[ Vissza ] [ Tovább ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

[ Vissza ]
 

Legénységi vitézek:

Ábrahám László áll. rendőr, v. t. őrm., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 14 kh.

Ádám Sándor dohányárus, v. főfegyverm., Kunhegyes.

Agócs István áll. rendőr, v. t. őrm., Cegléd.

Badari János fm., v. őrv., Jászberény.

Bagi Mátyás fm., v. thtts., Tiszaföldvár, vt.: Tiszaföldvár, ingyenes 26 kh. 1183 -öl, vár.: Mátyás Győző.

Bak István fm., v. szkv., Dévaványa, vt.: Dévaványa, megvált. 15 kh.

Bak Pál fm., v. tiz., Jászkisér, vt.: Pusztakürt, ingy. 6 kh. 1368 -öl, vagyonváltságos 5 kh., vár.: Mihály.

Bálint András ny. tanító,.100% rokk., v. t. őrm., Szolnok., vár.: András.

Balogh János fm., v. tiz., Rákóczifalva, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 10 kh.

Balogh Mihály K. fm., v. tiz., Szolnok.

Bán Gergely városi hajdu, v. közv., Mezőtúr, vár.: Lajos.

Bane Imre közs. irnok, v. tűzm., Törökszentmiklós.

Barabás Sándor közs. hajdu, v. őrm., Törökszentmiklós, vár.: Béla.

Baráth Mihály máv altiszt, v. közv., Karcag, vár.: Mihály.

Bata Szilveszter cipész, v. közv., Cibakháza.

Bende Lajos dohányárus, 100% rokk., v. szkv., Túrkeve. vár.: Imre.

Benedek György fm., v. közv., Törökszentmikiós.

Benedek Kálmán m. kir. áll. rend., v. szkv., Szolnok.

Berecz István fm., v. népf. szakaszv.

Berecz Lukács fm., v. tiz., Szolnok.

Beregszászi János fm., v. hidász, Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingy. 14 kh.

Berényi Antal bognár v. thtts., Pestszentlőrinc, vt.: Tiszaföldvár, vagyonváltságos 10 kh.

Berényi János fm., v. huszár, Törökszentmiklós.

Berényi Sándor üzletvezető, v. szkv., Szolnok.

Béres Bálint m. kir. áll. rend., v. őrm., Kisujszállás, vár.: Pál.

Berkó Béla fm., v. őrm., Tiszavárkony, vár.: Béla.

Berkó Lajos fm., v. thtts., Tiszavárkony.

Bernáth Lajos fm., v. őrm.

Besze István fm., v. szkv., Szolnok.

Besze István fm., v. tiz., Tiszasüly.

Bognár Mihály fm., v. tiz., Tiszaföldvár.

Bólya Lajos szabó, v. tiz., Jászdózsa.

Boros Ferenc fm., v. honv., Tiszakürt.

Boross Gyula fm., v. szkv., Tiszaroff, vt.: Tiszaroff, ingyenes 7 kh. 800 -öl, vár.: István.

Boros István fm., v. szkv., Besenyszög.

Bozsó Imre gátőr, v. tiz., Nagykörü.

Bösze Ferenc v. szkv., Jászapáti.

Bölkényi Sándor ny. m. kir. rendőr, v. thtts., Tiszaföldvár.

Budai Mihály fm., v. szkv., Fegyvernek, vt.: Fegyvernek, ingy. 10 kh.

Bús Ferenc asztalos, v. őrm., Szolnok.

Czinkotay Mihály máv főmozdonyvez., v. őrm., Szolnok, vt.: Tószeg. vagyonváltságos 10 kh. 268 -öl.

Czövek Ferenc szolg. küldönc, v. szkv., Kunhegyes.

Csébi János fm., v. szkv., Pusztakengyel, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltságos 7 kh. 800 -öl.

Csehi József fm., v. őrv., Tiszaföldvár.

Cseppentő Gábor hentessegéd, tart. őrm., Tiszaroff, vt.: Tiszaroff, ingyenes 7 kh. 800 -öl.

Cseppentő Miklós fm., v. tűzm., Tiszabura, vt.: Tiszabura, vagyonváltság 10 kh.

Csillag Mihály napszámos, v. őrm., Tiszaug.

Csomós Imre fm., v. közv., Tiszakürt, vt.: Tiszakürt, ingyenes 13 kh. 704 -öl.

Csontos László fm., v. közv., Karcag, vt.: Karcag, ingy.18 kh. 254 -öl.

Csordás Mihály máv tűzoltó, v. t. őrm., Szolnok.

Daróczi Gábor fm., 100% rokk., v. közv., Kunhegyes.

Danes Gergely h. tiszthelyettes, Szolnok.

Deák Mihály fm., v tiz., Fegyvernek.

Debreczen Károly fm., v. tiz., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 17 kh. 800 -öl.

Dobos József fm., v. tiz., Jászárokszállás.

Dobos Pál dohányárus, 100% rokk., v. tiz., Törökszentmiklós.

Dombovári Balázs korcsmáros, v. őrm., Törökszentmiklós.

Dörgő Miklós v. hadapródj.

Edömér Mihály fm., v. őrv., Mezőtúr.

Egyed Péter fm., v. őrv., Törökszentmiklós, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 800 -öl.

Erdélyi István m. kir. cs. thtts., Tiszaföldvár.

Faragó József szabó, v. szkv., Túrkeve, vt.: Túrkeve, saját vitézesítés 6 kh. 1200 -öl, vár.: László.

Faragó Kálmán fm., v. honv., Abádszalók.

Farkas Sándor mag. tisztv., v. t. őrm., Mezőtúr.

Fegyverneki Lőrinc ács, v. őrm., Fegyvernek.

Fehér Lajos fogházőr, v. szkv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonváltság 10 kh. 268 -öl.

Fehér Mihály ny. csendőr, v. thtts., Dévaványa, vt.: Dévaványa, ingyenes 15 kh.

Fejes Antal fm., v. thtts., Mezőtúr, vár.: Antal.

Fejes István kisbirtokos, v. szkv., Törökszentmiklós, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 400 -öl.

Fekete Balázs m. kir. áll. rend. v. szkv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonváltság 10 kh. 800 -öl.

Fekete Sándor fm., v. tiz., Fegyvernek, vt.: Tiszabura, vagyonváltság 10 kh.

Fenyves Mihály fm., v. hidász, Tiszabő.

Fodor István fm., v. tiz., Vác, vt.: Besenyszög, vagyonváltság 15 kh.

Fodor József kertész, v. tiz., Pusztakürt, vt.: Pusztakürt, vagyonváltság 11 kh.

Fodor Vilmos fm., v. szkv., Tiszabura, vt.: Tiszabura, vagyonváltság 20 kh., vár.: János.

Gábor Márton m. kir. áll. rend. fel. ü. h., v. szkv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonváltság 11 kh. 352 ;-öl.

Gál Géza László városi írnok, v. népf. őrv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonváltság 10 kh. 268 -öl.

Gál Kálmán fm., v. honv., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 14 kh.

Gere Ferenc mezőőr, v. őrm., Pusztakengyel.

Geszti Ferenc fm., v. thtts.

Görög Márton kisbirt., v. tiz., Törökszentmiklós.

Gulyás Mihály rend. felügy. h., v. tiz., Jászberény.

Gyárfás József fm., v. tiz., Jászladány, vt.: Pusztakürt, vagyonváltság 11 kh.

Gyenes József fm., v. őrm., Szajol.

Hajnal Ferenc fm., v. közv., Tiszaföldvár.

Hajós Ferenc asztalos, v. szkv., Szajol.

Hangya József hiv. thtts., Jászberény.

Hasznos József fm., v. tiz., Jászberény.

Hegedűs Lajos fm., v. szkv., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 14 kh., vár.: Lajos.

Hegedűs Mihály fm., v. szkv.

Hegyesi András m. kir. áll. rend., v. fővadász, Kisújszállás.

J. Horváth János fm., v. szkv., Tiszaföldvár, vt.: Tiszaföldvár, vagyonváltság 10 kh.

Horváth János fm., v. őrv., Törökszentmiklós.

Horváth Lajos tanító, v. őrm., Jászkisér, vt.: Pusztakürt, vagyonváltság 15 kh.

Horváth Lajos fm., v. közv., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 3 kh. 716 -öl, vár: Lajos.

Horváth Péter szíjgyártó, v. őrm.

Hubai István fm., v. tiz., Tiszaszentimre, vt.: Tiszaszentimre, megváltásos 3 kh. 1066 -öl.

Hunyadvári József folyamőr hajómester, Budapest, vt.: Pusztatenyő, ingyenes 10 kh.

Illyés Sándor fm., v. szkv., Túrkeve, vt.: Túrkeve, ingyenes 14 kh.

Imrei Ferenc raktárnok, v. h. t. őrm., Bánhalmapuszta.

Iványi József fm., v. őrm., Fegyvernek.

Juhász Dezső fm., v. közv., Kunhegves.

Juhász József fm., v. közv., Abádszalók, vt.: Tiszabura, vagyonváltság 10 kh.

Kádár János fm., v. gyal. Tiszaszentimre.

Kállai István urasági inas, v. gyal. Ujszász, vt.: Pusztamonostor, ingyenes 16 kh.

Kalcsu János fm., v. honv.

Kálmán József m. kir. p. ü. kezelő, v. utász, Veszprém.

Kálmán Sándor kosárfonó, v. közv., Martfű, vt.: Tiszaföldvár, vagyonváltság 10 kh., vár.: Sándor.

Karda István máv altiszt, v. szkv., Szajol.

Katona Mihály fm., v. szkv., Kőtelek.

Keresztény András ny. tiszthelyettes, Szolnok.

Keresztes István fm., v. utász, Tiszaföldvár.

Kiss András fm., v. szkv., Törökszentmiklós, vt.: Mezőtúr, megváltásos 10 kh., vár.: István.

Kiss Balázs András fm., v. őrm., Jásztelek.

Kiss Ernő fm., korcsmáros, v. tűzm., Nagykörü, vt.: Nagykörü, megváltandó 10 kh.

Kiss Ferenc postaaltiszt, v. huszár, Törökszentmiklós, vt.: Kenderes, megváltásos 4 kh. 800 -öl.

Kiss János kereskedő, v. közv., Törökszentmiklós.

Kiss Lajos fm., v. őrm., Tiszaszentimre, vt.: Tiszaszentimre, megváltásos 3 kh. 1067 -öl.

D. Kiss László fm., v. t. őrm., Kisujszállás.

Kiss Mátyás fm., v. tűzm., Szelevény.

Kiss Sándor borbély, v. tiz.

Knézi István borbély, v. őrm., Mezőtúr.

Kocsárd Gábor ács, v. tűzm.

Kocsis János napszámos, v. közv., Tiszainoka.

Kocsis Mihály fm., v. őrm., Karcag, vt.: Karcag, ingyenes 18 kh.

Koma József gépész, v. tiz., Fegyvernek.

Kovács Imre fm., v. szkv., Töröyszentmiklós.

Kovács István k. rendőr, v. őrm., Kunszentmárton.

Kovács János ny. máv s. tiszt, v. tiz., Karcag.

Kovács II. József m. kir. áll. rendőr, v. őrm., Jászberény, vár.: József.

Kovács Pál fm., v. őrm., Alattyán.

Kovács Zsigmond dohányárus, v. őrv., Mezőtúr.

Kötél Albert cipész, v. szkv., Tiszaföldvár.

Kulcsár Imre fm., v. szkv., Kenderes, vár.: Béla.

Kun Pál fm. v. tiz., Jászberény.

Kunhegyesi István fm., v. közv., Kunhegyes.

Kurucz János fm., v. közv., Kisujszállás.

Kürti László fm., v. közv., Kisujszállás.

Ladányi Imre fm., v. közv., Pusztapó, vt.: Pusztapó, ingyenes 15 kh.

Lados Sándor fm., v. közv., Besenyszög.

Lajtos István cipész, v. tiz., Alattyán, vt.: Jászberény. ingyenes házhely 480 -öl.

Lászlóvári Sándor kovács, v. közv., Jászfényszaru, vár.: László.

Lázi Mihály kereskedő, v. közv., Szolnok.

Lehelvári Pál útkaparó, v. szkv., Cibakháza. vár.: Pál.

Lengyel István p. ü. szemlész. v. szkv., Ács. vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 800 -öl.

Lenkei János fm., v. tiz., Tiszaföldvár, vt.: Tiszaföldvár, v.-válts. 10 kh.

Lévai József fm., v. közv., Tiszaug.

Lisznyai Albert fm., v. közv., Túrkeve. vár.: Albert.

Lőrincz Péter ny. főmester, Túrkeve.

Majzik József fm., v. őrv.

Makk Ferenc fm., v. közv., Nagykörü, vt.: Nagykörü, megvált. 7 kh.

Makó István gazda, v. közv., Kunhegyes.

Málnási Dezső hiv. thtts.

Marikovszki Ferenc máv s. tiszt, v. őrm., Szolnok.

Máthé Gyula gazdatiszt, v. őrm., Kisujszállás, vt.: Dévaványa. megváltandó 15 kh.

Máthé Tivadar ny. cs, thtts., Dévaványa, vt.: Dévaványa ingy. 15 kh.

Mátrai lstván gazdatiszt, v. tűzm., Pusztatenyő, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 10 kh.

Miklós János p. ü. szemlész, v. tiz., Budapest, vt. Jászberény, ingyenes 9 kh. 133 -öl.

Molnár Gábor fm., v. közv., Jásztelek.

Molnár Imre fm., v. őrm.. Kunmadaras.

N. Molnár János m. kir. áll. rend., v. honv., Szolnok. vt.: Tószeg, vagyonváltság 10 kh. 268 -öl.

Molnár József, visnyai, máv áll. előljáró, v. őrm., Jászberény.

Molnár Kálmán fm., v. szkv., Mezőtúr.

Molnár Pál fm., v. szkv., Nagykörü, vt.: Nagykörü, megvált. 10 kh.

Mucsi László husz. thtts., Kecskemét, vt.: Rákóczifalva, .vagyonváltság 7 kh. 800 -öl, vár.: Béla.

Munkácsi István korcsmáros. v. tiz., Szolnok.

Nádas Antal gátőr, v, őrm., Törökszentmiklós, vt.: Pusztapó, ingyenes 10 kh.

Nádorvölgyi László máv műh. munkás, v. t. őrm., Szolnok.

Nagy András fm., v. közv., Pusztakengyel, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 800 -öl.

Nagy Imre fm., v. közv., Kunhegyes.

Nagy István kovács, v. őrm., Tiszasüly.

Nagy István szabó, v. közv., Jászárokszállás.

Nagy János szódavízgyártó, v. közv., Pusztakengyel, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 800 -öl.

Nagy József fm., v. szkv., Dévaványa, vt.: Vezseny, vagy.-válts, 15 kh.

Nagy József cs. thtts., Vezseny.

Nagy Károly fm., v. közv., Tiszaderzs.

Nagy Lajos tisztv., v. tiz., Szolnok.

Nagy László ács, korcsmáros, v. őrm., Tiszasüly, vár.: József.

Nagy Lukács fm., v. tűzm., Kenderes, vár.: István.

Nagy Pál útkaparó, v. szkv., Tiszasüly.

B. Nagy Sándor j. b. altiszt, v. szkv., Kunhegyes.

E. Nagy Sándor máv altiszt, v. nfk. tiz., Szolnok.

Oláh Imre urad. kocsis, v. őrm., Dévaványa, vt.: Dévaványa, megváltandó 15 kh.

Ország Elek m. kir. áll. rend., v. szkv., Túrkeve.

Paczolai Gábor asztalos, v. őrm., Csépa, vár.: Gábor.

Pákozdi Lajos fm., v. szkv., Pusztatenyő, vt.: Pusztapó, ingyenes 15 kh., vár.: Lajos.

Pál János fm., v. szkv., Tiszavárkony.

Palásti Sándor fm., v. őrm., Jászberény, vt.: Pusztamonostor, ingyenes 14 kh.

Palatinus István kefekötő, v. tiz., Mezőtúr.

Palotási András pénzbeszedő, v. közv., Jászberény.

Pályi Lajos fm., v. thtts., Nagyrév, vt.: Nagyrév, ingyenes 17 kh. 300 -öl, vár.: Lajos.

Papp Sándor közs. iktató, v. tűzm., Dévaványa.

Pásztor Gyula ny. altiszt, v. szkv., Budapest, vt.: Rákóczifalva, ingyenes 17 kh., vár.: Gyula.

Pásztor Lajos főpincér, v. tiz., Dévaványa.

Pásztor Pál bün. altiszt, v. szkv.

Pátó Imre fm., v. honv.

Perge András fm., v. t. őrm., Karcag.

Péter Lajos fm., v. tiz., Abádszalók, vt.: Abádszalók, ingyenes 12 kh. 800 -öl.

Pintér Pál bognár, v. szkv., Tiszakürt.

Platényi Mihály zálogházi kez. altiszt, v. h. őrm., Rákóczifalva, vt.: Rákóczifalva, ingyenes 15 kh.

Pomozi Mihály kertész, v. szkv., Kunhegyes.

Puskás László közs. rend. bizt., v. őrm,, Dévaványa, vt.: Dévaványa, megváltandó 20 kh. 1033 -öl.

Rádi János fm., v. közv., Jászapáti.

Rigó Ferenc fm., v. szkv., Jászberény, vár.: Ferenc.

Rimóczi József szabó, v. közv., Szolnok.

Romvári Rezső vendéglős, v. őrv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonváltság 10 kh. 268 -öl.

Rónaszéki Lajos áll. rend. irod. s. tiszt, v. őrm., Jászberény.

Sarkmagóczi József női szabó, v. honv., Szolnok.

Sárközi Károly m. kir. áll. rend. detektív, v. szkv., Nyiregyháza, vt.: Tiszabura, vagyonváltság 10 kh.

Serédi Vilmos, ifj., szerelő, várományos, Szeged, vt.: Pusztatenyő, ingyenes 10 kh.

Simon János fm., v. tiz., Szolnok.

Sinka Sándor fm., v. tiz.

Sipos Mihály kőműves, v. thtts., Mezőtúr.

Sólyom János fm., v. közv.

Somodi István fm., v.közv., Kenderes, vt.: Mezőtúr, megváltandó 10 kh.

K. Szabó Balázs m. kir. rend. őrm., v. szkv., Mezőtúr.

P. Szabó Gusztáv fm., v. tiz., Tiszaföldvár, vt.: Tiszaföldvár, vagyonváltság 10 kh.

K. Szabó Imre fm., v. tiz., Karcag, vt.: Karcag, ingyenes 14 kh.

Szabó István fm., v. tiz., Karcag.

Szabó János fm., v. szkv., Besenyszög, vt.: Besenyszög, vagyonv. 15 kh.

K. Szabó Sándor fm., v. közv., Jászkisér.

Szakács Benjamin dohányárus, v. közv., Túrkeve, vár.: Béni.

Saári Imre közs. közgy., v. tiz., Kunmadaras.

Szász Ferenc ny. őrm., Túrkeve.

Szecsei Ferenc ny. thtts., Szolnok.

Szecsei Lajos fm., v. szkv., Fegyvernek.

Szentesi Sándor fm., v. közv., Karcag.

Szikszai Béla fm., v. őrm., Jászdózsa.

Szikszai Gyula fm., v. őrv., Pusztakürt, vt.: Pusztakürt, vagyonv. 11 kh.

Szilágyi József vízmester, v. őrm., Fegyvernek.

Szilvágyi József géplakatos, v. szkv., Szolnok.

Sziráki János, ifj., máv hiv., v. szkv. Szolnok.

Szívós István dohányárus, v. szkv., Jászberény.

Szőke László fm., v. tiz.

Szőllősi Mihály ker. segéd, v. főtüzér, Karcag.

Szurmai Sándor fm., v. közv., Besenyszög, vt.: Besenyszög, megváltandó 15 kh.

Szűcs Ferenc fm., v. közv., Tiszavárkony, vár.: Ferenc.

Szűcs Sándor hiv. thtts., Szolnok.

Téglás Ferenc fm., v. közv., Pusztapó, vt.: Mezőtúr, megváltandó 7 kh. 800 -öl.

Tasi Lajos máv fűtő, v. közv., Szolnok, vt.: Tószeg, vagyonválts. 10 kh.

Tiszasülyi János fm., v. szkv., Tiszasüly, vt.: Tiszasüly, megváltandó 15 kh., vár.: László.

Tolnai Molnár Lajos fm., v. tüz., várományos, Pusztatenyő. vt.: Pusztapó, ingyenes 15 kh.

Tolvaj Miklós fm., v. szkv., Jászladány, vt.: Pusztakürt, vagyonváltságos 11 kh., vár.: András.

Tóth R. János fm., v. tiz., Jászfelsőszentgyörgy, vt.: Jászberény, ingyenes házhely 433 -öl.

D. Tóth Kálmán kisbirtokos, v. t. őrm., Dévaványa, vt.: Dévaványa, megváltandó 26 kh. 677 -öl.

Tóth Lajos m. kir. cs. alhadnagy, v. őrm., Alsódabas, vár.: LaJos.

Tóth Lajos fm., v. szkv., Tiszakürt, vt.: Tiszakürt, ingyenes 13 kh. 704 -öl, vár.: István.

Tóth Mihály I. kefekötő, v. közv., Jákóhalma.

Tóth Zsigmond m. kir. áll. rend., v. szkv.

Törőcsik Péter fm., v. őrm., Jászalsószentgyörgy.

Török Ferenc isk. szolga, v. közv., Jászapáti.

Török Sándor m. kir. áll. rend., Szolnok.

Túri György m. kir. honv. őrm., Jászberény.

Vadas Albert cipész, v. közv., Kisujszállás.

Vadas András fm., v. szkv., Rákóczifalva, vt.: Tiszaföldvár, vagyonváltságos 10 kh.

Vágó Lajos fm,, v. őrv., Kisujszállás.

Valljon Pál fm., v. szkv., Tiszasüly.

Varga Gábor gazdasági cseléd, v. tiz., Rákóczifalva.

Varga Gyula ács, v. szkv., Karcag.

Vas Bálint fm., v. gyal., Dévaványa.

Vass János m. kir. honv. thtts., Jászberény.

Várhelyi István ny cs. t. őrm Jászdózsa.

Vég Antal fm., v. közv., Abádszalók.

Veréb János fm., v. közv., Nagykörü.

Verő Ferenc ker. segéd, v. közv., Szolnok.

Vigh Bálint gépész, v. szkv., Törökszentmiklós, vt.: Rákóczifalva, vagyonváltság 7 kh. 800 -öl.

Vincze Imre fm., v. szkv., Jászladány, vt.: Pusztakürt, vagyonváltságos 11 kh.

Vincze Tamás fm., v. közv., Budapest.

Vincze Zsigmond fm., v. őrm., Dévaványa, vár.: Gyula.

Vizi Lajos fm., v. közv., Tiszaszentimre, vt.: Tiszaszentimre, megváltásos 3 kh. 1067 -öl, vár.: Lajos.

Zakariás Zsigmond fm., v. szkv., Mezőtúr.

Zsomok Imre fm., v. közv., Dévaványa, vt.: Dévaványa, megváltásos 25 kh. 953 -öl, vár. János.

 

[ Vissza ] [ Fel ]