Szenti Ernő:
Nyikorgó árnyak

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999

<<< 4/4


[Fülszöveg]

„Amit gondolkodásom befogad a külvilágból, azt visszhangozzák verseim. Amit érzéseim a lélek- és a szellemvilágából engednek át saját felhasználásra, az abban található idő az én időm is, az abban található mozgás része előbbre jutásomnak.

Semmit nem erőltetek.

Hitem próbatételek sorozata, kudarcok és sikerek egymásutánja. Tapasztalataimért megharcoltam, reményeim nem vállalták túl magukat a világ megváltoztatásban. Együttélésem az élettel egyenlőségen alapul. Amit adok, annak az értéke arányosan egybe kell, hogy essen azzal az értékkel, amit kapok. A külvilág nem az egységesedés felé halad, berozsdásodott a megoldás kulcsa. Ebben a helyzetben nemhogy a szó, a csönd szerepét sem lehet alábecsülni” – írja új könyvéről a szerző.

Szenti Ernő (Hódmezővásárhely, 1939) a kitűnő grafikusművész és jónevű költő, új könyvében a korábbinál nagyobb szerepet kap a játékosság, mintha „versfényforrás”-aival a jelen „félhomályát” szeretné oszlatni. Pontos szavakkal körvonalazza veszélyérzetét: „Jártál-e már ott, ahol a bűnnek a baj falaz, / s a bajnak mentőkötelet a bűn dob?” (Mezey Katalin)

A költő megjelent verseskötetei:

Léghajón a mélybe, 1992,

Mikor szó érint szót, 1996,

Édes önbosszantás, 1998

Emlékköltöztetés, 1999,

Időmosás, 2001,

Kőben csöndbuborék, 2003,

A lemenő nap sütnivalója, 2005,

A körkérdés vége, 2007

[Elektronikus könyvtárunkban mindegyik kötet olvasható!]

ISBN 978 963 9903 08 1

Kiadja a Széphalom Könyvműhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel./fax: 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu;
www.szephalom-konyvmuhely.hu;
Felelős kiadó: Mezey Katalin
Nyomdai előkészítés: Pető Zsuzsa
Nyomdai műveletek: Rózsadomb Contact Kft.

 

{fel}