|| TARTALOM || VISSZA || TOVÁBB ||

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjaiII. A vármegye nemességének 1754/5. évi összeirása.

Eredetije a m. kir. orsz. levéltárban, fogalmazványa a várm. levéltárban 1755. évi 260. szám alatt.
A *-gal jelzettek birtokosok.


Ablonczy István, Átány.
Ács István, Tiszaörs.
Ágoston István, Poroszló.
Alattyány István, Heves.
Albert András, Pál, Bükkszenterzsébet.
Almásy János*, Pál*, Tarnazsadány.
Antal Ádám, Tiszabő.
Badonyi Márton, Gyöngyös.
Bajcsy Mihály*, Gyöngyös.
Bajnóczy János, Tiszaroff.
Baka János.
Bakó Ferencz, Karácsond.
Bakocs Márton, Gyöngyös.
Bakos Mihály, Gyöngyös.
Balás Bálint, János (2), Monostor.
- Márton, Monostor.
- Gergely, Máté (2), Szentdomonkos.
- Mátyás, Mihály, Szentdomonkos.
- Pál, Szentdomonkos.
- Imre, Nagyfüged.
- János (2), Karácsond.
- Tamás, Karácsond.
Balla András, Visonta.
- Gergely, Tiszaföldvár.
- György, Gyöngyös.
Balogh [1] András, Béla, Demeter.
- Farkas, Gergely György.
- Imre, Menyhért, Mihály (4).
- Pál (2), Sándor*.
- Menyhért, Egerbocs.
Baranya András, Gyöngyös.
Barsy Mátyás özv., Gyöngyös.
Bartók András, Átány.
- István, Tiszanána.
Batik András, János, Mihály, Gyöngyös.
Bedécs István, Átány.
Bedekovics Ferencz, János, Szolnok.
- Menyhért, Szolnok.
Belak István, Erk.
Belekő [2] János, Tiszaszőllős.
Bencsik Péter.
Bene Jakab, Visonta.
Benedek lásd Kisbenedek.
Bere István, János, Mihály, Dévaványa.
Berecz Ferencz, István, János, Gypata.
- János, Mihály, Gyöngyös.
Berthóty János Tarnalelesz.
Berzék [3] Ádám, Gyöngyös.
Besnyő József, Abád.
Besze Gáspár, Gyöngyös.
Biró András, Orbán, Tarnabod.
- István, Mátyás, Kál.
- Márton, Máté, Szentdomonkos.
Boda János, Mihály, Dévaványa.
Bóka István (2), Pál, Tiszanána.
Borbás István, Jakab, Recsk.
Borbély Balázs*, József*, Tiszaroff.
- Márton*, Samu*, Tiszaroff.
- István, Gyöngyös.
Borhy András, Ferencz özv., Gyöngyös.
- Imre, Mihály, Gyöngyös.
Borosi György, János, Gyöngyös.
- Pál.
Borsos Gáspár*, György, Recsk.
- István, Sándor, Recsk.
Bosik Farkas, Pál*, Gyöngyös.
- Péter, Besenyőtelek.
Bossányi Gáspár b. özv.*
Bóta Ferencz, Besenyőtelek.
Bottyán Márton, Szentiván.
Bozó Béla, Gergely (2), Bükkszenterzsébet.
Bozó György, János, Bükkszenterzsébet.
- Mátyás, Mihály, Bükkszenterzsébet.
Bőjtös Ambrus, István (2), Gyöngyös.
Bősz Ferencz, Szolnok.
Brezovay Antal*, Imre*, Mihály*.
Bubor lásd Gajda.
Bugyiács András, Hatvan.
Buttler Gábor* gr., Erdőtelek.
Csáky Antal, József, Gyöngyös.
Csala Antal, Pál, Gyöngyös.
- István.
Csányi István, János, Pásztó.
- Lajos*, Dormánd.
- Mihály, Pásztó.
Császár Ferencz özv., Gyöngyös.
- István, József, Mihály, Tarnabod.
Csató János, Péter, Besenyőtelek.
- Pál, Ivánka.
Cser Pál, Dévaványa.
Csernus István*, Csépa.
Csiba István, József, Gyöngyös.
Csima László*, Gyöngyös.
Csohán Farkas, Karácsond.
- Márton, Pásztó.
- Pál, Gyöngyös.
Csókásy János*, Csépa.
Csomor Miklós, Tarnaörs.
Csomortányi Imre*, János*, Szentiván.
Csontos Ádám.
Csőke Ferencz özv., Lukács*, Gyöngyös.
- Mihály, Pusztatass.
Csőkő Gergely, Mihály.
Csörgő Sándor* Heves.
Csujtár István, Heves.
Csutna János özv., József, Gyöngyös.
Czaban István özv., Gyöngyös.
Czakó János, Jeremiás, József, Szentiván.
Czecze [4] Péter, Tiszaszalók.
Csenda Márton.
Czicze István, Márton, Egerfarmos.
Czóbl József*, Zaránk.
Dancsa István, János, Erdőkövesd.
- Miklós, Pál, Erdőkövesd.
Darvas Sándor*, Nagyréde.
Deák Farkas, Gyöngyöstarján.
Debreczeni Mihály.
Dékány András.
- Bálint, György* (2), Tiszaroff.
- István, János, Tiszaroff.
Dely Gergely, György, János, Gyöngyös.
Deres András, Detk.
Dévay András*.
Dobák Miklós.
Dobrosi Péter, Tiszaföldvár.
Dóka Miklós, Pál, Gyöngyös.
Dósa Imre, István, József, Hatvan.
Dusza András, Gyöngyös.
Edőcs Mátyás, Pásztó.
Egyed János, Mátyás, Pál, Gyöngyös.
Elek Bálint, Detk.
- János, Ivánka.
Endrész Ferencz, Nagyfüged.
Erdős János, Mátyás, Dévaványa.
Fabriczius Antal, János, Gyöngyös.
Fáy Antal*, István*, Samu*.
Farkas [5] András, Pál, Czibakháza.
- György, József*, Mihály, Gyöngyös.
- Ignácz, Pusztatass.
- István, Besenyőtelek.
- Ferencz, Gáspár, Gergely (2).
- György*, György, István.
- János*, Pál.
Fazekas András, Derzs.
Fehér Ferencz, Gyöngyös.
- János*.
Fekete Gáspár, János, Tiszaszőllős.
- István, Mezőtúr.
Fekete m. Szőllős István, Tiszaszőllős.
Ferenczy Mihály, Pásztó.
Fóra András, György, Átány.
Forgon János, Váraszó.
- Lukács, Ivád.
Forray András (2), Gyöngyös.
- Antal, Márton*, Verpelét.
Földesy András, László, Dévaványa.
Földi András.
Földváry György*, Szücsi.
Frajzazen István*.
Fuder Gergely, Átány.
Furtinyi Nándor, Heves.
Fűr Lukács (2), Egerszalók.
Gacsal Ferencz, György, Poroszló.
- István, János (2), Poroszló.
- György, Tiszaszentimre.
Gajda m. Bubor István, Szentiván.
Gál Dániel, Pély*.
- Gergely, János, Mihály, Poroszló.
- István, Abád.
- Jakab, Tiszavárkony.
- János, Gyöngyös.
- János, Tamás, Apcz.
Galambos András, Tiszanána.
- János, Átány.
Galvács András, György, Átány.
Garay János.
Gardy Ferencz, György, Gyöngyös.
Gecse Benedek, Kompolt.
Gecze Mátyás, Monostor.
Gellén István, Tenk.
Gere István, Gyöngyös.
Goda István, József, Gyöngyös.
Gosztony István*, Boczonád.
Góth József, Mihály, Besenyőtelek.
Gothár Márton, Mihály, Gyöngyös.
Gyalogh Mihály özv., Gyöngyös.
Győnyi György.
Györky Gábor*.
Gyulay János özv., Gyöngyös.
Gyutó István, János, Dévaványa.
Gyürky György, Nagybátony.
Haller Sámuel b.*, Zsigmond b.*
Hamar Ferencz*, István, Gyöngyöshalász.
- István, János, Gyöngyöshalász.
Harangi András, Boczonád.
- József, Márton, Tarnabod.
- János*.
Harmos Gábor, István, János, Monostor.
Hegedüs [6] Ábel*, András*, Gergely (2)*, Ferencz (2)*, István (3)*, János (4)*, József (2)*, Máté*, Mátyás*, Péter*.
Hellebronth Antal*, Tiszabő.
- Dániel*, Tiszabő.
- Ferencz (2)*, Tiszabő.
- János*, Tiszabő.
Herbály Gergely, István Mezőtúr.
- János (2), Mihály, Mezőtúr.
- Pál, Mezőtúr.
- m. Vászon Mihály, Mezőtúr.
Hodosy Gergely, István ( 2), Kenderes.
- Mihály, Péter, Kenderes.
- János*.
Holló Imre, Tamás, Detk.
Horpácsy János, Tiszavárkony.
- Mihály*.
Horváth György, Átány.
- György, Abád.
- György, Zagyvaszentjakab.
- István, Mátyás, Pásztó.
Huczka Gergely, Csány.
Imre-Szabó Pál, Tiszanána.
Ivády Ferencz*, Gergely*, György*, Ignácz*, István (3)*, János*, Máté*, Pál (3)*, mindnyájan Ivád.
Ivanics György*, János*, József*, Mihály*, Tamás*, mindnyájan Alattyán.
Ivankovics László, Besenyőtelek.
Janács Gáspár, György, Gyöngyös.
Janoviczky Bertalan, Gyöngyös.
- Ferencz, Gyöngyös.
- János.
Jeney György, Gyöngyös.
Jónás György, János, Gyöngyös.
Jósa Ferencz, Gyöngyöspata.
- István*, Mihály*, Tiszafüred.
József János, Gyöngyös.
Juhász Ferencz, Gyöngyös.
Kádas György, Mezőtúr.
- József.
Kakas János*, Gyöngyös.
Kalapáti Béla*, Alattyán.
Kálmán István, Szentiván.
Kalmár Ferencz, Jakab, János, Pély.
Kalya István, Átány.
Kancsó Tamás*.
Kanizsay Ferencz*.
Kántor János, József, Gyöngyös.
Kanyó Ferencz*, László*, Csépa.
Kardos György, János, Gyöngyös.
Károly Gergely, Mihály, Tiszaszalók.
Katona Péter (2), Kenderes.
Kelemen Ádám*.
- István, Átány.
- János, Mihály, Kál.
- István, József, Pásztó.
- János, Márton, Gyöngyös.
- Albert, Ferencz, Márton, Mihály.
Keszeg János, Ivád.
Kis Sándor*, Tamás, Tiszanána.
Kis-Benedek István, Heves.
- Menyhért, Detk.
Kocsis János, Szolnok.
Komjáthy Gábor, Gyöngyös.
Kompolthy Ferencz, Gyöngyös.
- József, Monostor.
Koncz András, Abád.
Korpás János, Tiszabura.
- József.
Kovács [7] Áron, Monostor.
- Béla, János, Márton, Mikófalva.
- János, Gyöngyös.
- András (2), Antal*, György, Ignácz*, János*, János (2), István*, István (3), László*, Márton (2)*, Márton, Mátyás*, Mátyás, Mihály, Miklós*, Pál, Péter*, Péter.
Kovacsics József, Gyöngyös.
Kozma Boldízsár (2)*, Ignácz, Verpelét.
- István, Mátyás, Verpelét.
- Mihály (2), Pál, Verpelét.
- Demeter, László, Gyöngyös.
- Gáspár, Kál.
- János.
Koznics Imre, Márton, Gyöngyös.
Ködmön Miklós, Pál, Bükkszenterzsébet.
- Béla, György, István (2), János, Mihály.
Körmös Ferencz, Besenyőtelek.
- István, Mihály, Ivánka.
- György.
Kruspir Mátyás Átány.
Kubinyi Imre*.
Kustaton György, Tarnazsadány.
Kutasy György.
Kuthy János, Gyöngyös.
Kürthy János* Monostor.
- Mihály.
Kvassay György, Gyöngyös.
Lajkó János*, Szajol.
Lanzer György, Jakab, Gyöngyös.
Lányi János.
László Imre, Tiszaszentimre.
Légrády Mátyás, Visonta és Gyöngyös.
- György, István.
Lehoczky János, Gyöngyös.
Lendvay István, Jászárokszállás.
Lévay István, János, Gyöngyös.
Lipcsey Imre*, Tiszafüred.
Liszka István, Pál, Samu, Gyöngyös.
Lőkös Ferencz, Gyöngyös.
Lövey András, Tarnazsadány.
- Miklós, Tiszaszentimre.
Ludányi Benedek özv., Gergely, Gyöngyös.
- János (2)*, Gyöngyös.
- Mihály, Gyöngyöstarján.
Lukács István, Gyöngyös.
- Pál, Erk.
Lukácsy András, Tiszaszentimre.
Lukovszky György, Domoszló.
Macza János, Gyöngyös.
Madarász István, János, Átány.
- István, Tiszaföldvár.
- István, Tiszaroff.
Magy [8] György, Abád.
Majzik András, Gyöngyös.
- István, József*, Mihály, Nagyfüged.
- József.
Maka Balázs, Béla, Gergely, Gyöngyöspata.
Makay János, Átány.
Malatinszky Mátyás, Pásztó.
Mándy József özv. Gyöngyös.
Márkus András (2), István, Detk.
Marsó György*, Maczonka.
Márton András, Imre, Mátyás (2), Tlelesz.
Mátyus István, János, Márton, Mihály, Tiszaszentimre.
Melegh Gergely, István, János, Mátyás, Menyhért, Egerbocs.
Mészáros András, Tiszaszalók.
Mlinkó József, Besenyőtelek.
Mokrányi József, Gyöngyös.
Molnár András, Jakab Gyöngyöshalász.
- István, Tarnabod.
Mozsik János, Abád.
Murányi István*.
Nagy Ádám, István, János, Mátyás, Pál, Gyöngyös.
- András, Törökszentmiklós.
- András, Tiszaderzs.
- Ferencz, Tiszabura.
- István (2), Kenderes.
- István, Erk.
- Miklós, Tiszaroff.
- Ferencz*, István, Mihály, Sámuel, Sándor* (2).
Nánásy András*.
Némedi István, Zagyvaszentjakab.
- György.
Némethy Ferencz, György, Füzesabony.
- András*, Mihály.
Nógrády Pál özv., Gyöngyös.
- András, János.
Novák István, Váraszó.
Nováky István, Kál.
Okolicsányi Pál, Bátor.
Olácsi lásd Oláh.
Oláh Gergely*.
Oláh m. Olácsi Gergely, Dévaványa.
Ollé István, Tiszabő.
Orczy Lőrincz b.*, Sándor.
Országh Gergely, Tarnaméra.
- József*, Pál*, Gyöngyös.
Ortó István (2), Mihály, Bükkszenterzsébet.
Palojtai János*, Mátyás*, Csépa.
Palásthy Pál, Csépa.
Páldy János, Tarnabod.
- István*, Mihály*.
Pálfi György, János, Mátyás, Miklós, Váraszó.
Palik Ferencz, Ignácz, János, Gyöngyös.
Palla György, Pásztó.
Pap György, János, Tiszaföldvár.
- Péter, Besenyőtelek.
Patkós Mihály.
Pecz János, Gyöngyös.
- János, Mezőtúr.
Péli István*.
Péntek István (3), János, Lőrincz, Péter, Tiszaderzs.
- István.
Pesztranszky György, István, Dévaványa.
- másk. Szücs István, Dévaványa.
Pethes Mátyás*, Gyöngyös.
Petheő Ferencz*, Gergely*, Ignác*, Gyöngyös.
Petre Bálint, Benedek, Mihály.
Plathy József*.
Póka Béla, György (2), István, János (2), Mihály, Pál, Egerfarmos.
- Gergely, György (2), Sámuel.
Polgár András, István, János, Mezőtúr.
- Jakab, Törökszentmiklós.
- János, Egerfarmos.
- János.
Polyák János, Apcz.
Porhancz András.
Póta István, Bátor.
Rábaközy György, József, Nagyréde.
Rabovszky [9] Miklós*.
Rádi András, János*, Csépa.
Radics András, Gergely, István, Tarnaörs.
- Jakab, Tamás, Kál.
- Gergely*, Mihály.
Raghó János, Máté*, Besenyőtelek.
Rakovszky György*.
Rasmic lásd Viczián.
Rausz [10] Ferencz, Besenyőtelek.
Rottenstein Ferencz, Erdőkövesd.
Rutkay Dániel, Mezőtárkány.
Sátár István (3), József, Abád.
Sághy László*, Mihály*, Dormánd.
Sánta András, Tiszavárkony.
Sárközy Ferencz (2)*, György, Csépa.
Sélley György, Péter, Dévaványa.
- István.
Seres György, Gyöngyös.
Simon András, Maklár.
- György*, István*, Alattyán.
- Lőrincz, Besenyőtelek.
- Mihály, Verpelét.
Sinka András (2), János, Poroszló.
Slachta Ádám, Ferenc (2), Márton, Gyöngyös.
Somodi Péter, Erk.
Sőtér Imre*, Gyöngyös.
Steöszel László*.
Subich György*, Pál*, Egerfarmos.
Svábi Károly*.
Szabó [11] András, Gergely (2), Imre, József.
Szabó-Imre lásd Imre-Szabó.
Szakál György, Tiszabura.
- János*.
Szalay Ferencz, Besenyőtelek.
- János, György, László, Márton, Sándor, Rózsaszentmárton.
- Mihály, Apcz.
- Pál, Gyöngyös.
- József özv*.
Szalatnay András*, József*, Heves.
Szalgháry János*.
Szarka András, Gergely*, János, Dévaványa.
Szécsy Béla, György, István, Máté Karácsond.
- Ferencz, Mátyás, Pál, Abasár.
Szecskó Gáspár, Mátyás, Pál, Péter, Egerbocs.
Székely György, Tiszaszentimre.
Szekeres János*.
Széky Zsigmond*, Tiszaigar.
Szeleczky Márton*, Boczonád.
Szenczy Ádám, Pásztó.
Szentgyörgyi Imre, Gyöngyös.
Szép Péter, Tiszaszőllős.
Szillék György, István, János, Mátyás, Bükkszenterzsébet.
Szira János*, Csépa.
Szitás György, Mihály, Dévaványa.
- Mihály.
Szivák István, Abád.
Szombathelyi János.
Szökő János, Mihály, Nagyfüged.
- Mátyás, Gyöngyös.
Szőllős lásd Fekete.
Szövetes István, János, Tiszafüred.
Szücs János, Váraszó.
Szücs lásd Pesztránszky.
Szvoboda István*, János*.
Takács István, Mihály, Dévaványa.
Tamasi Imre, Gyöngyös.
Tarcsándy János*, Pál*, Csépa.
Tarjány István, Szentiván.
- Mihály, Átány.
Tarródy József*.
Tarsoly Mihály, Dévaványa.
Tassy Antal, György, István, László, Monostor.
Telek György, Heves.
- Pál, Szentiván.
Teleky Gergely, István, Mezőtúr.
Tiba János.
Tihanyi György*.
Toldi György (3), Márton, Gyöngyös.
Tolvay Benedek, Ferencz, György, István, János, Tiszaszőllős.
- János, Poroszló.
Tompa János, Mezőtárkány.
- János, Kál.
- János, Mihály, György, Tiszaszentimre.
- István.
Tornyos György, Pál.
Tóth Béla, Füzesabony.
- Márton, Tiszaföldvár.
- Gergely.
Törő András, Pál, Mezőtúr.
Török Ferencz, Verpelét.
- János*.
Trási Imre*.
Traxer Mihály, Nádujfalu.
- János.
Turcsányi Gergely, Mihály árv., Jászárokszállás.
- György, Czibakháza.
- György, Csány.
Tuz [12] György*, József*, László*, Csépa.
Ugronovics Kristóf*.
Urbanovszky Miklós*.
Utasi Béla, Gergely (2), István (2), János, Máté, Lőrincz, Bükkszenterzsébet.
Vad Gergely, Tiszaszőllős.
Vay György*.
Vajda András, István, János, Tiszanána.
- István, Kenderes.
Várady György, Dévaványa.
Varga György, Kenderes.
- János Tiszavárkony.
- Pál özv., Gyöngyös.
Varjasi András*, Csépa.
Várkonyi Elek, Imre, Mihály, Monostor.
- Mátyás, Sándor, Erk.
Vass András, Dévaványa.
István, József, Péter, Besenyőtelek.
Vászony lásd Herbály.
Végh András, Tiszafüred.
Veréb Gergely, Abasár.
- György, Visonta.
- János, Detk.
Veress Albert Kál.
- István, Mihály, Besenyőtelek.
- Márton, Mátyás, Pál, Egerfarmos.
Vezegő m. Vizy János, Gyöngyös.
Viczián Mátyás, Tiszavárkony.
- István.
Vicián m. Rasmicz István*, Csépa.
Vincze István, János (2), Tarnalelesz.
- János, Gyöngyös.
- Pál*.
Visky Ádám, Pásztó.
- András, Apcz.
Vizi Ferencz, József, Miklós, Gyöngyös.
Vizi lásd Vezegő.
Vrablánszky György, Gyöngyös.
Vratarics Farkas*, Dormánd.
Záborszky István, Domoszló.
Zay Benedek, Boldizsár, Gergely, Ignácz, Imre, János, József, Mátyás*, Menyhért, Bükkszenterzsébet.
Závodszky Mihály*.
Zbinyovszky András, Gyöngyös.
Zelany Miklós*.
Zilahy József (2), Gyöngyös.
Zolnay János özv., Apcz.
- József*, József.
Zombory Gergely, Vámosgyörk.
Zörögh Imre, Miklós, Gyöngyös.
Zsell György, Gyöngyös.

[1] A Baloghok Egerben, Egerbocson, Tiszafüreden és Tiszavárkonyban laktak.
[2] Helyesen Belkey.
[3] Helyesen Bezzegh.
[4] Helyesen Czicze.
[5] Farkas nevűek még Egerben, Csányon, Pásztón, Tiszavárkonyban, Egerszóláton, Tiszaszalókon laktak.
[6] Szajolon és Erken laktak.
[7] Kovács nevűek laktak még: Eger városban, Átány, Bátor, Bükkszenterzsébet, Dévaványa, Erdőkövesd, Kál, Tarnalelesz községekben.
[8] Helyesen Magyar.
[9] Helyesen Hrabovszky.
[10] Helyesen Ravusz.
[11] Ez időtájban Egeben, Gyöngyösön, Besenyőteleken laktak ily nevűek.
[12] Helyesen Csusz vagy Czucz.

[Tovább]