<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szurmay Ernő:
Emlékjelek
Szolnok az irodalomban -- szolnoki irodalom

A borítóterv Tóth Lajos munkája

Kiadja:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Felelős kiadó: Szalay Ferenc

Koordinátor: Szügyi Csongor

A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Megjelenik 600 példányban
a Szolnok Városi Művelődési és Zenei Központ Millenniumi Iroda gondozásában

Témafelelős: Farkasházi István

Készült a Karcagi Nyomda Kft. műhelyében
2000 novemberében

Felelős vezető: Tankó Csaba

ISBN 963 00 48 03 5 ISSN 1586 – 4510

{fel}