<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Bistey András:
Bányai Kornél

Szolnok

© Bistey András 1972.

Készült Szolnokon 1972. október havában, 500 példányban, A/5 méretben, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár reprográfiai üzemében. Kiadja a Szolnok megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya támogatásával a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.

Felelős kiadó: Szurmay Ernő könyvtárigazgató.

{fel}