<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:
A táltos kincse
(mondák, mesék, történetek)

Borító és illusztrációk: L. Ritók Nóra

A kötet megírását
a Karcag Városi Önkormányzat támogatása tette lehetővé

A szerző köszönetet mond a könyv megírásához nyújtott segítségéért
a Györffy István Nagykun Múzeum munkatársainak,
Séllei Lászlónénak,
Dr. Bartha Júliának,
Elek Györgynek
és Berecz Andrásnak

© Körmendi Lajos

ISBN 963 216 498 9

Kiadó: Karcag Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Dr. Fazekas Sándor

Tipográfia: Nagy Attila Csaba

Készült ezer példányban a Karcagi Nyomda Kft. üzemében
Felelős vezető: Tankó Csaba ügyvezető igazgató

{fel}