[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

MEZŐTÚR
A/E
>>>

Ács József ny. tkpt ügyvezető * 1854. Mezőtúr. Érettségit tett Debrecenben, 2 évig kir. körjegyzői irodában dolgozott, 1873-ban került a Mezőtúri takarékpénztárhoz, 1886-tól ügyvivő, s a gazdasági malom főkönyvelője volt. 1926-ban vonult nyugalomba. A Dalárda s a Tűzoltó testület tagja. - Felesége: Nánásy Katalin, gyermekei: Béla, Ilona és László.

Ádám Ferenc dr. ügyvéd * 1875. Mezőtúr. Régi nemesi család sarja. Ügyvédi vizsgát Bpesten tett, 1901-ben nyitotta irodáját Mezőtúron. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb és montenegrói fronton, mint szds szerelt le. SL (a kardokkal) tulajd. Várm. thb. tag, a Tiszántúli mezőgazd. kamara ig. vál. tagja, a Mezőtúri mezőgazd. biz. elnöke, a Hangya szöv egyik alapítója, a Vadásztárs., a PLE elnöke.

Albusz Lajos ny. városi nyilvántartó * 1854. Mezőtúr. A debreceni gazd. intézetet végezte, saját birtokán gazdálkodott, ügyvédi irodában dolgozott, gr. Eszterházy Ferenc uradalmában volt irnok, majd s. tiszt. 26 évig volt városi szolgálatban, 1929-ben vonult nyugalomba. Leánya: Irma.

Babos István ny. cs. törzsőrm. * 1888. Kézdivásárhely. 1912-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1913-ban végzett altiszti tanfolyamot, 1925-ben vonult nyugalomba. Szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Veres Róza, gyermekei: Róza, István és Mária.

Badár Balázs fazekasmester, Mezőtúr egyik specialitása és nevezetessége. 80 esztendős iparos, aki művészetté fejlesztette a mezőtúri agyagipart nagyszerű magyaros vázáival, utánozhatatlan szinkeverési és égetési eljárásával és eredetiségével. Szállított már Német- és Olaszország, Hollandia, és Amerika számára is. Brüxellesben, Párisban, Amszterdamban nemzetközi vásárokon és kiállításokon ismételten aranyérmeket nyert a Badár-vázákkal.

Balázs László dr. ügyvéd * 1902. Szolnok. Ügyvédi vizsgát 1930-ban tett, u. akkor nyitotta irodáját Mezőtúron. Takarékpénztári ügyész, 3 évig volt a Mezőtúri Ujság szerkesztője.

Bálint György főmolnár * 1881. Kiskundorozsma. Malomakadémiát végzett Németországban, 1906-ban került haza, főmolnár volt Kiskundorozsmán, Szegeden, Mohácson, Komádiban, Jánkon, 1930 óta Mezőtúron a Márer-féle gőzmalom főmolnára. - A 7. hidász zalj kötelékében harcolt szerb és orosz fronton, 2-szer súlyosan megsebesült, mint 100%-os rokkant szerelt le. - Felesége: Nagy Rozália, gyermekei: Piroska és Emil.

Balogh Ferenc cipész m. * 1880. Mezőtúr. Régi gazdálkodó családból származik, 1896-ban szabadult fel, 1900 óta önálló. Az Ipartest. tanoncvizsg. biz. tagja. Fiai: Ferenc (cipész m.), Sándor (cipész m.).

Bányai István épület- és géplakatos * 1895. Mezőtúr. 1912-ben szabadult fel, 10 évig volt segéd a Fischer Péter-féle műszergyárban, 1926 óta önálló. - Felesége: Zoltán Terézia, leánya: Piroska.

Bányai Kálmán kovács m. * 1893. Mezőtúr. 1910-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, a mezőtúri Ilona malomban, Harkányi br. uradalmában, 1927 óta önálló. - A 4. hidász zalj kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, megsebesült. Bronz vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. szakcsoport pénztárosa. - Felesége: Igritzi Eszter.

Bányai Kálmán id. özvegye, Takács Rozália kéményseprő m. Férje 1882 óta volt önálló, 1916-ban. Özvegyi jogon azóta üzemtulajdonos. 1400 kéménye van, az üzemet fia Kálmán vezeti.

Bányai Kálmán ifj. ü. v. * 1886. Mezőtúr. 1903-ban szabadult fel, segéd volt Tamásiban, Hatvanban, Kiskunhalason, 1919 óta édesanyja kéményseprőüzemét vezeti. - A 4. lovas tüz. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem (4 pánttal), K. cs. k., vaskereszt (a vit. érem szalagján) tulajd.

Bányay Péter postaszakaltiszt * 1885. Mezőtúr. Szabóipart tanult, 1908-ban lépett a posta szolgálatába, 1920 óta van Mezőtúron. - A 31. gy. hadosztálynál mint tábori postakalauz az összes frontokon szolgált, ezüst és vas katonai érdemkereszt, háb. eml. érem és 6 éves szolg. kereszt tulajd. Az Ipartest. pártoló tagja - Felesége: Kocsis Rozália, leánya: Ilonka.

Bardócz Mózes ny. cs. th. özvegye Vajda Mária. Férje * 1871. Hutasfalva. 30 évet töltött a csendőrség kötelékében. Több kitüntetés tulajd. volt. 1930-ban. Gyermekei: Ernő, Árpád, Lenke és Edit.

Bencze János fűszerkeresk. 1895. Mezőtúr. 1910-ben szabadult fel, Mezőtúron, Kisujszálláson volt segéd 1933 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Bohner Julianna, fia: János.

Bentsik Levente dr. városi a. ü. tanácsos özvegye. Férje * 1893. Oklevelét a szegedi egyetemen szerezte, 1921-ben lépett a város szolgálatába, 1932-ben a harctéren szerzett betegségében hősi halált halt. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 7 évig volt fogságban.

Blaskovics Árpád ny. máv főfelügyelő 1861. Budafok. 1879-ben tett érettségit Bpesten, 1880-ban lépett a Máv szolgálatába, 1920-ban vonult nyugalomba.

Bocskay István hölgyfodrász * 1909. Bpest. 1926-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten, Abbáziában, Velencében, Fiuméban. Üzlete fővárosi színvonalú. Az Ipartestület, a Keresk. egy. tagja. - Felesége: Köles Regina.

Boda István ny. cs. törzsőrm. * 1884. Mezőtúr. 1909-ben lépett a csendőrség kötelékébe, az altiszti tanfolyamot Szegeden végezte, 1925-ben vonult nyugalomba. A világháborúban az orosz fronton harcolt. Szolg. érem tulajd. - Felesége: Csete Teréz.

Bódi Antal ny. városi tanácsnok özvegye Czebe Mária. Férje * 1855. Mezőtúr. 1870-ben lépett a város szolgálatába és 40 évig szolgálta Mezőtúr városát.

Bodnár Bálint városi nyugdíjas * 1865. Mezőtúr. 1896-ban lépett a város szolgálatába, mezőőr volt, majd rendőr, 1906 óta hajdú. 1933-ban vonult nyugalomba. 30 hold földön gazdálkodik. - Felesége: Varga Julianna, leánya: Julianna.

Bogár Lajos földbirtokos * 1872. Mezőtúr. Régi nemesi földbirtokos család sarja. 1896 óta gazdálkodik önállóan 24 holdas birtokán. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton. - A Mezőbizottság, a Tiszántúli mezőgazd. kamara tagja, a Ref. egyh. presbitere, a Kaszinó alelnöke, a Legeltető társ. vál. tagja, volt várm. és városi thb. tag. - Felesége: Cs. Nagy Mária.

Bogár Mihály földbirtokos * 1867. Mezőtúr. Régi nemesi földbirtokos család sarja. 1891-ben kezdett önállóan gazdálkodni 14 hold földön, jelenleg 45 holdja van. A Földmív. szöv. tb. alelnöke, a Pusztabánrévi legeltető birtokosság elnöke, a Ref. egyh. presbitere, a Falu szöv. vál., a helyi fiók ig. tagja, a Mezőtúr-mesterszállási ármentesítő társulat vál., a Hangya szöv. s a Keresk. rt. ig. tagja, az áll. el. isk. gondnokság tagja, az Alsórészi tehéntartó társulat és a Tanyai kaszinó alelnöke. - Felesége: Szécsy Zsófia.

Bognár József dr. kir. közjegyző * 1878. Bácskula. Régi bácskai földbirtokos család sarja. Oklevelét 1903-ban Bpesten szerezte. 1912-től Búziásfürdőn, 1921-től Rétságon, 1926 óta Mezőtúron kir. közjegyző.

Bogyó Henrik bútor- és épületasztalos m. * 1906. Bpest. 1925-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1934 óta önálló. Ipartest. tag. - Felesége: Mádi Ilona, fia: Henrik.

Boldog János ny. cs törzsőrm * 1889. Mezőtúr. 1913-ban lépett a csendőrség kötelékébe, altiszti vizsgát 1914-ben tett, 1931-ben vonult nyugalomba. A háború alatt Erdélyben szolgált. Szolg. érdemkereszt, háb. emlékérem tulajd. - Felesége: Szabó Rozália.

Borbély Gyula nyomdatulajdonos és papírkereskedő 1881. Ipolyszakállos. Ipolyságon szabadult fel, az ország nagyobb városaiban és Bécsben volt segéd, 1928 óta önálló. A "Mezőtúr és Vidéke" kiadója. Várm. th. bizottsági tag, városi képviselő, a Sportegylet, az Iparos dalkör elnöke, a Keresk. egyes. társelnöke, a Tűzoltótestület pénztárosa, az Iparkamara kültagja, az Orsz. iparos központ közgyűlési tagja. - Felesége: Szalay Ilona, gyermekei: Gyula, Ica, Pál, Irén és Károly.

Bordács István dr. városi tiszti főorvos * 1869. Mezőtúr. Régi földbirtokos család sarja. Oklevelét 1892-ben Bpesten szerezte, magánorvos volt Jászkiséren, 1895 óta Mezőtúr tiszti főorvosa. Nevéhez fűződik a járványkórház, a tüdőbeteg gondozó intézet és a Stefánia kórház modernizálása. A NEP városi elnöke, a Ref. egyház presbitere, az Orsz. orvos-szöv. igazgatótanács tagja, a várm. fiók alelnöke, a Tkpt elnöke. - Felesége: kókai Kun Sarolta, fia: György (okl. gyógyszerész).

Bordács Lajos vas- és fűszerkereskedő * 1863. Mezőtúr. Debrecenben, Miskolcon, Kassán tanult, 1877-ben nyitotta üzletét.

Bordács Miklós dr. ügyvéd * 1872. Mezőtúr. Oklevelét 1898-ban Bpesten szerezte. Tvszéki aljző volt Szombathelyen, jb aljző Szolnokon. Ügyvédi irodáját Mezőtúron 1898-ban nyitotta. 1927 óta városi tiszti főügyész, az Ügyvédi kamara vál. tagja, a Népbank s a Mezőgazd. tkpt ügyésze. - Fia: Miklós (ügyvédjelölt).

Bordács (L.) Tódor vaskereskedő * 1901. Mezőtúr. A bpesti Schopper-cégnél és a Köztisztviselők fogyasztási szövetkezeténél tanult, 1927-ben vette át atyja 1899-ben alapított üzletét.

Bory István, bori és borfői, m. kir. állatorvos * 1884. Kiskunhalas. Oklevelét 1909-ben szerezte, Csepelen volt magánállatorvos. 1911-ben lépett állami szolgálatba Mármarosszigeten; szolgált még Avasujvároson, Gödöllőn, 1929 óta van Mezőtúron. - Az 1. h. tüz. e. kötelékében az orosz és olasz frontokon szolgált, hadosztályi elismerést kapott. - Felesége: galambvári Csűri Mária, gyermekei: Mária és István.

Boross István dr. ref. gimn. tanár 1897. Mezőtúr. Egyet. tanulmányait Budapesten és Debrecenben végezte. Oklevelét 1922-ben szerezte, 1923-ban doktorrá avatták, 1921/22-ben a miskolci gimnáziumban, 1922 óta a mezőtúri ref. gimnáziumban működik. Lirai és prózai munkássága mellett 8 önálló irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg. A "Mezőtúri Ujság" felelős szerkesztője, a MAFC ü. v. elnöke, a Szegedi Alföldkutató biz., a gimn. igazg. tanács, az isk. kívüli népműv. biz. és a Gyóni Géza irod. társ. tagja. Jelen Monográfia dolgozótársa.

Borza János cipész m. * 1883. Régi mezőtúri iparos család leszármazottja. Atyja mellett tanult, 1904 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. elnöke, a Hangya szöv. pénztárosa és ig. tagja, várm. thb. tag, a Ref. egyh. presbitere, a NEP helyi csoportelnöke. - Felesége: Gonda Teréz, gyermekei: János, Teréz.

Borzi Balázs konyhakertész * 1898. Mezőtúr. Fazekasmesterséget tanult, abban önálló mester volt; 1921 óta 4 hold földön konyhakertészettel foglalkozik. - A 30. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz fronton, légnyomást kapott, I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Lévay Eszter, 3 gyermeke van.

Busi Sándor gazdálkodó * 1869. Mezőtúr. Régi birtokos-család leszármazottja. 1887 óta gazdálkodik önállóan. Városi thb. tag volt, a Ref. egyh. presbitere, az Alsóréti tehéncsorda legeltetési társ. elnöke - Felesége: Szécsy Eszter, 3 gyermeke van.

Búzi Lajos ny. városi kiadó * 1870. Mezőtúr. A bpesti m. kir. államrendőrség kötelékében szolgált 1895-től 1902-ig, onnan lépett át a város szolgálatába, 1926-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Patkós Eszter, fia: Lajos (Mezőtúr és Vidéke felelős szerk.).

Csáky Lajos ny. cs. th. * 1869. Mezőtúr. 1890-ben lépett a csendőrség kötelékébe, altiszti iskolát 1898-ban végzett, 1921-ben vonult nyugalomba. A gr. Csáky-családdal való rokonsága okmányokkal igazolható. Gyermekei: Lajos és Vilma (Bonis Lászlóné).

Csatáry András id. földbirtokos 1851. Mezőtúr. Régi kun család sarja. 1870 óta gazdálkodik önállóan 50 holdas birtokán. Volt várm. és városi thb. tag. Ref. egyházgondnok és presbiter, a Tűzoltó test. alelnöke. - Fiai: András (kereskedő), János (ny. áll. tanító) és Kálmán (városi főpénztáros).

Csatáry András gazd. faszerszám keresk. * 1875. Mezőtúr. Fakereskedéssel foglalkozott, 1926 óta szerszámkereskedő. Atyja hosszú ideig résztvett a város vezetésében. - Leánya: Erzsébet (Kiss Lajosné).

Csendes Mihály lapkiadó * 1888. Tasnád. Tanulmányait Mezőtúron, Orosházán és Turkevében végezte, keresk. gyakorlatot Mezőtúri elsőrendű cégeknél szerzett. 1908 óta a Corvina rt. vezetője, 1920 óta a "Mezőtúri Ujság" kiadója. - 1914-ben bevonult a kolozsvári 51. gy. e.-hez, 1917-ig szolgált.

Csepka István ny. városi irnok * 1866. Szatmár. A Fonciére bizt. társ. szatmári főügynökségénél volt könyvelő és levelező. Nyiregvházán a főügynökség vezetője, Mezőtúron ügyvédi irnok volt. 1906-ban lépett a város szolgálatába, 1921-ben vonult nyugalomba. Gyermekei: Béla (tkv. vezető), István (jb. irodavezető), Zoltán, Emil (festőművészek) és Valéria.

Cserni Imréné, Klein Róza okl. szülésznő * 1892. Mezőtúr. Oklevelét 1924-ben Szombathelyen szerezte. Működését Makón kezdte, 1937 óta van Mezőtúron. Férje (cipészsegéd), résztvett a világháborúban.

Csók Gábor ny. cs. th. * 1867. Mezőberény 1893-ban lépett a csendőrség kötelékébe, az altiszti iskolát 1900-ban végezte. Dunapatajon 1917-ben ment nyugalomba. I. oszt. katonai jubileumi kereszt tulajd. - Felesége: szilasi és laki Pázmány Júlia, a történelmi Hunt-Pázmány család sarja.

Csurgó István városi nyugdíjas * 1854. Mezőtúr. 1890-ben lépett a város szolgálatába, 1920-ban ment nyugdíjba. - Felesége: Galló Julianna, gyermekei: Zsigmond, Julianna, Dávid, Dániel.

Csúth Antal hentes- és mészáros * 1879. Mezőtúr. Régi iparos család sarja. 1894-ben szabadult fel atyja üzemében, ott is volt segéd, szalámija a környéken jó hírnevű. 2 háza és 50 hold földje van. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Cs. Nagy Eszter, nevelt gyermekei: Zsoldos Lajos (hentes és mészáros m.), Zsigri István (húsiparos), Zsigri Lajos (húsiparos), Cs. Nagy Zsuzsi (Czebe Józsefné).

Csúth Imre húsiparos * 1881. Mezőtúr. Régi iparos család sarja. Atyja üzemében tanult, azt bátyjával Cs. Antallal 20 évig vezette, majd önálló lett, de betegsége miatt üzemét feladta. - A világháború alatt az orosz fronton harcolt, kétszer megsebesült. 6 évig volt az Ipartestület elnöke, ezt márványtábla és életnagyságban festett képe hirdeti. - Felesége: Cs. Nagy Klára.

Czövek Gyula, vadászi, ny. máv s. tiszt. * 1876. Biharnagybajom. Régi bihari nemesi család sarja. 1900-ban lépett a Máv szolgálatába, 1912-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Kiss Erzsébet, 6 gyermeke van.

Darvasi Jánosné, Szalai Rozália özv. városi szülésznő * 1875. Mezőtúr. Régi mezőtúri család sarja. Oklevelét 1908-ban Debrecenben szerezte, 1909 óta van a város szolgálatában. - Leánya: Róza (Nagy Bálintné).

Dávid János épület- és bútorasztalos m. * 1909. Békés. 1927-ben szabadult fel, segéd Mezőtúron, Hajmáskéren, Székesfehérváron, Rákoshegyen volt. 1933 óta önálló. Ipartest. tag. - Felesége: Rácz Eszter.

Dávid Sándor kertész * 1893. Csikpálfalva. Szászvároson szabadult fel, segéd volt Nagyenyeden, Feketehalomban. Telepét 1926-ban alapította 3 holdon faiskolával, konyha- és virágkertészettel. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. - Felesége: Muzsnyai Riza, gyermekei: Sándor és Ilonka.

Deák János szabó m. * 1889. Mezőtúr. Segéd volt Bpesten, 1918 óta önálló. A tábori csendőrség kötelékében harcolt szerb és orosz fronton; a vaskereszt tulajd. - Felesége: Bányai Róza, 3 gyermeke van.

Deák Sándor ny. városi irnok özvegye B. Tóth Eszter. Férje * 1870. Mezőberény. 1909-ben lépett a város szolgálatába, 1926-ban vonult nyugalomba, 1928-ban. - Harcolt a szerb, olasz, román fronton. Gyermekei: Eszter, Ilona, Róza, Mária, Sándor és Erzsébet.

Dörgő Dániel földbirtokos * 1894. Mezőtúr. Középiskolát végzett, 3 évig volt a Hitelintézet titkára, 1923 óta önállóan gazdálkodik 52 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült. - Az Uri kaszinó tagja.

Dunsits Dezső dr. ügyvéd * 1859. Karácsond. Régi bánáti család sarja. Ügyvédi vizsgát 1887-ben tett Bpesten, ez évben nyitotta Mezőtúron irodáját. Ez a legrégibb ügyvédi iroda, ő maga a legöregebb ügyvéd Mezőtúron. 60 holdas földbirtoka van. - Felesége: Kudelka Berta, gyermekei: Dezső, Géza, Berta és Irén.

Egei Elek cipész m. * 1892. Mezőtúr. Régi gazdálkodó család sarja, 1910-ben szabadult fel, 1917 óta önálló. Gyermekei: Katalin és Lajos.

Elek Jenő gyógyszerész * 1882. Kiskunmajsa. Régi kun család sarja. Oklevelét 1907-ben Bpesten szerezte. Segéd volt Stájerlak-Aninán, Jászberényben, Szászkabányán; 1921 óta önálló. - A 38. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton. Várm. thb. tag, városi vir. képviselő, az Alsórészi olvasókör elnöke, a Kath. kör alapító tagja. - Felesége: Friebeisz Erzsébet.

Epstein Lajos gabonakereskedő és földbirtokos * 1892. Domoszló. Kereskedelmi iskolát végzett 1909-ben Miskolcon. A Gyöngyösi takarék és hitelintézetnél volt gyakornok, 1910-től a Külső szolnokmegyei tkpt monori fiókjának vezetője volt, 1920-ban átvette atyja 520 holdas birtokát, 1928-tól gabonakereskedéssel is foglalkozik. - A 10. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. - A Szentegylet pénztárosa, az Izr. hitközs. vál. tagja. - Felesége: Goldmann Erzsébet, gyermekei: Emil és Éva.

Erdei István szappanos és mészkereskedő * 1893. Mezőtúr. Szappanfőző mesterséget tanult atyjánál, s 1921 óta önálló mester, u. ekkor nyitott mészkereskedést is. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. - Felesére: Busi Irma, leánya: Irma.

Erdélyi Lajos borbész- és fodrász m. * 1895. Rápolt. 1911-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Debrecenben, Kisujszálláson és Karcagon, u. itt lett 1921-ben önálló, 1924 óta van Mezőtúron. - A 12. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. K. cs. k. tulajd. Ipartest. tag. - Felesége: Kádár Eszter, leányai: Eszter és Melinda.

Erdős Dániel ifj. sütő m. * 1898 Mezőtúr. 1916-ban szabadult fel, 1931 óta önálló. - Felesége: Konya Rozália, gyermekei: Dániel és István.