<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Dienes Eszter:
Szerető, este
Versek Ladányi Mihálynak

Szerkesztő:
Körmendi Lajos

A bontó Bényi Árpád számítógépes grafikájának
felhasználásával készült

© Dienes Eszter

ISBN 963 9145 22 X

Kiadja: a Barbaricum Könyvműhely
Karcag
Dózsa Gy. u. 29.
Telefon: (59) 503-310
E-mail: kormendi.barbaricum@matavnet.hu
és a Pro Bibliotheca Alapítvány
Törökszentmiklós
Kossuth L. u. 135.
Telefon: (56) 390-011

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső
és Nagy János

Tipográfia: Dede Géza

Készült: a Karcagi Nyomda Kft-ben
Felelős vezető: Tankó Csaba

2002
Barbaricum Könyvműhely
Karcag
Pro Bibliotheca Alapítvány
Törökszentmiklós

{fel}