<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szathmáry György

Sejtések könyve
Versek és műfordítások*

* A digitális változat a műfordításokat nem tartalmazza

Stádium Kiadó
és
Szolnok Városa
1998

Szerkesztette
Rékasy Ildikó

Kötetünket
Edward Burne-Jones
rajzaival díszítettük

© Szathmáry György örökösei:
Szathmáry Judit, Rékasy Ildikó, Stádium Alapítvány, 1998

Megjelent a költészet napján

Támogatta
A Nemzeti Kulturális Alap,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Stádium Kiadó
Budapest
és
Szolnok Város
Önkormányzata

A kiadásért felel a Stádium vezetője
Felelős szerkesztő Kárpáti Kamil
A borítót Burne-Jones festményének
fölhasználásával Juhász Imre készítette

MTV Rt. Nyomda
Felelős vezető Modla László
Megjelent 19 A/5 ív terjedelemben
ISBN 963 9156 00 0

{fel}