<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Pataky Joachim:
Hómezőben piros virágok

NYOMATOTT: VARGA JÓZSEF NYOMDAI MŰINTÉZETÉBEN
SZOLNOK, GOROVE-U. 6.

A CÍMLAPOT UDVARY DEZSŐ FESTŐMŰVÉSZ
FESTETTE.

MINDEN JOG – A FORDÍTÁS ÉS FILMEZÉS
JOGA IS FENNTARTVA

VARGA JÓZSEF SZOLNOKI KÖNYVNYOMDAI
MŰINTÉZETÉNEK NYOMÁSA 1930.

{fel}