[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

SZELEVÉNY

Bozsik Kálmán id. gazdálkodó * 1866. Kunszentmárton. Magaszerzette 130 holdas birtokát gyermekei között szétosztotta. A közs. képv. test. választott tagja. Felesége: Hegyes Heléna, gyermekei: János, Kálmán, Mihály, István, György, Ferenc, Anna (Bencsik Bálintné) és Ilona (Laluska Jánosné).

Bozsik Sándor közs. főbíró, gazdálkodó * 1876. Szelevény. 1902 óta gazdálkodik önállóan 20 holdas birtokán. - A 13. husz. e.-ben harcolt a montenegrói fronton, K. cs. k. tulajd. 10 évig volt törvénybíró, 1932 óta főbíró, a Hangya szöv. alapító és felügy. biz. tagja, a Kőrös-tiszaugi vízszabályozó társaság képviselő test. megbízottja. - Felesége: Gulyás Anna.

Büchler Teréz és Paula földbirtokosok. Atyjuk nagybérlő volt, 1900-ban jött Szelevényre. (Unokaöccsük Epperlein Oszkár hősi halált halt, egy másik, Krausz Viktor főmérnök építette a Ganz gyárban az angol Shell II. petróleum-hajót s a "Budapest" Duna-tengerjáró hajót). A község hazafias és kultúrmunkájában résztvesznek, a Stefánia szövetség tagjai.

Dávid Márton molnármester és szélmalomtulajdonos * 1864. Kunszentmárton. Atyja mellett tanult; malma 2 pár kővel s egy szitával dolgozik; őrlőképessége óránkint 150 kg dara. - Felesége: Bozsó Etel, gyermekei: Géza (molnár), Márton (szabó m.), Sándor (asztalos) és Gizella (Szücs Józsefné).

Doba Sándor ny. honvéd főhadnagy * 1889. Kunszentmárton. 1911-ben avatták Bpesten hadnaggyá, az 1. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, megsebesült, 1921-ben vonult nyugalomba. Ezüst és bronz SL. (kardokkal), tiszti ez. vit. és seb. érem (2 sávval), K. cs. k tulajd. 1923 óta birtokán gazdálkodik, közs. virilis képviselő, a Kunszentmártoni kaszinó r., az Iparos és kereskedő egy. pártoló tagja. - Felesége: Korponay Piroska, fiai: Sándor és László.

Dudinszky Elek, komoróczi és mindszentapáti, áll. el. isk. ig. tanító * 1882. Kövesfalva. Oklevelét 1902-ben Eperjesen szerezte. Tanított Vornáron, Alsóregmecen, Tőketerebesen, Sárospatakon, 1928-ban került Szelevényre. - A 67. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton. - Az iskolánkivüli népművelési bizottság, a PLE tagja. - Felesége: Szankovszky Aranka, gyermekei: Ilona (Fábián Béláné), Aranka (Majoros Jánosné), Ernő és Júlia.

Eisenkolb Frigyes ny. ármentesítő társulati igazgató * 1875. Horgos. A társulat kötelékébe 1894-ben lépett Cibakházán, 1930-ban vonult nyugalomba. 1928-ban gazdasági tanácsosi címet, 1931-ben legfelsőbb elismerést nyert. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, bronz vit. érem tulajd. Áll. el. isk. gondnoksági elnök, Hitközs., iskolaszéki tag, az ÖTT, a Levente egyesület, a PLE, a Vadásztársaság elnöke, a Halásztársaság ü. v. igazgatója. - Felesége: br. Fechtig Margit, gyermekei: Kató (Lakatos Tóth Antalné, a. ü. jző neje), Margit (felsőbükki Fejér Ernőné).

Forgó Pál rk. el. isk. kántortanító * 1894. Csongrád. Oklevelét 1914-ben Szegeden szerezte, 1924 óta működik Szeleényen. - Az 5. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Levente-énekkar vezetője. Dalárdájával az 1933. járási énekversenyen Tiszaföldvár vándordíját nyerte el. A PLE rendes, a Hangya ig. tagja. - Felesége: Pintér Erzsébet, fiai: Pál és József.

Gebula József id. fűszerkereskedő és kocsmáros * 1866. Szentes. A kőművesipart tanulta, a Parlament és a Földművelésügyi minisztérium építésénél mint alvállalkozó vett részt, önálló kőműves volt 1898-ig. 1900-ban Szelevényen hentes- és mészárosüzletet és fűszerkereskedést, majd a hentesipart a világháború alatt abbahagyva, 1931-ben kocsmát nyitott. - Felesége: Stuhl Julianna, gyermekei: József, Margit, Sándor, Ilona, Katalin, László, Béla és Gábor. Imre fia az orosz, Fülöp fia az olasz fronton hősi halált halt.

Gebula József ifj. asztalosmester * 1893. Szentes. Itt szabadult fel, itt volt segéd, 1924 óta önálló. - Az 5. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, 5-ször megsebesült, fogságba esett, 2 bronz vit. érem tulajd.

Gyólai Kálmán férfiszabómester * 1891. Szentes. 1907-ben szabadult fel, segéd volt Szentesen és Csépán, 1920 óta önálló, 1925-ben került Szelevényre. - A 101. gy. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, ötször sebesült. Segéd korában, 1912-ben a szentesi kiállításon ezüst oklevelet kapott. - Felesége: Gebula Ilona, fia: Gyula.

Hajagos József közs. a. ü. jegyző * 1882. Kecskemét. Közig. tanfolyamot 1907-ben Nagybecskereken végzett. S. jegyző volt Temesvukováron, leszerelés után Rákóczifalván, 1922 óta van Szelevényen. - A 38. gy. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. Az ÖTT ujjászervezője és parancsnoka, a Hangya pénztárnoka, a PLE tagja. - Felesége: Csiky Izabella, leányai: Ilona és Irén.

Juhász János közs. közgyám gazdálkodó * 1878. Szelevény. 13 évig volt templomszolga és harangozó, 1913 óta szikvízgyára van. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton. Volt iskolaszéki gondnok és közs. képviselő, 5 év óta közs. közgyám. - Felesége: Takács Etel, gyermekei: Róza, Margit, Juliska, Etel és János.

Kiss (K.) János földbirtokos * 1898. Kunszentmárton. 120 holdas birtokán gazdálkodik, saját nevelésű törzskönyvezett lovai vannak. - A 7. husz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton. Közs. virilis képviselő. A Kunszentmártoni gazdasági egy. választmányi tagja. - Felesége: Papp Erzsébet, leányai: Erzsébet és Katalin.

Korcsog Dezső fűszer- és vegyeskereskedő * 1882. Hevesvisonta. Karácsondon szabadult fel, Hangya ü. v. volt Visontán, 1912 óta önálló. - Felesége: Horváth Veronika, gyermekei: István (cipész), Dezső (cipész), Bernadotte, Ferenc és Veronika.

Kovács Gyula rk. kántortanító özvegye Stuhl Margit. Férje * 1862. Szentes. U. ott volt tanító, majd Szelevényen kántortanító, 1906-ban mint a község közszeretetben álló polgára.

Kovács Lajos kerékgyártómester * 1908. Csépa. 1928-ban szabadult fel, segéd volt Szentesen, Szegeden, Kiskundorozsmán, Tiszasason, 1931 óta Szelevényen önálló. - Felesége: Horpács Etel.

Krausz József községi törvénybíró, gazdálkodó * 1877. Bihar. 20 évig volt Tiszakürtön juhászgazda; 20 hold földjén gazdálkodik. A közs. képv. test. és az iskolaszék tagja, közs. törvénybíró. - Felesége: Szűcs Anna, gyermekei: József (gazdálkodó), Anna (Sági Rókusné) és Mária (Varga Jánosné).

Makkár László áll. el. isk. igazgatótanító * 1891. Nyirtas. Oklevelét 1915-ben Kalocsán szerezte. Tanított Szajkófalván, Ujfehértón; 1922 óta a szelevényi 2 tantermes, 3 tanerős áll. el. iskola igazgató-tanítója. - A 11. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, megsebesült. A Hangya szöv. felügyelő bizottsági tagja, a PLE alelnöke. - Felesége: Fedor Julianna (okl. tanító), leányai: Erzsébet, Ilona és Márta.

Matkovich Sándor, mátai, plebános * 1875. Ludbreg. A zágrábi egyetemen végezte a theológiát 1898-ban szentelték pappá. 1900-tól adminisztrátor Üllőn, majd Rétságon és Mátraszöllősön; káplán volt Nógrádlőrincen, Sándorfalván, Csongrádon, 1909-től Kerekegyházán, 1921 óta Szelevényen plébános. A PLE, a Levente egyesület és az iskolánkívüli népművelési bizottság tagja.

Rk. egyház. Csépához tartozott, 1910 óta különálló, u. ekkor épült gótstílusú temploma is Jézus Szt Szíve tiszteletére. Iskolája 1 tantermes, 1 tanerős, a tanulók száma 60, vezető: Forgó Pál kántortanító.

Sallai János gazdálkodó * 1889. Kiskunfélegyháza. Atyja mellett gazdálkodott, 1928 óta özv. Heverey Kálmánné 75 holdas gazdaságát felesben kezeli. - Felesége: Bense Valéria, gyermekei: Margit, Julianna és József.

Sipos Ferenc molnármester, szélmalomtulajdonos * 1883. Szentes. Iparát atyja mellett tanulta, 1912 óta önálló. Malma 2 pár kőre jár, koptató rostája és 4 méteres hasábszitája van; őrlési képessége óránként 150 kg. dara. - A 3. vadász e.-ben harcolt az olasz és orosz fronton, megsebesült, 2 bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Pászti Rozália, gyermekei: Ferenc (molnár), Rozália, Imre és Magda.

Szántó Endre gazdálkodó * 1901. Csongrád. Négy polgári elvégzése után szülei mellett gazdálkodott. A kommün alatt éberségével 40 ember életét mentette meg, ismételten letartóztatták és csak szökéssel mentette meg életét. A Földmivelési Minisztérium körzeti gazd. tudósítója, a Tisza-Kőröszugi ármentesítő társ. közgy. tagja, a Szelevényi Hangya felügy. biz. tagja, a NEP körzeti és közs. vez. párttitkára.

Szelevényi Hangya Szövetkezet 1918-ban alakult, első elnöke Balogh Béla földbirtokos volt. 1919-ben vett háza a nagy árvíz alkalmával összeomlott, 1925-ig bérházban volt elhelyezve, ez évben épült a községtől kapott telken új háza. Ü. v. elnöke: Eisenkolb Frigyes, igazgatósági tagok: Enyedi Ferenc, Forgó Pál, Zákó Dezső, pénztáros: Hajagos József, könyvelő: Márton László, üzletvezető: Kigler József.

Tóth János közs. pénztáros, gazdálkodó * 1884. Szentes. Ácsipart tanult, 1913-ig önálló volt. 22 hold földjét felesben adta bérbe. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, koronás és koronanélküli vaskereszt tulajd. A község pénztárosa, az ÖTT szertárosa és pénztárosa. - Felesége: K. Varga Viktória; egy örökbe fogadott gyermeke van.

Varga (K.) István id. gazdálkodó * 1859. Szelevény. 134 holdon gazdálkodik, saját nevelésű teheneivel a kunszentmártoni kiállításon díjat nyert. Közs. képv. test. virilis tag, 25 évig volt törvénybíró. Az új templom építésekor egy harangot saját pénzén vett; a csépai útnál feszületet állíttatott. - Felesége: Jakab Anna, gyermekei: Etel (Miháczi Sándorné), Viktória (Tóth Jánosné), Mária (Miháczi Mihályné), Erzsébet, Ilona (Czircz Jenőné), Julianna és István (önálló gazda).

Varga (K.) János gazdálkodó * 1874. Szelevény. Saját földjén és szőlőjén gazdálkodik, haszonállatokat is tenyészt. - A 29. népf. e.-ben harcolt a montenegrói fronton. A mezőgazdasági bizottság tagja. - Felesége: László Piroska, gyermekei: Anna (Kecskés Jánosné), György, Mária (Pásztor Imréné) és János. Nándor fiát a kommunisták 1919-ben, atyja szemeláttára agyonlőtték.

Zákó Dezső közs. főjegyző * 1889. Gyöngyös. Közig. tanfolyamot 1910-ben Bpesten végzett, Turán volt gyakornok, 1910-től Kakus-Ujhartyánban, 1913-tól Csépán s. jző, 1919 óta Szelevényen főjegyző. A legválságosabb időpontban került ide, amikor a községnek csak 13 lakóháza volt. A község újjáépítése, 2 ártézi kút fúrása, a község fásítása, a hősök szobrának létesítése körül nagy érdemei vannak. - A 60. gy. e.-ben harcolt az orosz és román fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Müller Gizella.