<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:
Az együttleges szellem

Széphalom Könyvműhely
Budapest

A kötet megjelenését
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
támogatása tette lehetővé.

A szerző megköszöni a munkájához nyújtott segítséget
Séllei Lászlónénak (Karcag), Mondok Ildikónak (Szolnok),
Elek Györgynek (Karcag), Horváth Józsefnek (Budapest),
Kurucz Jánosnak (Karcag), Dr. Bartha Júliának (Karcag),
a Városi Csokonai Könyvtár (Karcag) munkatársainak,
a Gábor Áron Gimnázium könyvtárának (Karcag),
a Győrffy István Nagykun Múzeumnak (Karcag),
Lovas Sándornak (Karcag), Sípos Ferencnének (Karcag),
Revákné Ökrös Máriának (Karcag),
Rácz Lajosnak (Karcag), Bálintné Hegyesi Júliának (Szolnok)
és Gombosné Kegyes Margitnak (Budapest).

A borító Győrfi Sándor Kun emlékhely (Karcag)
című köztéri alkotásának felhasználásával készült.
(Fotó: Dulovits Tibor)

© Körmendi Lajos, 2002

ISBN 963-9373-17-6
Kiadja a Széphalom Könyvműhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax:351-0593
e-mail:iroalap@interware.hu
honlap:www.szephalom-konyvmuhely.hu
Felelős szerkesztő és kiadó: Mezey Katalin
Borítóterv: Új KÉZirat Stúdió
Nyomdai előkészítés: Csépe László

{fel}