[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KISUJSZÁLLÁS
A/H
>>>

Ábri Sándor ny. városi pénztárnok * 1886. Kisujszállás. Régi gazdálkodó család sarja. 1908-ban lépett a város szolgálatába, 1930-ban vonult nyugalomba. 10 hold földjén gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Ref. egyh. presbitere, az Iparosdalárda tagja, a Polgári kör könyvtárosa, a Nagykerti 4. hegyközség jzője és pénztárosa. - Felesége: Farkas Julianna, gyermekei: Endre, Julianna, Sándor, Gyula és Károly.

Ábri Sándor főtűzmester * 1890. Kisujszállás. Régi gazdálkodó család sarja. 1912-ben vonult be a 4. lovas tüz. e.-hez, 1916 óta hivatásos altiszt, 1934-ben vonult nyugalomba. Harcolt az orosz, román, olasz fronton, I. és II. o. ez., 2 bronz vit. háb. eml., mozg. és 20 éves szolg. emlékérem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: bezdédi Balogh Julianna, gyermekei: Emilia, Ilona és Sándor.

Aczél Albert honvédőrnagy özvegye, felsőeőri Szarka Olga * 1889. Nemesócsa. Férje Pécsett végezte a hadapródiskolát, a 18. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, 1920-ban tért haza. † 1926-ban a harctéren s a fogságban szerzett betegségében. III. o. kat. érdemkereszt (kardokkal a vit. érem szalagján) stb. tulajd. volt. Az özvegy ősrégi nemesi család sarja, 59 holdon gazdálkodik és baromfitenyésztéssel foglalkozik. - Leánya: Ilona.

Anti János ny. máv főkalauz * 1881. Tiszaroff. Régi tiszaroffi család sarja. 1906-ban lépett a Máv szolgálatába Szabadkán, 1923-ban vonult nyugalomba. A Magyar vasutasok orsz. szövetségének tagja. - Felesége: Böszörményi Róza, gyermekei: János (kertészeti felügyelő), Károly (kereskedő) és Ilona.

Apostol Gábor ref. el. isk. tanító * 1891. Kunhegyes. Oklevelét Debrecenben szerezte, tanított Tiszanánán, 1926 óta van Kisújszálláson. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, megsebesült, SL, seb. érem tulajd. Az Iskolánkívüli népművelési bizottság tagja. - Felesége: Gyűszű Jolán, gyermekei: Zsuzsanna és Gábor.

Ari Lajos ny. máv kalauz * 1868. Kisujszállás. 1900-ban lépett a Máv szolgálatába, 1920-ban vonult nyugalomba. 6 hold földje van. - Felesége: S. Tóth Márta.

Balogh Elek fényképész * 1893. Kopár. 1913-ban szabadult fel, 1929-ben Karcagon nyitott műtermet, 1933 óta van Kisújszálláson. Az Ipartestület tagja. - Felesége: solti Horváth Etelka, gyermekei: Elek és Eleonora.

Balogh Gyula id. ny. máv főintéző * 1862. Szentes. 1884-ben lépett a Máv szolgálatába, 1920-ban vonult nyugalomba, 30 hold földön gazdálkodik. A Polg. kör tagja. - Felesége: Körtvélyessi Mária, gyermekei: Vilma (dr. Imregh Lajosné), Gyula (min. szám. ellenőr), Viola (Szendy Elemérné) és István (városi adóhiv. számtiszt).

Balogh Zsigmond ref. el. isk. tanító * 1891. Körösladány. Oklevelét 1911-ben Debrecenben szerezte. 1911-től Füzesgyarmaton, 1923 óta Kisújszálláson tanít. - A 3. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. I. o. vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Ref. iskolaszék, a Tesz tagja. - Felesége: Lázár Erzsébet, gyermekei: Zsigmond, István, Barna, Erzsébet és Ilona.

Barla Szabó Jenő okl. ref. lelkész, ny. gimn. vallástanár. * 1870. Kutas. A debreceni teologiát 1892-ben elvégezve, az Andaházi-Szilágyi alapítványi internátus felügyelője volt, 1892-től apja Barla Szabó József volt orsz. gyül. képviselő paróchiáján Somogyvisontán s. lelkész, 1894-től Kisujszálláson ref. gimnáziumban vallástanár lett és itt működött 27 éven át. Nyugalomba vonult 1921-ben. A Tiszavidéki hitelintézet és tkpt kisujszállási fiókjának 12 évig igazgatója volt. A NEP helyi elnöke, az isk. kívüli népoktatás ü. v. igazgatója. - Felesége: Nyitrai Mária, gyermekei: Irma (Józsa Jánosné) és Jenő (egyetemi tanársegéd).

Bányai Albert ny. cs. th. * 1873. Mezőtúr. 1898-ban lépett a csendőrség kötelékébe, 1904-től őrsparancsnok, 1924-ben vonult nyugalomba, több kitüntetés tulajd. A 48-as olvasókör tagja. - Felesége: Kálmán Izabella, fia: Sándor (cserkésztiszt), életmentésért kitüntetve.

Béres Lajos ny. cs. th. * 1884. Kisujszállás. Régi kun család sarja. 1907-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1928-ban vonult nyugalomba. - A világháború alatt harcolt a montenegrói fronton, megsebesült, a II. o. ez. vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k., 20 éves szolg., mozg. és jub. érem tulajd. - Felesége: Örökös Tóth Terézia.

Bodnár Sándor ny. cs. th. * 1882. Karcag. Régi kun család sarja. 1907-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1926-ban vonult nyugalomba. Kovácsműhelye van. Több kitüntetés tulajd. - Felesége: T. Balogh Eszter, gyermekei: Eszter, Katalin, Mária, Anna, Lajos és Ilona Zsuzsanna.

Bordács Tamás ifj. földbirtokos *1891. Kisujszállás. Régi kun család sarja. 1914 óta gazdálkodik önállóan; 560 hold saját és 350 hold bérelt birtoka van. A lótenyésztésre különös gondot fordít, csikóival és négyesfogataival 17 díjat, 1934-ben az úrkocsisok távhajtási versenyén arany érmet nyert. Orsz. lótenyésztők, Közbirtokosság felügy. biz. a várm. mezőgazd. biz. tagja, városi képviselő, a mezőgazd. biz. helyi elnöke. - Felesége: Varga Mária, gyermekei: Gizella, Imre és Jenő, nevelt gyermekei: Párdy Ilona, Katalin és Károly.

Borsi József géplakatosmester *1886. Hajduhadház. 1907-ben szabadult fel, Bpesten nagyobb gyárakban volt segéd, 1920 óta önálló. Üzeme modern gépekkel van felszerelve, saját gépével bércséplést is vállal. Az Ipartestület, a Polgári kör, a III. ker. olvasókör tagja. - Felesége: Szabó Julianna, fiai: József és Jenő.

Borsos Miklós földbirtokos * 1872. Kisujszállás. Régi kisujszállási család sarja, 110 holdon gazdálkodik, birtokából 3 hadirokkantnak 11 holdat ajándékozott. A Tehéntársulat pénztárosa, a Nemzeti kör elnöke. - Felesége: Szűcs Erzsébet.

Buday Ferenc dr. ügyvéd * 1899. Kisujszállás. Oklevelét 1924-ben Debrecenben szerezte, ügyvédjelölt volt Kisujszálláson, Veszprémben, Békéscsabán, 1929-ben nyitott irodát Kisujszálláson. A Kaszinó tagja.

Bugyik Illés ny. cs. törzsőrm. * 1887. Kisujszállás. Régi kisujszállási család sarja. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1926-ban vonult nyugalomba. Mozg. érem és II. o. szolg. kereszt tulajd. A VI. ker. társaskör tagja. - Felesége: Szabó Mária.

Bugyik János ny. máv altiszt * 1860. Kisujszállás. 1887-ben lépett a Máv szolgálatába, 1900-ban vonult nyugalomba. - Fia: János (járási tiszti orvos, több harctéri kitüntetés tulajdonos).

Bugyik Sándor ny. honv. tüz. th. * 1885. Kisujszállás. 1903-ban önként vonult be a 10. sz. táb. ágyus ez.-hez, majd átlépett a lovascsendőrséghez, 3 év mulva a bpesti 4. lovas e.-hez került, utoljára a 12. táb. ágyúezredben szolgált, 1925-ben vonult nyugalomba. - Harcolt az orosz, román, olasz fronton, 3-szor megsebesült. II. o. ez., 2 bronz vit. érem, seb. érem (3 sávval), háb. eml. érem, német vask., K. cs. k., 60 éves jub., 10 éves szolg. kereszt, mozg. érem tulajd.

Csányi Lukács ny. honvéd th. * 1890. Kisujszállás. 1911-ben vonult be katonának, 1925 óta van nyugalomban. A szerb és orosz fronton harcolt, fogságba esett. - II. o. ez., bronz vit., háb. emlék, szolg. érem, K. cs. k. és mozgósítási emlékkereszt tulajd. A PLE, a Move tagja, leventeoktató. - Felesége: Cs. Nagy Emilia, gyermekei: Lukács-Imre, Károly-János, Gyula-Géza, és Emilia-Mária.

Csengei János földbirtokos * 1881. Kisujszállás. Régi földbirtokos család sarja, 50 holdon gazdálkodik. - Az 1. tüz. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Balog Rozina, gyermekei: Katalin és János.

Cseri István bádogosmester * 1878. Okány. 1904-ben szabadult fel, segéd volt Gyomán és Bpesten, Kisujszálláson önállósította magát. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Az Ipartestület, az ÖTT tagja. - Felesége: Tóth Róza, gyermekei: László (atyja üzletét vezeti), István (bádogos), Géza (kereskedő), Etel, Margit, Gyula és Andor.

Csiky Ferenc dr. városi közig. tanácsnok * 1892. Kisujszállás. 1913-ban végzett közig. tanfolyamot. Oklevelét 1929-ben szerezte. 2 évig Nádudvaron, 1/2 évig Szilágyzoványon volt s. jegyző, 1916-ban lépett a város szolgálatába, 1917-19-ben árvaszéki ülnök volt, 1929 óta tanácsnok. A Polgári és a Gazdakör jzője, Sakkör elnöke, Munkás olvasókör alelnöke, az ÖTT parancsnoka. - Felesége: Döme Mária, gyermekei: Mária és Ferenc.

Csőregh László, hatházi, ref. reálgimn. tanár * 1894. Szentes. Oklevelét 1919-ben Bpesten szerezte. Működését a szentesi áll. reálgimnáziumnál kezdte, 1920 óta van Kisujszálláson. - A 4. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, 2 II. o. ez. vit. érem, háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. Több egyesület tagja, a Sport egyes. vál. tagja. - Felesége: Thék Mária, fiai: László és Ferenc.

Csukics Emil ny. állampénztári tanácsos * 1873. Bpest. Könyvelő volt az Első magyar ált. biztosítási társ.-nál, 1893-ban végezte a vasúti tisztképző tanfolyamot, 28 évig szolgált a Máv-nál, 1922-ben átminősítették állampénztári tanácsosnak, e minőségben 8 évig szolgált, azután nyugalomba vonult. - A világháború alatt vonatparancsnokságnál szolgált, arany érdemkereszt (a vit. érem szalagján) és több dicsérő elismerés tulajd. - Felesége: Fuchs Franciska, gyermekei: Ilma (Zsenyey Józsefné), Erzsébet (Ecker Rókusné) és Rózsa.

Darvas Mór ny. állampénztári igazgató * 1857. Magyarcsaholy. 1882-ben lépett állami szolgálatba, 1922-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Kaudella Mária, gyermekei: Lajos (p. ü. főtanácsos), Margit (posta s. ellenőr), Piroska, Erzsébet, Ilonka (posta kiadó) és László.

Debreczeny (B.) Zsigmond vendéglős özvegye Csáky Etel * 1886. Mezőtúr. Férje 1918-ban nyitotta vendéglőjét. A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit. és seb. érem tulajd. † 1931-ben, azóta az özvegy vezeti az üzletet. 22 hold földje is van. - Leánya: Etelka (Paál Józsefné).

Demjén Sándor divat- és kézműárú kereskedő * 1884. Szentes. U. itt volt segéd, üzletét 1909-ben alapította. - A 101. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. - 49 hold földje van. A Keresk. egyes. t. elnöke, a Kaszinó, a Polgári kör és a Gazdakör tagja. - Felesége: Móró Karolin, fia: Sándor.

Diószeghy Tibor, dési, báró neje Várady Irma földbirtokos. Ősrégi birtokos család leszármazottja. 360 holdas birtokát túrkevei gazdák bérlik. Városi vir. képviselő, a Stefánia szöv. tagja. Leányai: Irma, Klára és Erzsébet.

Dobozy Mihály hentesmester * 1886. Kisujszállás. Régi nemesi csatád sarja, Püspökladányban és Törökszentmiklóson volt segéd, 1913 óta önálló. - A világháború alatt az orosz fronton harcolt, megsebesült; hadirokkant, de a nyugdíjáról lemondott. - Az Ipartestület tagja. - Felesége: Turi Róza, gyermekei: Róza (Papp Lászlóné) és Endre.

Doroszlai Kálmán plebános * 1887. Mérk. 1911-ben szentelték pappá, káplán volt Mezőtárkonyon és Kunszentmártonban, hitoktató az ózdi vasműbányatelepen, 1927 óta Kisujszálláson plebános és a reálgimnázium hittanára.

Erdődy Károly ny. máv műszaki segédtiszt * 1870. Törökszentmiklós. 1900-ban lépett a Máv szolgálatába Debrecenben, 1925-ben vonult Kisujszálláson nyugalomba. A hadsereg főparancsnokság a vaskereszttel tüntette ki. A Polgári kör, a Városi szépítő bizottság, a Magy. vasutasok orsz. szöv. tagja. - Felesége: Tóth Ilona, fiai: László (okl. tanár) és Ferenc.

Farkas Piroska vendéglős * Kisujszállás. Atyja mellett tanulta szakmáját, 1930-ban vette át s azóta önállóan vezeti a vendéglőt. Az Ipartestület tagja.

Fodor István földbirtokos * 1867. Kisujszállás. Úgy apai, mint anyagi ágról régi földbirtokos család sarja. Volt városi képviselő, a Gazda olvasókör elnöke. - Felesége: Tuka Ágota, gyermekei: István (a háborúban félkarját vesztette), Róza (Ferenczi Sándorné), Rebeka (Nagy Elekné), Ágota (Pete Mihályné), † László (az olasz harctéren hősi halált halt).

Fülöp András műkertész * 1859. Magyarbél. A kertészetet Pozsonyban tanulta, Jakabffy Ignác pusztaecsegi uradalmában 7 évig működött, 1890 óta önálló. 3000 négyszögölön virág, gyümölcs és konyhakertészettel foglalkozik. - Felesége: Nagy Zsuzsánna, fia: Endre (gyógyszerész).

Gál András ny. cs törzsőrm. * 1889. Barót. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1922-ben vonult nyugalomba; mint tábori cs. harcolt a román fronton, szolg. érdemkereszt tulajd. - Felesége: Lakatos Róza.

Gaál József hentes- és mészáros m. * 1896. Kisujszállás. Régi földbirtokos család sarja. 1922-ben szabadult fel, segéd volt Újpesten, 1925 óta önálló. - A világháború alatt harcolt a szerb, albán, montenegrói fronton, vaskereszt tulajd. - Az Ipartestület, a Nemzeti kör, az ÖTT tagja, 12 hold földjén gazdálkodik. - Felesége: G. Kovács Róza, leánya: Katalin.

Gondos József ny. áll. el. isk. igazgató * 1865. Pécs. U. itt szerezte oklevelét 1882-ben. Tanítói pályáját a mesztenyői rk. el. iskolánál kezdte, 42 évi szolgálat után 1925-ben Toponárról vonult nyugalomba. Az Uri kaszinó pénztárosa, a kaposvári Berzsenyi Dániel egyesület tagja. - Gyermekei: József (vitéz) és Erzsébet (Ferenczy Antalné).

Gyárfás György dr. orvos * 1893. Bpest. Oklevelét 1918-ban Bpesten szerezte, működött a Szent István kórházban, a Poliklinikán, Pestujhelyen és Gyöngyösön, 1925 óta Kisujszálláson. - A 3. bosnyák gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, arany érdemkereszt tulajd. Népművelési előadásokat tart a kultúregyesületekben. - Felesége: Sági Ilona, leánya: Edith.

Harkó Gábor ny. cs. főtörzsőrm. * 1889. Székelyvaja. 1913-ban lépett a csendőrség kötelékébe, 1924-ben vonult nyugalomba. 10 hold saját és 128 hold bérelt birtokán gazdálkodik. Szolg. érdemkereszt tulajd.

Herbály Gyula ref. reálgimnáziumi tanár * 1888. Kunhegyes. Oklevelét a bpesti egyetemen szerezte. 1913-tól a mezőtúri, 1921-től a kunszentmiklósi, 1923 óta a kisujszállási ref. gimn. tanára. Családi háza 1768-ban épült s a kunkapitányok háza volt, Kossuth Lajos 1848-ban kisujszállási tartózkodása alatt abban lakott. - A 23. gy. e. kötelékében harcolt szerb és orosz fronton, fogságba esett. - A Kaszinó tagja. - Felesége: Fekete Erzsébet, gyermekei: Péterffy Edit és Herbály Gyula.

Holländer Miklós rőföskeresk. * 1895. Kisujszállás. U. itt tanult, 1924 óta önálló. - A 4. hegyi tüz. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, 3-szor sebesült, II o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Keresk. kör, a Frontharcos szövetség tagja. - Felesége: Goldmann Erzsébet, gyermekei: Zsuzsanna és Imre.