<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos
Az álom fonákja
válogatott írások

 

Barbaricum Könyvműhely

Karcag, 2006

Szerkesztette: Dr. Bartha Júlia

ISBN 963 9145 45 9

© Körmendi Lajosné

Barbaricum
Könyvműhely

Karcag, 2006

Felelős kiadó: Dr. Bartha Júlia
e-mail: barbaricum@mail.vcsk.hu
Nyomdai munkálatok:
Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs, 2005
Tipográfia: Bodolai Mária
Példányszám: 1000 db

{fel}