|| TARTALOM || VISSZA || TOVÁBB ||

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjaiFÜGGELÉK.

I. Vármegyei tisztviselők névsora.

Alispánok. *

Dobroni László 1415.
Farnosi László 1420.
Kántor Bálint 1424.
Keczer János 1424.
Vécsi László 1437.
Lengyendi László 1447.
Rhédey János 1467.
Nagy Albert 1467.
Megyery László 1470.
Farmosy Bálint 1470.
Galabóczi János 1475.
Daróczy Tamás 1478.
Bükk János 1480.
Verebélyi Simon 1488.
Szőllősy György 1488.
Bélyeni Gál 1509.
Szóláti Balázs 1509.
Bélyeni Albert 1515.
Vass László 1519.
Dozman Kristóf 1534.
Barna János 1553.
Szentgyörgyi László 1554.
Recsky György 1580.
Széky Pál 1591.
Reőthy Orbán 1619.
Mocháry Balázs 1625.
Battik Gerely 1630.
Vámossy István 1653.
Veöcsey Sándor 1661.
Báthory László 1663.
Hamvay Ferencz 1667.
Mocháry Ferencz 1669.
Thassy Mihály 1671.
Melczer János 1673.
Bulyovszky Ferencz 1684.
Horváthy Gergely 1688.
Almásy János 1693.
Ordódy György 1695.
Dévay Pál 1708.
Orczy István 1713.
Csala Sándor 1715.
Steöszel Kristóf 1719.
Dévay András 1746.
Sághy Mihály 1756.
Tarródy József 1766.
Halasy Márton 1784.
Fáy Bertalan 1790.
Gosztony Pál 1803.
Almásy József 1805.
Péchy Gábor 1811.
Halasy Károly 1814.
Gosztony Pál 1824.
Földváry Ferencz 1828.
Almásy Gedeon 1834.
Brezovay József 1841.
Földváry György 1844.
Almásy Pál 1845.
Blaskovics Gyula 1845.

Másodalispánok.

Kiss István 1653.
Pápay Péter 1655.
Battik Péter 1669.
Kürtössy István 1672.
Pápay Péter 1674.
Gyöngyössy István 1679.
Szilassy András 1684.
Dévay János 1688.
Fejérpataky László 1691.
Almásy János 1692.
Sőtér Benedek 1693.
Országh Pál 1697.
Csőke János 1708.
Steöszel Kristóf 1713.
Tarródy István 1719.
Vay Ádám 1731.
Dévay András 1735.
Gosztony István 1746.
Steöszel László 1756.
Tarródy József 1761.
Hellebronth Ferencz 1766.
Kállay László 1773.
Halasy Márton 1778.
Gosztony Pál 1784.
Tarródy István 1790.
Almásy József 1803.
Péchy Gábor 1805.
Halasy Károly 1811.
Gosztony Pál 1814.
Földváry Ferencz 1824.
Rottenstein Ferencz 1828.
Dapsy Rafael 1834.
Pappszász József 1837.
Földváry György 1841.
Kanyó Gábor 1844.
Blaskovics Gyula 1845.
Puky Miklós 1848.

Jegyzők **

Almásy Mihály* 1708.
- József 1814.
- Móricz gr. 1828.
Barna György 1619.
Berényi Gergely* 1697.
Bernáth András 1803.
Bezzegh Gergely* 1669.
- István* 1664.
Borbély József 1790.
Brezovay József 1831.
Bulyovszky Dániel* 1688.
- Ferencz* 1676.
Csoma Zsigmond 1805.
Dévay András* 1713.
- Pál 1692.
Dinck András* 1637.
Dobóczky Ignácz 1814.
Divéky András 1634.
Dúl Mihály* 1691.
Ficsor János 1766.
Gedey András* 1661.
Gosztony István* 1731.
Halasy Ferencz 1811.
- Károly 1803.
- Károly* 1805.
- Márton* 1773.
Hegyi Gábor* 1756.
Horváthy Gergely* 1684.
Kubinyi Mátyás* 1695.
Laczkovics Ferencz 1708.
- Ferencz* 1719.
- István* 1689.
Laszkáry János* 1653.
Libercsey Ferencz* 1655.
Liszkay Miklós* 1784.
Luby István 1848.
Madarassy János 1831.
Makay Lajos 1841.
Mocsáry Ferencz 1657.
- Ferencz* 1667.
Nagy Sándor 1756.
Pappszász József 1824.
Péchy Gábor* 1790.
Radics Pál 1778.
Rottenstein József 1805.
- József* 1811.
Sághy Ignácz 1790.
- Mihály* 1746.
Schneé László 1844.
- László* 1848.
Sipos János* 1680.
Soldos Miklós 1672.
Steőszel Kristóf 1784.
Szeleczky Márton 1697.
Szentgyörgyi János 1746.
Szentmarjay Imre 1565.
Szepessy Sámuel 1773.
Tarródy István 1784.
Terbócs István* 1690.
Ugronovics Kristóf* 1766.
Vay József 1766.
Vásárhelyi Tamás 1580.
Vratarics Károly* 1828.
Zsarnóczay András 1695.

Ügyészek.

Babics István 1841.
Beőthy Lajos 1834.
Berecz Ferencz 1837.
Bezzegh György 1664.
Csernus Antal 1823.
Dapsy Rafael 1814.
Debreczeny János 1708.
Dúl Mihály 1676.
Csőke János 1703.
Ebeczky Tamás 1672.
Fehér István 1814.
Földváry János 1841.
- Ferencz 1822.
Gál János 1844.
Harmos János 1829.
Horváthy Gergely 1680.
Kendelényi József 1836.
Laczkovics István 1684.
Lipcsey Imre 1836.
Mártonffy Antal 1844.
- Lajos 1844.
Mocsáry Ferencz 1658.
Pápay János 1669.
Perlaky Flórián 1836.
Petheő János 1761.
Radics János 1766.
Rakovszky György 1766.
Reviczky Gáspár 1784.
Szabó Márton 1731.
Végess József 1803.
Zábráczky István 1824.
Zay Ignácz 1790.

Adószedők (pénztárosok), számvevők.

Almásy Ferencz 1719.
Bay Ignácz 1565.
Balázsovich József 1811.
Battik János 1639.
Bodor János 1784.
Csala Sándor 1703.
Csohán András 1564.
Dévay Pál 1698.
Ferenczy Imre 1778.
Forray Márton 1731.
Guthay Péter 1554.
Haás Károly 1718.
Kanyó Gábor 1837.
Majzik Imre 1814.
Makay János 1811.
- Lajos 1844.
Malatinszky János 1790.
Omany János 1546.
Orczy Sándor 1773.
Péchy László 1805.
Pelinyi Gábor 1554.
Raszka Péter 1549.
Sághy Mihály 1708.
Sőtér Tamás 1713.
Subich Imre 1790.
Szeleczky Márton 1766.
Szentgyörgyi János 1756.

Szolgabirák.

Almásy János 1684.
- József 1816.
- László 1841.
- Sándor 1844.
Apczy Mihály 1424.
Balázsovich József 1802.
Balogh János 1841.
- Mihály 1664.
Bernáth András 1805.
Biró Albert 1848.
Blaskovics Gyula 1837.
Borbély Mihály 1790.
- Sámuel 1831.
Borhy Imre 1841.
Brezovay Imre 1766.
- János 1803.
Csányi Lajos 1778.
Csiga János 1546.
Csima István 1688.
- Mihály 1731.
Csőke János 1698.
Deák József 1731.
Dely Gergely 1653.
Dévay János 1674.
- Pál 1689.
Dobay János 1674.
Dobóczky László 1841.
Dorogffy István 1659.
- Tamás 1573.
Ebeczky Menyhért 1669.
Elek István 1805.
- József 1839.
Endrész György 1718.
Erős János 1814.
Farkas Ferencz 1653.
- István 1713.
- János 1691.
- János 1790.
- Pál 1824.
Fejér István 1841.
- Lajos 1841.
Fejérpataky László 1684.
Földváry Ferencz 1814.
- György 1837.
- János 1635., 1654.
- László 1841.
Frajzazen István 1811.
Frater Pál 1790.
Für Lajos 1841.
Füzi Bálint 1731.
Gosztony Ignácz 1803.
- János 1841.
- Pál 1773.
Goth Benjamin 1841.
- Ferencz 1790.
- Rafael 1844.
Gyöngyössy István 1664.
Halasy Gáspár 1844.
- József 1811.
- Kázmér 1845.
Hamar Antal 1805.
- János 1831.
- Zsigmond 1844.
Hellebronth Ferencz 1756.
- László 1814.
- Mihály 1796.
Huszár István 1746.
Imrech József 1735.
Isaák László 1845.
Istenmezejey Sándor 1564.
Ivády Gábor 1824.
- János 1805.
Ivócs István 1664.
Joó Mihály 1669.
Kada Pál 1703.
Kállay Péter 1814.
Kanizsay János 1663.
- Zsigmond 1658.
Kanyó Gábor 1828.
Kántor Bálint 1415.
Kaszap János 1824.
Kiss János 1635.
Kovács András 1689.
- István 1841.
- József 1811.
- József 1831.
- Márton 1756.
- Pál 1824.
- Péter 1824.
Kozáry György 1664.
Kozma Boldizsár 1735. [?]
Kutassy György 1633.
Kürthy Ferencz 1848.
Kürthy Károly 1848.
Laczkovics Ferencz 1713.
Literáty János 1708.
Majthényi György 1692.
Majzik Sándor 1844.
- Viktor 1848.
Makay Felix 1844.
- Ágoston 1836.
Marsó György 1778.
- Samu 1837.
Marton Dávid 1778.
Mlinkó Lajos 1841.
Mocsáry György 1635., 1673.
- János 1655.
Nádudvary János 1661.
Nagy Ferencz 1703.
- (runyai) Márton 1684.
Nagyfejeő Mátyás 1848.
Németh Béla 1845.
Némethy Pál 1653.
Novotha Péter 1837.
Okolicsányi Gusztáv 1837.
- Ignácz 1828.
- Pál 1790.
- Zsigmond 1841.
Onody István 1635.
Orczy József 1841.
- Sándor 1766.
Országh Pál 1689.
Páldy István 1746.
Pápay János 1647.
Pappszász József 1828.
Péter András 1647.
Pethes Ferencz 1693.
Pethő András 1653.
Plathy Sándor 1837.
Rácz István 1642.
Radics Gergely 1756.
- Mihály 1790.
Recsky László 1814.
Rottenstein Pál 1842.
Sághy Mihály 1713.
Soldos Imre 1848.
Sőtér Benedek 1691.
Steőszel Kristóf 1790.
Subich Imre 1784.
. Pál 1665.
- Pál 1735.
Sütő János 1844.
Szabó (szécsényi) Gy. 1692.
- László 1839.
[olvashatatlan]
- György 1554. [?]
Szentgyörgyi István 1719.
Szombathelyi János 1844.
Sztariczky Gábor 1746.
Thárkány Szaniszló 1549.
Tarródy István 1703.
Thassy Dániel 1837.
- János 1639.
Ugronovics Kristóf 1773.
Vadász Márton 1689.
Verebélyi Mihály 1633.
Vratarics Farkas 1735.
- György 1766.
- József 1845.
- Károly 1824.
- Lajos 1837.
Zay Sámuel 1841.
Zsarnóczay András 1697.
Zsoldos lásd Soldos.

Esküdtek.

Almásy Ferencz 1701.
- Mihály 1712.
- Sándor 1677.
Bagossy Márton 1719.
Bagy János 1682.
Bakó Ferencz 1708.
Bakos Gerely 1675.
Baky Mátyás 1675.
Balásovich József 1841.
- Ferencz 1832.
- Zsigmond 1829.
Baratnaky Ferencz 1675.
Barsy István 1671.
Barta Antal 1731.
Batha (vathai) Bálint 1675.
Battik Gergely 1668.
- János 1671.
- Péter 1668.
Beleky Szabó János 1671.
Bélteky Pál 1668.
Bene András 1677.
Beniczky István 1830.
Berecz Ignácz 1831.
Bertók István 1708.
Berthóty Gábor 1691.
- István 1668.
- István 1713.
Besze Antal 1766.
- József 1773.
Bezzegh Gergely 1668.
Borbély István 1687.
- Mihály 1712.
[olvashatatlan]
- Imre 1837. [?]
Borsos Gábor 1773.
Bóta Benedek 1803.
- János 1814.
Bozsik Farkas 1773.
Bozsik János 1687.
Bősz András 1784.
- Ferencz 1756.
Beőthy Sámuel 1837.
Brezovay Gergely 1718.
- Imre 1750.
- József 1784.
- Mihály 1708.
Bucsányi Antal 1740.
- György 1719.
Bulyovszky Jónás 1677.
- János 1822.
Büky István 1731.
Csemniczky Gáspár 1673.
Csernyánszky József 1813.
Csima János 1698.
- László 1740.
- Márton 1732.
Csókásy János 1736.
Csomortányi János 1742.
- Károly 1837.
Csőke János 1687.
Csusz András 1803.
Czene Dániel 1731.
Czingel János 1673.
Czvetkovics Ferencz 1746.
- Gáspár 1751.
- Mihály 1773.
- Pál 1761.
Dapsy Dániel 1811.
Darvas Mihály 1697.
Deák Gábor 1734.
- József 1718.
Décsy Mihály 1682.
- Péter 1688.
Dékány Pál 1682.
Dely János 1671.
Demkó István 1834.
- János 1803.
Detrik István 1706.
Dévay József 1708.
- Pál 1746.
Dobóczky Felix 1844.
Domby Márton 1700.
Dombrády László 1841.
Dorogffy István 1659.
Dúl Mihály 1675.
Egyed László 1772.
Elek István 1841.
- Mihály 1824.
Endrész György 1713.
Engl József 1825.
Erdős János 1696.
[olvashatatlan]
Farkas János 1773.
- Pál 1814.
Fásli István 1691.
Fáy Sándor 1730.
Fehér József 1848.
Fejér Ferencz 1730.
Fejérpataky László 1682.
Fejér László 1778.
Fekete László 1668.
Fittos Imre 1724.
Foglár Imre 1715.
Folkusházy József 1814.
Forray Márton 1719.
Földváry György 1824.
Fülöp Ignácz 1844.
- Imre 1811.
Frajzazen István 1803.
- László 1775.
Frater András 1796.
Fridriczy Ferencz 1713.
- Gergely 1757.
Friebeisz Antal 1784.
Für Boldizsár 1796.
- Lajos 1831.
- László 1824.
- Márton 1657.
- Menyhért 1775.
Füzy Bálint 1730.
Gál Mátyás 1706.
- Mihály 1696.
- Sándor 1769.
Gecse András 1690.
- Mátyás 1803.
Giczey Gergely 1691.
Goda György 1708.
Gombkötő Mihály 1696.
Gorove Károly 1824.
Gosztony Antal 1811.
- Ignácz 1773.
- Pál 1767.
Góth Benjamin 1837.
- Ferencz 1773.
- Pál 1756.
Gothár György 1687.
- János 1673.
Gömrey János 1708.
Gudics György 1717.
Guttay Péter 1676.
Gyalogi Mihály 1687.
Gyárffás Mihály 1673.
Gyopay György 1675.
- Jakab 1675.
Győrffy Ignácz 1837.
[olvashatatlan]
Gyürky (losonczi) G. 1680.
Hazucha József 1841.
Hagara Zakariás 1693.
Hamar Ferencz 1750.
- István 1707.
- Mihály 1814.
Harmos Tamás 1795.
Havas Tamás 1761.
Hegedüs György 1775.
Hellebronth Dániel 1756.
- János 1713.
Holyecz Mihály 1688.
Hollósy Ádám 1688.
Horváth Gergely 1677.
- György 1677.
- István 1723.
- János 1701.
Horváthy János 1713.
Hotta György 1756.
- József 1766.
Imrey András 1845.
- György 1848.
Iramos Mihály 1673.
Ivády János 1790.
- László 1778.
Jánossy Ferencz 1677.
- István 1680.
Janoviczky János 1746.
Jósa Mihály 1766.
Juhay Pál 1675.
Kakas Gerely 1687.
Kalapáty Jakab 1678.
- János 1678.
- Márton 1678.
Kalmár András 1700.
Kancsó Tamás 1745.
Kandó István 1687.
Kanizsay Sándor 1687.
- Zsigmond 1668.
Kántor József 1766.
Kanyó Gergely 1778.
Károlyi László 1740.
Keller János 1837.
- Elek 1837.
- Miklós 1844.
Kemely Pál 1668.
Kerekes István 1724.
Keszegh János 1677.
Király Mátyás 1684.
Kis (boldogházi) András 1668.
Kis János ifj. 1668.
- (gyöngyösi) Márton 1693.
Kiss Mátyás 1693.
[olvashatatlan]
Kókay Gergely 1735.
- Márton 1712.
Kompolthy Orbán 1687.
- Pál 1677.
Koncz Pál 1672.
Kós Gáspár 1734.
- Gergely 1668.
Kozma Boldizsár 1712.
Kovacsics György 1718.
Kovács Antal 1718.
- Antal 1803.
- György 1828.
- János 1668.
- József 1803.
- Mátyás 1668.
- Mátyás 1831.
- Péter 1668.
- Péter 1697.
Kubinyi Mátyás 1695.
- Mihály 1690.
Kudelka Alajos 1841.
Kürthy Antal 1848.
- Alajos 1826.
- Ferencz 1845.
- Károly 1845.
- Lajos 1837.
- Sebestyén 1554.
Laczkovics Ferencz 1707.
- László 1702.
Lendvay István 1705.
Lévay György 1692.
Limprecht János 1844.
Lipcsey Lajos 1837.
Literáti Ignácz 1737.
Losonczi Farkas András 1712.
Luby József 1837.
Madách János 1668.
Madarassy Ferencz 1841.
Magyar Pál 1848.
Majthényi Gergely 1677.
- György 1677.
Majzik György 1775.
- Mihály 1668.
- Simon 1714.
- Viktor 1845.
Makay Ágoston 1824.
Malatinszky János 1824.
- Lajos 1844.
Marsó György 1756.
Martonossy v. Nagy M. 1680.
[olvashatatlan]
[olvashatatlan]
Mezey Lőrincz 1811.
- Sámuel 1829.
Michalek Miklós 1668.
Miklóssy Pál 1811.
Miller József 1742.
Miskey István 1672.
Mlinkó Lajos 1831.
- Márton 1708.
Mocháry Balázs 1682.
Mocsáry László 1668.
Mórocz Mihály 1828.
Murányi István 1745.
Nádudvari János 1672.
Nagy Antal 1768.
- Ferencz 1702.
- Gergely 1712.
- István 1675.
- Károly 1778.
- (runyai) Márton 1680.
- Miklós 1728.
- Sándor 1745.
- lásd Martonossy.
Nagyfejeő Mátyás 1841.
Nátkay Ferencz 1680.
Okolicsányi Gusztáv 1829.
Oláh János 1675.
Olasz György 1657.
Onody Pál 1790.
- István 1650.
Orczy István 1701.
Országh József 1750.
- Márton 1693.
- Pál 1689.
Eösz Ignácz 1839.
Padiács Miklós 1677.
Paksy Mihály 1573.
Páldy István 1737.
- Mihály 1773.
Pallagi Gáspár 1682.
Pápay István 1680.
- Mihály 1671.
Patkós János 1617.
Péchy Imre 1719.
- Gábor 1784.
- János 1680.
Pecz János 1687.
Pelargus György 1668.
Péntek András 1695.
- Benedek 1657.
- Miklós 1695.
Pethes Ferencz 1696.
- János 1668.
- János 1708.
[olvashatatlan]
[olvashatatlan]
- Imre 1848.
- László 1844.
- Pál 1773.
Polyák József 1828.
Poócs Sámuel 1790.
Popovics Ferencz 1714.
- József 1714.
Princzfalusy János 1697.
Rácz István 1716.
- Mihály 1692.
Radics Gergely 1746.
- Mihály 1750.
- Pál 1771.
Rédey Gergely 1673.
Róth Ádám 1695.
Rottenstein János 1773.
Schaffner János 1845.
Sághy Ferencz 1710.
- Ferencz 1773.
Sallay Pál 1708.
Sárkány Pál 1682.
Sárközy István 1719.
Sebeházy Ferencz 1731.
Séllyey György 1682.
Sipos János 1677.
Slachta Ignácz 1773.
- József 1773.
Schneé László 1837.
Sóky Zsigmond 1714.
Solymossy Mihály 1700.
Sőtér Benedek 1688.
- Ferencz 1677.
- Imre 1750.
- Antal 1758.
Steőszel Kristóf 1710.
Subich Pál 1731.
Szabó András 1784.
- Gusztáv 1845.
- György 1700.
- József 1773.
- Károly 1841.
- László 1824.
- Márton 1691.
- Mátyás 1693.
- Mihály 1650.
- Menyhért 1675.
- (füleki) Pál 1673.
Szabódy Pál 1712.
Szalatnay József 1778.
Szalay Ádám 1710
- Gáspár 1687.
- Márton 1761.
- Mátyás 1657.
[olvashatatlan]
[olvashatatlan]
- Pál 1731.
Szalgháry János 1757.
Szana Pál 1841.
Szarka Lajos 1848.
Szatka Márton 1700.
Szécsényi György 1696.
Szécsényi Szabó Márton 1693.
Széchy János 1657.
- Máté 1678.
- Mátyás 1680.
Szentgyörgyi Mihály 1773.
Szigethy Mihály 1680.
Szilassy István 1688.
Szombathelyi János 1761.
- János 1841.
Szökő Mátyás 1751.
Szücs István 1687.
Tahy Lajos 1845.
Tajti Ferencz 1713.
Taksony György 1677.
Tamasy János 1745.
Tarhos Pál 1712.
Tarródy István 1700.
Thassy András 1693.
- István 1682.
- László 1710.
- Mihály 1668.
Törő András 1677.
Újlaky Ferencz 1677.
Urbanovszky Imre 1773.
- József 1773.
Utassy Mátyás 1677.
- Mátyás 1784.
Ürményi László 1814.
Vadász János 1682.
- Márton 1693.
Várady Menyhért 1844.
Várkonyi Imre 1757.
Vattay Pál 1668.
Végess János 1803.
Veresmarty Endre 1848.
Vida Ignácz 1712.
Vincze József 1736.
Vizy András 1708.
Vratarics András 1824.
- János 1708.
- Lajos 1835.
- László 1828.
Zábráczky Ignácz 1829.
Zay Ferencz 1841.
- Sámuel 1828.
Zeregh Gergely 1678.
Zsoldos Imre 1837.

Táblabirák.

Abaffy János 1828.
- Károly 1828.
Ács György 1837.
Aczél István 1841.
Adonyi Mihály 1804.
Adorján Dávid 1824.
Ajtics-Horváth Barnabás 1828.
Alberthy Ferencz 1844.
Albrechtovics Pál 1837.
Algyay Lipót 1834.
Almásy Alajos 1804.
- Dénes gróf 1841.
- Ferencz 1803.
- Gyula 1844.
- Ignácz 1773.
- István 1790.
- János 1713.
- János 1756.
- János 1796.
- József 1814.
- Károly 1803.
- Károly 1832.
- Lajos 1808.
- László 1841.
- Pál 1746.
- Sándor 1844.
- Vincze gróf 1841.
Ambrózy Lajos 1814.
Andrássy János 1841.
- József 1832.
- Mihály 1832.
Antal János 1845.
Apponyi György gróf 1845.
Aszalay Ferencz 1713.
- László 1814.
Asztalos József 1837.
Babics István 1842.
Bagossy Károly 1808.
Bajza Antal 1837.
- József 1837.
- Mihály 1814.
Bakay Ignácz 1828.
Bakó Imre 1845.
- József ifj. 1837.
- József id. 1837.
- Mihály 1837.
Bakonyi Imre báró 1837.
Bakos Antal 1845.
Balajthy Ferencz 1824.
- János 1828.
Balás lstván 1808.
Balassy Gergely 1657.
Balázs Pál 1824.
Balázsovich Ferencz 1828.
- János 1811.
- Mihály 1784.
Balla József 1754.
Balogh Ádám 1746.
- Antal 1845.
- István 1808.
- Lajos 1808.
- Mihály 1662.
- Mihály 1796.
Balpataky József 1837.
Bán József 1814.
Bánffy Pál báró 1824.
Bárány Bertalan 1828.
- Farkas 1837.
- Gábor 1811.
- György 1657.
- Péter 1808.
- Sándor 1845.
Baráth József 1845.
Barcsik Márton 1841.
Bárczy György 1790.
- György 1824.
Bárdy Pál 1828.
Barkassy Benedek 1837.
- György 1828.
- Imre 1811.
- József 1831.
- Pál 1842.
Barkóczy Imre 1814.
Barna János 1844.
Barsy János 1667.
Bartakovics László 1804.
Barthal György 1837.
Básthy Dániel 1837.
- János 1657.
- Károly 1837.
- Miklós 1837.
Batha Bálint 1773.
Batta Sámuel 1824.
Bathó Ignácz 1845.
Bay Bertalan 1841.
- István 1796.
- (bábai) József 1827.
Bekény Móricz 1841.
Bellaágh Antal 1837.
Bémer László báró 1828.
Bene Ferencz 1837.
- József 1841.
- Károly 1837.
Beniczky Ádám 1828.
- Ágoston 1828.
- Flórián 1824.
- István 1828.
- László 1828.
- Pál 1814.
Benkó Dániel 1845.
Benkó János 1824.
- József 1814.
Bényey László 1837.
Benyovszky Péter 1831.
Berecz Ferencz 1841.
Berényi Tádé gróf 1804.
Bernáth Döme 1845.
- István 1845.
- László 1790.
- Mihály 1811.
Bertony Károly 1808.
Berze István 1659.
Berzeviczy János 1808.
- Jeromos 1808.
- Lajos 1844.
Besze Ferencz 1831.
- Mihály 1828.
Bezzegh András 1844.
- György 1667.
- Mátyás 1828.
Biller János 1845.
Biró Albert 1837.
- János 1831.
- József
Bittera Antal 1844.
Bizony Károly 1828.
Blaskovics Boldizsár 1814.
- Gyula 1831.
- László 1832.
Bocsi Károly 1844.
Boda Antal 1834.
Bodor Antal 1828.
- János 1784.
Bogyay László 1828.
Bogyó István 1808.
- János 1828.
Boksa Ferencz 1837.
Bónis Antal 1808.
- János 1831.
- Menyhért 1824.
- Pál 1845.
Borbély Antal 1845.
- György 1790.
- János 1811.
- József 1796.
- József 1837.
- László 1837.
- Miklós 1845.
- Sándor 1803.
Borhy Antal 1828.
- József 1841.
Bornemissza Antal 1837.
- István 1814.
- Károly 1837.
Bolgár (de Buda) Pál 1657.
Boronkay Lajos 1804.
Boros József 1837.
- Miska 1831.
- Orbán 1841.
Borsos Mihály 1808.
Bory Miklós 1808.
Bot Pál 1828.
Bóta Benedek 1824.
- József 1828.
Botka József 1831.
Borsy Mihály 1719.
Bozsik György 1814.
- István 1837.
- János 1845.
Bőjti Lajos 1811.
Bőjtös Mihály 1837.
Bősz Ferencz 1773.
Böszörményi Imre 1831.
- József 1837.
- László 1840.
- Pál 1811.
Beőthy József 1837.
- László 1804.
- Lajos 1829.
- Sámuel 1845.
- Sándor 1837.
Böszörményi Imre 1831.
- József 1837.
- László 1840.
- Pál 1811.
Breidsver Antal 1831.
Bresztóczky másk. Trombitás Mátyás 1671.
Brezovay Imre 1773.
- Imre 1824.
- György 1746.
- János 1824.
- József 1803.
Bridige Mihály 1808.
Brudern József báró 1804.
Bubla Károly 1837.
Buday István 1824.
Budi András 1837.
Bulyovszky Dániel 1713.
- János 1828.
Burghard József 1841.
Burik Zsigmond 1845.
Buttler Gábor gróf 1746.
- Lajos gróf 1715.
Büdöskuty Mihály 1808.
Bükk Zsigmond 1773.
- Zsigmond 1828.
Csák Pál 1828.
Csáky Antal ör. 1808.
- Antal ifj. 1808.
- József 1839.
Csala Sándor 1713.
Csatáry József 1837.
Cseh Gábor 1828.
- János 1837
Csépány Ferencz 1808.
Csernus Antal 1811.
- András 1804.
- Emanuel 1828.
- József 1828.
- István 1790.
- László 1808.
Csiky Sándor 1837.
- Ferencz 1829. előtt.
Csima János 1713.
- Mihály 1746.
Chinel Ferencz 1845.
Csizmadia János 1657.
Csoma Sámuel 1790.
- Zsigmond 1811.
Csomortányi Imre 1803.
Csomós Antal 1828.
- Mihály 1814.
Csontos József (2) 1841.
Csőke Lukács 1673.
Csörghő Pál 1790.
- Sándor 1773.
Csukás Benjamin 1750.
Czeglédy Mózes 1746.
Czigány Imre 1841.
Czinege Ferencz 1837.
Czucz András 1841.
Czobl József 1760.
- László 1808.
Czövek János 1837.
Dálnoki-Nagy József 1837.
Dancs Miklós 1828.
Dankó Ferencz 1841.
Dapsy Dániel 1814.
- Sámuel 1837.
Darvas Imre 1790.
- József 1814.
- Lajos 1828.
Deáky Sándor 1842.
Debrődy György 1713.
Deme Sámuel 1828.
Demeczky Lajos 1831.
Désy György 1808.
- Mihály 1808.
- Sámuel 1814.
Dessewffy István 1808.
- Imre 1804.
Dessewffy Jób 1824.
- Lajos 1808.
Dévay András 1756.
- Pál 1713.
- Zsigmond 1837.
Dinkai Pál 1828.
Divéki Ferdinand 1841.
Dobay Károly 1760.
Dobóczky Ignácz 1837.
- Imre 1831.
- István 1841.
Dobrovitzky Antal 1811.
Dombrády László 1845.
Dominkovics Lajos 1828.
Donai Antal 1841.
Dozlern Károly 1829.
Döbrentey Gábor 1837.
Dömök Elek 1845.
- János 1837.
Dőry András 1719.
Draskóczy Gyula 1845.
- László 1845.
- Sámuel 1814.
Drevenyák Ferencz 1808.
Dubraviczky Sámuel 1831.
Dudinszky János 1808.
Dudó Alajos 1844.
Durcsák János 1831.
Duschek József 1841.
Ebecky Lőrincz 1841.
Egri Ferencz 1808.
Egyed Imre 1844.
Elek Ferencz 1824.
- István 1796.
- József 1828.
- Menyhért 1824.
- Mihály 1839.
- Pál 1803.
Éles János 1841.
Éliássy István 1841.
Engel Ignácz 1837.
- József 1845.
Eperjesy József 1837.
- Sándor 1837.
Erdélyi Imre 1824.
- Tamás 1803.
Erdődy gróf 1845.
Ernszt Mihály 1841.
Erős Albert 1824.
- Gábor 1824.
- József 1776.
- János 1803.
Eszenyi István 1845.
Etre Antal 1808.
Etre Károly 1808.
Fabó Mihály 1824.
Fábry Mihály 1824.
Fajnor János 1828.
Faragó György 1845.
Farkas Gergely 1842.
- János 1824.
- József 1824.
- Károly 1837.
Farkas (losonczi) Andr. 1713.
Fatovics István 1814.
Fazekas András 1803.
- Gedeon 1824.
Fáy Antal 1831.
- Dániel 1796.
- Ignácz 1837.
- János 1803.
- József 1814.
- László 1814.
- Menyhért 1837.
- Mihály 1803.
- Miklós 1828.
- Mózes 1811.
- Sámuel 1834.
Fehér (Fejér) Antal 1772.
- György 1828.
- Ignácz 1828.
- Imre 1841.
- István 1828.
- János 1828.
- József 1837.
- Lajos 1837.
- László 1828.
Fehérváry József 1775.
Fekésházy Mihály 1837.
Fekete Ádám 1657.
- Antal 1824.
- Márton 1808.
- Mihály 1841.
Fenyvessy Ferencz 1845.
Ferenczy György 1845.
- Imre 1837.
Ficsur András 1837.
Filó József 1841.
Fischer István 1790.
Fodor Ágoston 1828.
- Ferencz 1837.
- Pál 1808.
Forgách István 1814.
Forray Márton 1750.
Főkövy Antal 1845.
Földváry Gábor 1828.
- György 1796.
- Imre 1814.
Földváry János 1837.
- Károly 1790.
- Lajos 1808.
- László 1841.
- Mihály 1824.
- Pál 1828.
- Sándor 1811.
- Sándor ifj. 1842.
Frajzazen László 1837.
- Pál 1828.
- István 1827.
Frankner Boldizsár 1803.
Franyó Mihály 1708.
Frater Ignácz 1845.
- József 1828.
- Lajos 1828.
Friebeisz József 1804.
Friedmanszky Antal 1808.
Fülöp Imre 1824.
Für Lajos 1841.
Gábriel Tamás 1831.
Gaál János 1847.
Galambos Fülöp 1845.
Gály Pál 1847.
- Péter 1837.
- Vincze 1845.
Garas Sámuel 1837.
Gáspárdy Lajos 1841.
Géczy István 1837.
Gellén Lajos 1827.
Gellér József ifj. 1837.
Gencsy József 1837.
- László 1837.
Glacz Menyhért 1844.
Goczigh Károly 1837.
Godinger János 1839.
Goics Athanáz 1837.
Gombos Ágost 1837.
- György 1837.
- Miksa 1837.
Gondos István 1837.
Gorove Károly 1828.
- Lajos 1831.
- László 1811.
Gosztony András 1814.
- Antal 1796.
- Antal 1828., 1842.
- István 1773.
- János 1845.
- József 1814.
- Pál 1790.
Góth Bertalan 1844.
- János 1828.
- Pál 1844.
Góth Rafael 1844.
- Sándor 1837.
Gothard Mihály y 1804.
Gőcz László 1837.
Grassalkovich Artúr gr. 1773.
Greskovics Ignácz 1814.
Griger Ferencz 1828.
Grofcsik János 1824.
Gúthy Gáspár 1796.
Guttay István 1655.
Gyalay Pál 1837.
Gyenes József 1842.
Győrffy Ignácz 1841.
Győry Dániel 1845.
Gyurcsányi József 1804.
Gyürky István 1790.
- Pál 1804.
Hazucha János 1804.
Halasy Béla 1841.
- Ede 1834.
- Imre 1845.
- József 1808.
- Kázmér 1841.
- Lajos 1841.
Halász Imre id. 1837.
- Imre ifj. 1837.
- József 1837.
- Miklós 1858.
Haller Sámuel báró 1773.
Halmay István 1841.
Hamar Antal 1790.
- Ferencz 1773.
- Ferencz 1828.
- József 1834.
- Lázár 1841.
- Mihály 1837.
Hamvay Károly 1828.
- Miklós 1828.
- Péter 1837.
Hanisz Imre 1845.
Hanulik István 1841.
- Péter 1841.
Harmos László 1824.
- János 1838.
Haás Károly 1715.
Hegedüs Zsigmond 1845.
Hellebronth Antal 1824.
- Gáspár 1803.
- István 1837.
- János 1715.
- János 1773.
- József 1790.
- László 1824.
- Mihály 1804.
Helmár Ferdinand 1841.
Helmeczy Mihály 1837.
Herke Lajos 1828.
Hetnik Adolf 1837.
Hevesy Bertalan 1837.
Hodermarszky András 1837.
Hodor Dániel 1837.
Holló Ignácz 1841.
- Miklós 1844.
- Pál 1828.
Hollósy József 1837.
Horváth Antal 1841.
- Barnabás 1808.
- Dénes 1828.
- Elek 1837.
- Frigyes 1828.
- Gábor 1845.
- István 1837.
- József 1841.
- János 1803.
- Péter 1808.
Hosszúfalusi Ferdinand 1845.
- Ignácz 1845.
Hubay Bertalan 1845.
- József 1837.
Hudics József 1845.
Huszár József 1828.
- Károly 1828.
Huszt András 1828.
- József 1824.
Huszty István 1741.
Ibrányi Antal 1808.
Igyártó Pál 1837.
Illésy János 1808.
Imre János 1828.
Imrech József 1750.
Irsay Pál 1814.
Isdenczy Antal 1804.
Ivády János 1796.
Ivánszky Antal 1844.
Ivocz István 1656.
Isaák László 1845.
Jakab Mihály 1842.
Jakabfalvi Miklós 1837.
Jakabffy Simon 1837.
Jákó lstván 1841.
Jancs István 1828.
Janka Péter 1708.
Jankó András 1828.
Jankovics Antal 1828.
- Gáspár 1837.
- István 1828.
- János 1808.
- László 1837.
Jankovics Mihály 1845.
Jánossy Mihály 1656.
Jármy Gyula id. 1837.
Jassik Menyhért 1845.
Jasztrabszky Antal 1808.
Jekkelfalusy József 1804.
Jelenffy (csejtei) Lénárt 1766.
Jezerniczky Pál 1841.
- Ferencz 1804.
Jóh Lajos 1837.
Jósa Gábor 1790.
- György 1814.
- István 1808.
- Pankotay Antal 1803.
Juhász István 1837.
Junák István 1837.
Kacskovics Endre 1837.
Kada Pál 1746.
Kádas István 1808.
Káldy Kálmán 1837.
Kállay Gábor 1790.
- György 1767.
- József 1767.
- László 1767.
- Károly 1814.
- Miklós 1778.
- Antal 1804.
Kandó Ferencz 1811., 1845.
- István 1804.
Kangyár Károly 1837.
Kanizsay János 1659.
Kanócz Zsigmond 1845.
Kanyó György 1803.
Kapácsy Ferencz 1845.
Kapczy János 1824.
Karátsondy András 1814.
- Mihály 1808.
Kardos György 1808.
Kartetter Lipót 1831.
Károlyi György gróf 1846.
- János 1837.
Kása István 1808.
Kassay István 1837.
Kassics Ignácz 1837.
Kasza Károly 1842.
Katona István 1828.
- Lajos 1837.
Kazinczy Bálint 1841.
- István 1803.
Kecskeméty Mihály 1837.
Keczán József 1837.
Keczer László 1804.
Keglevich Gábor 1808.
- Miklós 1845.
Keglevich Sándor 1824.
Kelemen Ádám 1756.
- István 1824.
Keller Antal 1814.
Kende János 1841.
- Pál 1804.
Kendelényi Károly 1837.
Késmárky Albert 1657.
Keszler Antal 1828.
Keszlerffy Antal 1841.
- János 1841.
Keviczky Ferencz 1837.
Király György 1837.
- József 1808.
- (szatmári) József 1804.
- Miklós 1804.
Kis Antal 1803.
- Gábor 1837.
- Gyula 1845.
- István 1828.
- József 1803., 1841.
- Mihály 1804.
- Péter 1659.
- Sándor 1837.
Kis (boldogházi) András 1657.
Kisfaludy Sándor 1841.
Kisszel József 1841.
Klobusiczky Ignácz 1808.
- Péter 1808.
Knezits Károly 1845.
Kohl Antal 1844.
Kokovay József 1831.
Komáromy István 1804.
Koller János 1772.
Koncz István 1828.
- József 1828.
- Pál 1656.
Kopasz Tamás 1659.
Korda István 1808.
Koroczinyi Lajos 1841.
Korody Pál 1837.
Korotnoky Ignácz 1808.
Korracz György 1656.
Kósa György 1845.
Kostyán Imre 1837.
Kovács Ágoston 1841.
- Alajos 1837.
- András 1790.
- Antal 1808., 1828.
- Ferencz 1837.
- Flórián 1808.
- Gábor 1837.
- György 1837.
- István 1828.
Kovács János 1804.
- (horti) József 1828.
- József 1814., 1842.
- Károly 1831.
- László 1824.
- Mátyás 1828.
- Mihály 1844.
- Pál 1790., 1844.
Kovacsics György 1773.
Kovalcsik József 1839.
Kozma Boldizsár 1746.
- József 1841.
Kökény Mihály 1656.
Kölcsey Ferencz 1837.
Krammeitsik János 1834.
Krammer Károly 1845.
Kriegfeld Antal 1828.
Kubinyi Ágoston 1837.
- András 1808., 1828.
- Ferencz 1824.
- Gedeon 1828.
- János 1814.
- Lajos 1808.
Kudelka Alajos báró 1841.
Kulin István 1658.
- József 1808.
- Miklós 1828.
Kún Antal 1837.
- János 1837.
- Lajos 1841.
- Mátyás 1845.
Kunczy József 1837.
Kussevits József 1837.
Külkey Henrik 1841.
Küry József 1845.
Kürthy Dániel 1828.
- Gábor 1831.
- József 1796., 1845.
- Lajos 1841.
- Tádé 1828.
Láczay György 1814.
- Károly 1837.
Laczkovics István 1813.
- József 1824.
Lakatos László 1828.
Lántzy József 1808.
Laner Ferencz 1844.
László József 1837.
Látván János 1837.
Laureo Gáspár 1804.
Leffelholcz György 1828.
Leiml Sándor 1844.
Lelohay Pál 1841.
Lengyel János 1841.
Lengyel Miklós 1834.
- Péter 1841.
Lenhossek György 1845.
Lenkey Károly 1845.
Leporics Károly 1844.
Lévay Sándor 1837.
Lieszkovszky József 1837.
Lill János 1841.
Lipcsey Antal 1808.
- Gábor 1841.
- Gedeon 1837.
- Imre 1841.
- József 1790.
- Károly 1824.
- Lajos 1841.
- Sámuel 1790.
- Zsigmond 1837.
Lipits Imre 1845.
Lipovniczky János 1844.
Liptay András 1837.
Liptay Frigyes 1808.
- János 1837.
- József 1837.
- Lajos 1837.
- Zsigmond 1824.
Liszkay Miklós 1784.
Lisznyai Károly 1808.
- Márkus 1828.
Lomcsányi Timót 1837.
Lónyay János 1837.
- László 1828.
Losonczy Antal 1828.
- Bertalan 1814.
- József 1814.
- Károly 1814.
Lovász András 1837.
Lőcsey Ignácz 1841.
Lőrincz József 1828.
Lővetei Mihály Antal 1841.
Luby Károly 1808.
Ludányi János 1834.
Lukács Albert 1841.
- Lajos 1837.
Lukátsy András 1824.
Madarassy János 1828.
Magyar ? 1841.
Magyari István 1811.
Mahovszky Antal 1845.
Majthényi András 1811.
- Gergely 1837.
- Mihály 1837.
- László 1811.
- Péter 1837.
Majzik Alajos 1841.
Majzik András 1834.
- István 1841.
- János 1841.
- József 1841.
- Sándor ör. 1844.
- Sándor ifj. 1844.
Majláth Antal gróf 1837.
- János 1814.
- Károly gróf 1837.
- Sándor 1837.
Majthényi Károly 1804.
Makay Antal 1837.
- Bódog 1845.
- György 1844.
- János 1824.
- Lajos 1831.
Makó Lőrincz 1808.
Malatinszky Antal 1841.
- János 1790., 1837.
- József 1837.
- Lajos 1845.
Malyosovszky János 1837.
Mandich Antal 1804.
Mangelberger Jakab 1845.
Már László 1837.
Maritinszky Elek 1804.
Marjassy Albert 1837.
- Dániel 1828.
- Gábor 1845.
- Gusztáv 1842.
- István 1808., 1828.
- József 1804.
- Károly 1824.
- Napoleon 1842.
- Pál 1828.
- Tamás 1824.
- Zsigmond 1814.
Markmüller József 1844.
Markovics József 1841.
Márkus József 1811.
Marsány András 1824.
Marsó Antal 1841.
- György 1790.
- Sámuel 1828.
Marsovszky József 1796.
Marton János 1828.
- József 1808.
- Lajos 1808., 1837.
- Károly 1808.
- Miklós 1845.
- Péter 1845.
Mártonffy Antal 1824., 1841.
- Lajos 1845.
Mednyánszky Alajos 1837.
Mednyánszky János 1841.
- József 1837.
- Sándor 1841.
Melczer Alajos 1828.
- Flórián 1828.
- László 1837.
Menczel György 1841.
Meskó Vincze báró 1804.
- Sámuel báró 1804.
Mester István 1842.
Mészáros Ferencz 1828.
- Ignácz 1845.
Mezey László 1828.
- Sámuel 1841.
Mezőssy Menyhért 1837.
Mihalkovics János 1837.
Mihályi György 1814.
- János 1845.
Miklósy Ferencz 1790.
- József 1824.
- Pál 1824.
Milenkovics Mihály 1841.
Mimikos Vincze 1845.
Miskolczy Ábrahám 1845.
- György 1803.
- Péter 1845.
Mlinkó Lajos 1837.
Mohár Lajos 1837.
Mocsáry András 1814.
- Antal 1804.
- Ferencz 1655.
- Gergely 1655.
- Imre 1837.
Molnár András 1808.
- Ferencz 1847.
- Sámuel 1803.
- Sándor 1845.
Móricz Antal 1841.
Mosóczy József 1847.
Motte (de la) Károly 1828.
Mózer Mihály 1837.
Mumhard János 1837.
- József 1804.
Muslay Imre 1808.
- Antal 1804.
Nádasdy Ferencz gróf 1837.
- Xavér gróf 1837.
Nagy Antal 1784.
- Anzelm 1837.
- Balázs 1841.
- Ferencz 1841.
- Gedeon 1828.
- Imre 1841.
- István 1773., 1844.
Nagy János 1828.
- József 1814.
- (runyai) Márton 1659.
- Pál 1841.
- Sándor 1828., 1841.
Nagyfejeő Mátyás 1659.
- Mihály 1841.
Najmajer János 1831.
Nánásy András 1811.
- Károly 1844.
- Lajos 1837.
- Mihály 1839.
Nedeczky Imre 1814.
Nemes János 1841.
Németh Albert 1845.
Némethy Sámuel 1831.
Niczky János 1841.
- József 1776.
- László 1808.
Novák Ferencz 1831.
Novotha Péter 1828.
Nozdroviczky Antal 1808.
Nyéky Mihály 1837.
Ocskay Antal 1837.
Okolicsányi Antal 1773., 1796.
- Ferencz 1814.
- János 1808., 1834.
- József 1778., 1844.
- Gusztáv 1845.
- Lajos 1837.
- László 1828.
- Manó 1828.
- Miksa 1837.
- Péter 1837.
Okovád István 1814.
Oláh Gábor 1828.
Ondrejovics Károly 1837.
Onody Zsigmond 1790., 1804.
Orczy Antal 1837.
- Béla 1844.
- István 1715.
- János 1708., 1833.
- József báró 1773., 1803.
- Lőrincz báró 1750., 1803.
- Miklós 1824.
- Sándor 1756.
Országh József 1773.
- Pál 1709.
Osváth Ferencz 1837.
Ozmics István 1837.
Eördögh József 1837.
Eősz János 1828.
Eötvös Pál 1837.
- Sándor 1808.
Eötvös Ignácz báró 1804.
Palásti Viktor 1814.
Paldeán József 1808.
Páldy István 1756.
Pálmafy Fülöp 1832.
Palóczy László 1808.
- Tamás 1837.
Panker Gábor 1841.
- Károly 1811.
Pankotay lásd Jósa.
Pankovics András 1808.
- Ferencz 1824.
Pap Ferencz 1837.
- György 1796.
- József 1790.
- Mihály 1845.
- Pál 1845.
Pappszász György ifj. 1831.
- Lajos 1831.
Paravicini Alajos 1844.
Patay Lajos 1841.
- Kristóf 1814.
Paulikovics Ferencz 1803.
- János 1837.
- László 1831.
- Pál 1837.
Péchy András 1773.
- Antal 1808.
- József 1804.
Pekáry Imre 1841.
Pellionisz István 1814.
Peregrini Elek 1845.
Perényi László báró 1837.
Perger János 1828.
Perlaky Flórián 1828.
- István 1803.
Péteri András 1841.
Pethes József 1841.
- Mihály 1841.
- Pál 1841.
Petheő gyöngyösi Antal 1828.
- János 1784., 1841.
- László 1814., 1844.
Petrovay István 1814.
- Farkas 1829.
- László 1824.
Plachy Ferencz 1837.
- Zsigmond 1837.
Platthy Antal 1837.
- András 1784., 1803.
- Mihály 1837.
- Péter 1808.
- Sándor 1831.
Podmaniczky Sánd. br. 1828.
Pogány Albert 1828.
- Frigyes 1814.
- Károly 1837.
Pók József 1837.
Polonkay János 1844.
Polyák Antal 1831.
- János 1657.
Poner János 1828.
Pongrácz Boldizsár 1790.
- János gróf 1837.
- József 1808.
- Miklós báró 1837.
Popovics György 1837.
- Ignácz 1715.
- Márk 1842.
Porkoláb Dániel 1837.
Porubszky József 1841.
Pothurányi Lajos
- László 1808.
Pöstyéni István 1824.
Prónay Kálmán 1808.
Prónay báró 1804.
Priviczer Alajos 1837.
Pruny Mihály 1837.
Puky István 1803.
- Miklós 1839.
Pulszky Károly 1831.
Pundor Ferencz 1831.
Putnoky Péter 1657.
Püspöky József 1837.
Rácsay László 1845.
Rácz István 1718.
- János 1837.
- Pál 1837.
Ráday András 1654.
- Gedeon gróf 1845.
Radics Ferencz 1824.
- János 1824.
- Mihály 1773., 1790.
Radvánszky Ferencz 1804.
Ragályi Antal 1824.
- Ferencz 1837.
- Gedeon 1808.
- István 1804.
- Károly 1845.
- Lajos 1804.
- Menyhért 1656.
- Mihály 1824.
- Tamás 1814.
Rajner Károly 1824.
Rakovszky József 1828.
- István 1804.
- Lajos 1811.
- Márton 1803.
Reck József 1844.
Recsky István 1790., 1803.
- László 1808.
Rhédey Ferencz 1784. 1808.
- Lajos 1803.
Rédl Ferencz 1828.
- Imre báró 1837.
Reisz Károly 1814.
Répásy András 1824.
Repeczky Ferencz 1828.
Rezutsek Antal 1831.
Ritaller Mátyás 1804.
Rosti Károly 1808.
- Zsigmond 1841.
Róth Lajos 1804.
Rottenstein Antal 1718.
- Ferencz 1750.
- József 1803.
- Pál 1841.
Rózsa Károly 1845.
Rozsinszky János 1804.
Rozsnyay János 1831.
Rökk Konstantin 1841.
Rubedunsz József 1824.
Rudlovszky István 1845.
Rudnyánszky Zsigmond 1808.
Rutkay László 1828.
- Péter 1837.
Ruttner Ferencz 1824.
Sághy Antal 1808.
- Ferencz 1811.
- István 1841.
- József 1828.
- László 1841.
- Mihály 1718.
Sányi Ferencz 1808.
Sárkány Pál 1657.
Sárközy Ferencz 1844.
- Gedeon 1824.
- Imre 1831.
- Károly 1831.
- Mihály 1790.
Sávoly Sámuel 1836.
Sebe József 1828. 1841.
Sebess László 1837.
Sebestyén László 1814.
Schedius Lajos 1837.
Scheidl József 1824.
Scheovits Ferencz 1837.
Simay Kajetán 1831.
Simonyi Antal 1844.
Sipos András 1796.
- Ignácz 1841.
Siráki Benjamin 1828.
Sistyik István 1828.
Sisvay Márton 1839.
Sitra Jakab 1842.
Skopecz József 1824.
- Tamás 1837.
Skultéty Ferencz 1837.
Schmid Márton 1837.
Schneé László 1842.
Schnezniczky József 1808.
Soldos Imre 1845.
- Sándor 1845.
Soltész András 1837.
- Mihály 1842.
- Nagy György 1841.
- Nagy János 1837.
Soós János 1804., 1828.
Schopf István 1837.
Sorsics József 1837.
Sőtér Antal 1831.
- Ferencz 1659.
- Imre 1773.
- Tamás 1718.
Spányi András 1808.
Splényi Ignácz 1804.
Spóler Antal 1808.
Srányi János 1837.
Sréter István 1824.
- János 1790., 1828.
- László 1828.
- Mihály 1828.
- Miklós 1828.
Stankovics József 1841.
Steinbacher Ferencz 1837.
Steöszel Kristóf 1731., 1790.
- László 1750.
Stettner Bernát 1804.
Sturman Imre 1824.
- Márton 1804.
Subich György 1841.
- Lőrincz 1837.
- Pál 1756.
- Sándor 1839.
Suhajda János 1845.
Sutsits Károly 1845.
Sütő János 1837.
- József 1841.
Svartz Ferencz 1828.
Ssabó Antal 1824. 1837.
- Antal szóláti 1837.
- Balázs 1839.
- Bertalan 1814.
- György 1837.
- Gusztáv 1839.
- János 1828., 1837.
Szabó János mónosbéli 1837.
- Ignácz 1837.
- Pál 1828.
- Pál szóláti 1837.
- Pál mónosbéli 1837.
- Sámuel 1828.
- Zsigmond 1841.
- m. Becz János 1675.
Szabóky Károly 1845.
Szagula József 1828.
Szakál József 1811.
Szalay Antal 1837.
- István 1837.
- József 1844.
- Mihály 1845.
- Pál 1824.
Szalgháry Bertalan 1828.
- Ignácz 1828.
Szana Pál id. 1837.
- Pál ifj. 1845.
Szaniszló Mátyás 1672.
Szapáry József 1845.
Sartory Károly 1837.
Szász Károly 1837.
Szathmáry Ignácz 1845.
- Károly Barnabás 1845.
- Király József 1814., 1837.
- Király Pál 1814.,
Szász János 1837.
Szécsy János 1719.
Széger Frigyes 1844.
Széky Pál 1790.
- Zsigmond 1790., 1811.
Szeleczky Márton 1761.
Szeles József 1831.
- Lajos 1841.
Szemetskey Gábor 1831.
Szemere Bertalan 1841.
- Pál 1837.
Szentes Sámuel 1831.
Szentgyörgyi István 1746.
- János 1756.
Szentimrey Gábor 1828.
Szentiványi Bagomér 1828.
- Bonaventura 1804.
- Ferencz 1804.
- József 1837.
- János 1804.
- Károly 1837.
- László 1837.
- Márk 1804.
- Vincze 1837.
Szentkirályi László 1837.
Szentmáriai János 1808.
Szentmártonyi József 1824.
Szentmiklósy Ágoston 1841.
- Alajos 1828.
- János 1828.
Szép Sámuel 1845.
Szepessy Adám báró 1837.
- Ferencz 1828., 1845.
- János 1824.
- József 1837.
- Kálmán 1845.
- László 1824., 1837.
Szerelem Antal 1828.
Szerémy Gábor 1804.
Szerencsy István 1837.
Szilágyi Lajos 1828.
Szilasy György 1831.
- József 1804., 1814., 1837.
Sziltz Lajos 1837.
Szily Barnabás 1837.
- János 1829.
Szirmay Ádám 1808.
- Antal 1804.
- Tamás 1808.
Szlamcsik Ignácz 1828.
Szlomonics Pál 1837.
Szodoray Elek 1845.
Szohányi János 1808.
Szombathelyi Jónás 1845.
Szontag Ferencz. 1837.
- József 1804.
- Lajos 1828.
- Miklós 1824.
- Sámuel 1837.
Szödényi Nagy Sámuel 1843.
Szögyényi Lőrincz 1837.
- László 1831.
Sztankóczy ? 1844.
Sztankovics János 1837.
- Mátyás 1837.
Sztáray János gróf 1837.
Sztranovszky János 1837.
Szúcs Miklós 1845.
Szuhay József 1824.
Szuhányi János 1844.
Szulyovszky András 1804.
Szuromy György 1831.
Szücs István 1837.
- Sámuel 1829.
Szür Ferencz 1808.
Tabódy Pál 1841.
- Péter 1841.
Tatzman István 1845.
- Károly 1845.
Tahy Emanuel 1842.
Tahy Gáspár 1829.
- György 1778.
- Imre 1760.
Taxis B. Pál 1824.
Thaisz András 1837.
Tallián Gergely 1828.
- István 1804.
- Károly 1837.
Tarródy István 1715., 1804.
- József 1750.
Thassy Benedek 1814.
- Ignácz 1825.
- László 1715.
- Mihály 1657., 1831.
- Dániel 1837.
- Miklós 1824.
- Becz Ádám 1844.
Téglásy József 1773.
Tegó Ignácz 1841.
Tige Lajos gróf 1842.
Tihanyi Dániel 1828.
- Ferencz 1828.
- István 1790.
Tindl Károly 1845.
Tiszta Ferencz 1804.
Tittel Pál 1828.
Tomka János 1845.
- László 1804.
Tomsits István 1814.
Torkos Mihály 1845.
Torma Ferencz 1831.
Tornallyai Antal 1828.
- Luczián 1828.
- Márton 1814., 1828.
Toronyi János 1824.
Tóth Dániel 1845.
- Imre 1841.
- Pál 1824.
Török Alajos 1837.
- András 1715.
- Ferencz 1778., 1808.
- Imre 1845.
- József 1804.
- László 1844.
- Sándor 1845.
- Tamás 1837.
- Zsigmond 1828.
Trajtler Ferencz 1828., 1841.
- István 1831.
Trangó József 1841.
Trangos István 1842.
Trásy Imre 1773.
Trombitás másk. Bresztóczky.
Tulsiczky János 1828.
Udvarnoky Mihály 1841.
Ugronovics Kristóf 1746.
Újházy József 1808.
Újlaky Ferencz 1673.
Ulman Márton 1837.
Ulrich János 1765.
- József 1844.
Urbanovszky Ferencz 1808.
- Imre 1778.
Urbányi János 1814.
Utassy István 1655.
- Mátyás 1808.
Uzovics János 1837.
Váczy Sándor 1828.
Vaczlavovics Ferencz 1804.
Vadnay Bertalan 1845.
- József 1845.
- Lajos 1837.
- Máté 1837.
- Miksa 1841.
Vághó Ignácz 1841.
Vahovits Mihály 1845.
Vay Ábrahám 1824.
- György 1756.
- József 1804.
- László 1804.
- Miklós 1804.
Vajda Pál 1803.
Vályi Károly 1828.
- Pál 1808.
Várady Fekete András 1837.
Varga Vincze 1828.
Varion János 1837.
Vartensleben Ágoston 1837.
- Sándor 1837.
Vas Antal 1828.
Vass Dániel 1808.
- Márton 1814.
Vásárhelyi József 1827.
Vattay János 1804.
Vavrek János 1824.
Vecsey Albert 1847.
- Ferencz 1828.
- László 1790.
Vécsey József báró 1746.
- József 1845.
- Károly 1831.
- László báró 1804.
Véges László 1831.
Véges András 1837.
- Ignácz 1828.
- Károly 1828.
- László 1845.
Végh Antal 1837.
- Ignácz 1837.
- Károly 1803.
Veiszkopf Mihály 1824.
Velaskó Vincze 1828.
Veres Pál 1837.
Veresmarty István 1837.
- László 1837.
Veszede Gáspár 1834.
Vida György 1808.
- János 1808.
- László 1808.
Vidovics György 1808.
Vindt Adolf 1845.
Virág György 1844.
- János 1841.
Virkner Lajos 1845.
Vitális István 1837.
Vitéz András 1804., 1808.
Vitkovics Mihály 1828.
Voxith Horváth István 1841.
- János 1841.
Voldrán János 1841.
Vovróczy Márton 1828.
Vörösmarty István 1814.
- Mihály 1837.
Vratarics József 1841.
- Károly 1823.
- Lajos 1831.
Zábráczky Ferencz 1824.
Zahonovits György 1831.
Zatykó József 1831.
Zazió András 1804.
Zay Ferencz 1845.
- János 1841.
- Sámuel 1841.
Zebők Sámuel 1831.
Zerdahelyi György 1804.
Zimányi József 1824.
Zlinszky György 1837.
Zombory Imre 1804.
Zsideg András 1841.
Zsiga Pál 1845.
Zsigmondffy Kelemen 1824.
Zsóry Flórián 1837.
- Menyhért 1837.
* Az alispánok, másodalispánok időrendben, a többiek betűrendben. Az évszám rendszerint a megválasztás vagy kinevezés éve

** A * jelzettek főjegyzők (első jegyzők)

[Tovább]