<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Iluh István:
Száműzött szél (1996)

BARBARICUM KÖNYVMŰHELY
KARCAG
1996

Szerkesztő: Jenei Gyula
Lektor: P. Nagy István

© Iluh István

ISBN 963 04 6705 4

Kiadja: Barbaricum Könyvműhely
5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
Telefon: (59) 311-903

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső

Borítóterv: Hangyási Attila
Tipográfia: Dede Géza

Nyomta: Karcagi Nyomda Kft.
Felelős vezető: Tankó Csaba
(Tsz.: 976)

{fel}