<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szenti Ernő:
A körkérdés vége
- új versek -

Széphalom
Könyvműhely
Budapest

A kötet támogatói:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése,

Víz- és Csatornázási Koncessziós Zrt., Szolnok,
Kaposvári Kázmér vezérigazgató,

Túrkeve Város Önkormányzata,
Kisújszállás Önkormányzata,
Kenderes Város Önkormányzata,

Tokár István, Kisújszállás,

Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás,
Dr. Tóth Albert,

Dr. Vágvölgyi István, Kisújszállás.

A szerző fotóját
Szenti Ervin készítette

Az illusztráció Szenti Ernő munkája.

© Szenti Ernő, 2007

ISBN 978 963 7486 71 5

Kiadja a Széphalom Könyvműhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel./fax: 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu
Honlap: www.szephalom-konyvmuhely.hu
Felelős kiadó és szerkesztő: Mezey Katalin
Borítóterv: Reuter Katalin
Nyomdai előkészítés: Scriptor Kft.
Nyomdai munkálatok: Nalors Grafika Kft.

{fel}