi Antal 135,

Szentgyörgyi Sándor 135,

Szentpáli Schkellyan Péter kir. számtiszt 80,

Szent-Péteri János lévai vitéz 381,

Szikszay Mihály 219,

Szilassy Ferenc 242,

Szilasy Endre Heves megyei alispán 242, 423,

Szinán budai pasa 115, 146, 147, 149, 153, 155, 170,

Szirmai Gergely 107,

Szirmai János 107,

Szirmay (Szirmai) István 393, 408, 412, 430,

Szirmay Pál 22,

Szívós Anna lásd Kamarás Ambrusné

Szokoli Mustafa vezér 115,

Szokolovich (Szokoli) Mohamed beglerbég 26, 29, 31, 114,

Szöllősi Márton hadnagy 107, 366,

Szondi György drégelyi kapitány 31,

Szondy Pál jászberényi bíró 99,

Szőrös Gergely főbíró 151,

Szubasa fényszarusi tisztviselő 265,

Szűcs Antal jászberényi lakos 96,

Szűcs Dénes 135,

Szűcs István tiszttartó 225,

Szűcs János 323,

Szűcs László 124,

Szűcs Mihály szabadszállási tisztviselő 404,

Szücsi Mihály 326,

Szücsi Pál 5, 137,

Szulejmán (Solimán, Szolimán) (II.) szultán 3, 5, 6, 7, 10, 17, 24, 25, 29, 38, 108, 109, 111, 114, 120, 133, 165,

Tadány György jászberényi ülnök 407,

Tahy Ferenc 39,

Takács Gergely 311,

Takácsi Bálint 145,

Tályai György ónodi tiszttartó 347, 365,

Tanthó Ferenc szabadszállási tisztviselő 404,

Tányércsináló Erzsébet 388,

Tapolcsányi György 326,

Tar Endre 324,

Tarnák Bálint 112,

Tarnay Imre 352,

Tarnóczy István 16,

Tassi Ferenc lacházai tisztviselő 303,

Tassy György 264, 267, 268,

36Tassy (Tasy) Mihály Heves megyei alispán, lőrinckátai birtokos 264, 267, 326, 337, 345, 361, 392, 411,

Tasy Ferenc (Mihály?) alispán 387,

Telekesy (Telekessy) Imre kassai kapitány 70, 73, 98,

Teleky Mihály az erdélyi fejedelem első tanácsosa 363, 364, 366, 367, 383, 395,

Temesváry Mihály 134,

Teshamy István budai bíró 5,

Teufel Erasmus győri parancsnok 32,

Teuffenbach Kristóf német hadvezér 114, 119, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 158, 163, 166, 169,

Thar Máté 36,

Thardy János 20,

Thethe testvérek 48,

Thewkes Bálint 45, 47,

Thormás Gáspár 48,

Thott Mátyás jászberényi főbíró 371,

Thuri (Turi, Túri) Tamás 265, 266, 267,

Thurn Jakab gróf 163, 167, 168,

Thury Márton jászsági tiszttartó 184, 189,

Thurzó Borbála lásd Draskovich Jánosné

Thurzó Elek országbíró 4,

Thurzó Ferenc kamarai prefektus 60, 71,

Thurzó György nádor 162, 163, 178, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 237,

Thurzó Miklós 183,

Thurzó Szaniszló nádor 231,

Tinódy Sebestyén lantos, dalszerző 19, 55,

Tojgon budai pasa 38,

Tököly (Thököly) Éva lásd Eszterházy Pálné

Tököly (Thököly) Imre fejedelem 272, 364, 365, 366, 367, 384, 385, 388, 389, 398, 402, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 423, 424, 425, 430, 431, 432, 435,

Tököly Imréné (Zrinyi Ilona) 296, 402,

Tököly István 249,

Tordai István 282,

Torla Antal árokszállási bíró 95,

Tornay Erzsébet 344,

Tornay Imre 344,

Tornay Mihály 272, 344, 351,

Török Ferenc kamarai küldött 345,

Török István 195,

Török Péter 31,

Tót János nagykunsági küldött 250,

Tóth András 327,

Tóth Györgyné 150,

Tóth János 225,

Tóth Mátyás jászberényi ülnök 407,

Tóth Mihály szegedi bíró 30, 31.

Tóth Pál gödöllői paraszt hadnagy 380,

Trczka (Terczki, Trczki, Trzki, Trszki,) Vilmos 163, 166, 167, 168,

Tulkos Darabos Albert 229,

Tulkos Darabos Balázs 229,

Túri Mihály katona 317, 318,

Ubrizsy Pál hadi bíró 389,

Ugray Sándor 148, 149,

Ujfalusi karcagi jegyző 416,

Ujlaky Ferenc püspök 39, 52,

Ujvári András gyaloghadnagy 367,

Ulamenes 29,

Ulászló király 45, 46, 48, 98, 141, 196, 209, 211,

Ungnad Dávid 147,

Ungnad Kristóf horvát bán 134, 135, 136, 141,

Urbán német tábornok 367,

Úri Mihály 310, 311,

Vadászy (Vadászi) Pál jászkun főkapitány 238, 241, 242, 243, 246, 247,

Vajda János 20, 22, 42,

Vajday Horváth György 240,

37Valsegh (Vallsegh) Bernát báró, szepesi kamarai adminisztrátor 374, 384,

Vámosy István Heves, majd Pest megyei alispán 262, 267, 274,

Várday Pál esztergomi érsek 4, 23, 24,

Vargha János szabadszállási főbíró 316,

Varkocs Tamás egri várnagy 12, 26, 29,

Várkonyi Endre árokszállási nemes 262,

Várkonyi Mátyás árokszállási lelkész 358,

Varkucs Gergely hadnagy 309,

Vas Illés berényi polgár 28,

Vas László gyalui lovastiszt 27, 43, 46,

Vattay (Vatay, Vathay) Pál füleki szolgabíró 330, 333, 334, 335, 337, 347, 381,

Vattay Pálné (Budai Anna) 389,

Véber Dániel hadi biztos 433, 434, 435,

Vég Mihály szabadszállási tisztviselő 303,

Végh István 368,

Végh Tamás 262,

Végházy testvérek 136, 137,

Végházy Mátyás árokszállási bíró 22,

Vékony János turgonyi nemes 320,

Veli hatvani bég 50, 51, 129,

Verancsics (Verantsits, Verancz, Verantz) Antal püspök 6, 29, 32, 37, 57, 59, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 105, 106, 114, 115, 119,

Verbőczy Imre 122,

Vesselényi Ádám gróf, füleki kapitány 250, 251, 357,

Vesselényi (Wesselényi) Ferenc gróf, nádor 225, 241, 247, 248, 249, 251, 270, 271, 273, 274, 275, 279, 288, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 344, 351, 392, 400,

Vesselényi Krisztina 259,

Vesselényi Pál tábornok 364, 365, 367,

Vida Bálint kun tisztségviselő 96,

Viszneki Gergely 261,

Vitaris György nagykunsági küldött 250,

Vitéz család 260,

Vitéz Barnabás 59,

Vitéz István 61,

Vitéz János 61, 134,

Volkra gróf 328, 350,

Vörös István 274,

Vörös Mihály 243, 316,

Vörös Sebestyén 271,

Vörös Halasi Mihály 313,

Wrbna (Urbán?) gróf, német tábornok 367,

Wyss (Vyss) Albert 108, 114, 115,

Zaberdin János 96,

Zaberdin (Zaberdi, Zaberdia) Mátyás váradi püspök 38, 39, 52, 79,

Zákány István bíró 4,

Zalanczy János 44,

Zápolya lásd Szapolyai

Zarka Ferenc 135,

Zarkandi (Zarkandy) Pál egri várnagy 22, 23, 37, 38, 51, 53, 64, 72,

Závodi István 308,

Zay testvérek 48,

Zay Endre báró 393,

Zay Ferenc szolnoki várnagy 12, 15, 25, 27, 28, 29, 37, 97, 101,

Zeleméri (Zeleméry) László egri főtiszttartó 69, 74, 75,

Zichy család 415,

Zichy István Szabolcs megyei főispán 300, 306, 328, 393,

Zichy Klára 300,

Zinzendorf báró, udvari főmarsall 393,

Zokoli (Zokoly) Márton 71, 80,

Zoláthy (Zoláty) György kolbászszéki kunok lovagtisztje 20, 21, 56, 61, 81,

38Zolnai (Gombkötő) János tiszttartó, jászkun főkapitány 225, 228, 231, 234, 235, 236, 238, 266, 296, 344,

Zoltai (Zoltay, Zolthay) István hadnagy, várnagy 34, 50, 51, 65, 69, 79, 82,

Zondy Pál jászberényi bíró 100,

Zrinyi család 291,

Zrinyi Ilona lásd Tököly Imréné

Zrinyi Miklós szigetvári kapitány 109, 111,

Zrinyi Miklós gróf, horvát bán 249, 289, 290, 291, 296, 395,

Zrinyi Péter gróf, horvát bán 248, 297, 328,

Zsigmond (Sigmond) király 141, 242,