Szurmay Ernő:
Emlékjelek

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999

<<< - >>>


Tartalomjegyzék

Bevezető

Szolnok az irodalomban

Tinódi Sebestyén

Szegedi Kis István

Verseghy Ferenc

Vitkovics Mihály

Vörösmarty Mihály

Jókai Mór

Bajza József

Bernát Gáspár

Kiss József

Illyés Gyula

Hegyesi János

Nagy Lajos

Szélpál Árpád

Erdélyi József

Serfőző Simon

Ember (Elsner) Mária

Szathmáry György

Szolnoki irodalom

Irodalmunk a két világháború között

Író szerkesztők

Vezéry Ödön

Vidor Győző

Szabó Barna

Az Irodalmi Kurir köre

Szandai-Szabó Sándor

Rusznák Sándor

Lill András

Kertész Mihály

Bölcselkedő írók

Heves Kornél

Varga Sándor Frigyes

Az elmúlás lírikusai

Szolnoki Ernő

Baradlai-Remillong Albert

A Verseghy Kör vonzásában

K. Tóth Lenke

Kiss Gábor

Pataky Joachim

Pedagógus prózaírók

Gyomai (Gojzer) György

Vajay József

Két nőíró

Bodnár Andrásné

Suchyné Sovány Mária

Költő mártírok

Tabán (Tabák) Gyula

Orosi József

A felszabadulástól a fordulat évéig

A fordulat évétől a forradalomig

A forradalomtól a rendszerváltásig

A rendszerváltástól napjainkig

Függelék

Névmutató

Jegyzetek

{fel}