<<< Kezdőlap

Tovább >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Tiszai Lajos:
Szolnokország

A borítóterv Tóth Lajos munkája

Kiadja:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Felelős kiadó: Szalay Ferenc

Koordinátor: Szügyi Csongor

A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Megjelenik a Szolnok Városi Művelődési
és Zenei Központ Millenniumi Iroda gondozásában

Témafelelős: Farkasházi István

2001

Készült a Karcagi Nyomda Kft. műhelyében
2001 januárjában

Felelős vezető: Tankó Csaba

Tördelőszerkesztő: Gyöngy Viktor

ISBN 963 0 56 19 4
ISSN 1586-4510

© Tiszai Lajos, 2001

{fel}