[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

MESTERSZÁLLÁS

Balla Mátyás fűszer- és rövidárú kereskedő özvegye Imrei Erzsébet. Férje * 1868. Kunszentmártonban kovácsmester volt, 1891-ben alapította fűszerüzletét, melyet halála óta özvegye vezet. A Kath. kör tagja.

Barna F. István gazdálkodó * 1866. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1890-ben kezdett önállóan gazdálkodni 7 holdon, ma 65 holdja van. - A világháború alatt 1 évet szolgált a 2. h. gy. e.-ben. - 1932-ben a helyi állatkiállításon ezüstórát és díszoklevelet nyert. Közs. képviselő, az egyháztanács, a Kath. kör tagja, a Szent Imre népház alapító tagja. - Gyermekei: Erzsébet, Mária, József, István, János és Lajos.

Barna Mátyás gazdálkodó * 1877. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1907-ben kezdett önállóan gazdálkodni 17 hold földön, ma 50 holdja van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Közs. vir. képviselő, az Egyháztanács tagja, a Kath. kör alapító tagja. - Felesége: Kovács Erzsébet, gyermekei: Márton, Mátyás, József, István és Etelka.

Dékány József gazdálkodó * 1875. Mesterszállás. Redemptus család sarja. 1901-ben kezdett önállóan gazdálkodni 46 holdon, ma 76 holdja van. Közs. vir. képviselő, a Kath. kör, a Szent Imre népház tagja. - Felesége: Varga Anna, gyermekei: Margit, József, Mária, János, Anna, Julianna, Katalin és Etel.

Ember István közs. főjegyző 1891. Csomaköz. A közig. tanfolyamot 1912-ben Marosvásárhelyen, a jogot 1918-ban a mármarosszigeti jogakadémián végezte. 1912-től aljegyző Fábiánházán, 1914-től s. jegyző Jedden, 1919-től körjegyző Székelykálon, 1921-től kisegítő Bárándon, majd h. közig. jegyző Sárrétudvariban és a. ü. jegyző Tiszasason, 1933 óta főjegyző Mesterszálláson. - A 22. h. gy. e. kötelékében harcolt, megrokkant, II. o. ez., bronz vit. érem tulajdonos. - Felesége: Tóth Sára, gyermekei: Sarolta-Mária és Mihály-István.

Fazekas András gazdálkodó * 1888. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1919 óta gazdálkodik 44 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a román és orosz fronton, megsebesült. A Szent Imre népkör, a Kunszentmártoni gazdasági egyesület tagja. - Felesége: Kiss Margit, fia: Károly, András és László.

Gácsi Mátyás gazdálkodó * 1881. Mesterszállás. Régi kun család sarja. 56 holdon gazdálkodik, ebből 8 hold bérlet. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, a Kath. kör, a Szent Imre népház, a PLE, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Benke Anna, fiai: Gyula és László.

Gere Lajos fűszerkereskedő * 1914. Öcsöd. 1924-ben szabadult fel, segéd volt Öcsödön, önálló 1933 óta. A Szent Imre népház tagja.

Gulyás A. Mihály gazdálkodó * 1866. Kunszentmárton. 1900-ban kezdett önállóan gazdálkodni 13 holdon, ma 35 holdja van. Közs. közgyám, a Kath. kör tagja. - Gyermekei: János, Péter, Márton, Kálmán (tanító), Mihály (kántortanító), Ferenc (szabó m.), Mária és Katalin.

Gulyás Ferenc szabó m. * 1906. Mesterszállás. 1924-ben szabadult fel Mezőtúron, segéd volt Mezőtúron, Mezőberényben, Öcsödön, Békéscsabán, Kunszentmártonban; 1929 óta önálló.

Horpácsi János földbirtokos * 1880. Mesterszállás. Régi nemesi család sarja. 18 holdon kezdett 1903-ban gazdálkodni, ma 26 hold földje van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, megsebesült. - A Kath. kör, a PLE, a Mezőgazdasági bizottság, a Vadásztársaság, a Gazdaszövetség, a NEP helyi szervezetének elnöke. - Felesége: K. Kiss Anna.

Hürkecz Márton gazdálkodó * 1889. Mesterszállás. 1911-ben kezdett önállóan gazdálkodni 20 holdon, ma 60 holdja van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. -- A Kath. kör tagja. - Felesége: Kiss Anna, fiai: Márton és György.

Junák Medárd kath. kántortanító * 1910. Miskolc. Oklevelét 1931-ben Egerben szerezte. 1931-től Jánoshidán tanított, 1932 óta Mesterszálláson kántortanító. A Kath. kör tagja, az Ifjúsági egyesület, a Szívgárda csoportvezetője, a Magyar ifjak rk. csoportjának elnöke, az egri 760 sz. cserkészcsapat s. tisztje, a jászapáti "Jössze" sportegylet tagja.

Kisutzky Ilona postamester * Makó. Szakvizsgát 1922-ben tett. Battonyán kisegítő volt, 1922-től postakiadó, 1931 óta Mesterszálláson postamester. Édesatyja a világháborúban hősi halált halt.

Kovács S. Antal cipészmester * 1892. Kunszentmárton. 1909-ben szabadult fel, Bpesten volt segéd, 1920 óta önálló Kunszentmártonban, 1934 óta van Mesterszálláson. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. - Az Iparoskör és Ifjúsági egylet örökös tagja, a Kath. kör, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Kovács S. Mária, gyermekei: Rozália, Katalin, Ferenc és László.

Kovács S. Antal gazdálkodó * 1874. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1899-ben kezdett önállóan gazdálkodni 16 holdon, ma 75 holdja van. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. - Közs. vir. képviselő, a Szent Imre népház, a Kath. kör tagja. - Felesége: Hegedüs Julianna, gyermekei: József (máv alkalmazott) és Emilia (Kovács Mártonné).

Kovács (L.) György gazdálkodó * 1879. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1905-ben kezdett önállóan gazdálkodni 20 holdon, ma 60 holdja van. - Az 1. husz. e. kötelékében harcolt az olasz és francia fronton, megsebesült, II. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, a Szent Imre népház, a Kath. kör tagja. - Felesége: Kuna Heléna, fiai: László és István.

Kovács (R.) János gazdálkodó * 1883. Mesterszállás. 1912-ben kezdett önállóan gazdálkodni 10 holdon, ma 22 holdja van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, a Szent Imre népház alelnöke, az Egyháztanács tagja, a Legeltető társulat igazg., a Hitelszövetkezet felügyelő bizottsági tagja. - Felesége: Varga Mária, fiai: Imre és János.

Kovács (L.) Mihály gazdálkodó * 1874. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1908-ban kezdett gazdálkodni 10 holdon, ma 34 holdja van. - A 7. tüz. e. kötelékében vett részt a világháborúban. K. cs. k. tulajd. Várm. thb. tag, a Kath. kör, a Szent Imre népház tagja, a Hitelszövetkezet igazg. tagja, a Rk. egyház világi elnöke, a Legeltetési társaság alelnöke, Levente bizottság, a Templomépítő bizottság tagja. - Felesége: Gulyás Etel, gyermekei: József, Elek, Mihály, Juliánna és Etel.

Lakatos Tóth Antal közs. a. ü. jegyző * 1899. Hódmezővásárhely. Érettségit tett 1917-ben Szegeden. 1919-től Ostoroson gyakornok, 1922-től Szelevényen s. jegyző, 1924 óta Mesterszálláson a. ü. jegyző. A Kath. kör, a PLE, a Szent Imre népház tagja. - Felesége: Eisenkolb Katalin, leánya: Katalin.

Medgyesy Imre rk. lelkész * 1891. Mezőzombor. 1914-ben szentelték pappá Egerben, segédlelkész volt Hevesbátorban, Sajóvárkonyon, Tiszafüreden, Kőteleken, hitoktató káplán Karcagon, 1926 óta helyi lelkész Mesterszálláson. Várm. thb. tag, a Kath. kör, a Kath. ifjúsági egyesület tiszteletbeli, a Szent Imre népház dísz, a Hitelszövetkezet, az Iskolánkívüli népoktatási bizottság ü. v. elnöke; a 4 tanerős rk. el. iskola igazgatója.

Mesterszállási Katholikus Kör 1907-ben alakult igen szerény keretekben, 1909-ben egy termet, 1930-ban egy nagy tánctermet építettek hozzá beépített színpaddal, 450 kötetes könyvtára és 2 billiárdja van, műkedvelőgárdája közszeretetnek örvend. Elnök: Horpácsi István, jegyző Horpácsi János volt. Jelenlegi elnök: Horpácsi János, másodelnök: Herczeg Bálint, jegyző: Kovács József.

Molnár István gazdálkodó * 1863. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1887-ben kezdett önállóan gazdálkodni 5 holdon, most 30 holdja van. A község főbírája, a Kath. kör s a Hitelszövetkezet alapító tagja, a Halásztársaság elnöke. - Felesége: Dantesz Julianna, gyermekei: Ferenc (kereskedő), Margit (Szaszkó Istvánné) és Elek (gazdálkodó).

Nagy Géza rk. el. isk. tanító * 1899. Cibakháza. Oklevelét 1921-ben Kiskunfélegyházán szerezte, 1922 óta tanít Mesterszálláson. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, fogságba esett. - Az Önk. tűzoltó testület parancsnoka, a Szent Imre népház, a Felsőrészi kath. kör tagja. - Felesége: Töröcsik Emilia, gyermekei: Olga, Sára és Tibor.

Paul Katalin kereskedő * Begaszentgyörgy. Szakmáját atyja üzletében tanulta, 1890-ben alapította üzletét s vendéglőjét, 1932 óta szikvízgyára is van. Az üzemet nevelt fia, Stetner József vezeti. Nevéhez fűződik a templomkereszt megjavítása, a temetői vasrács létesítése, 4 drb templomi dísz-zászló, s sok oltári kézimunka.

Rk. egyház. Szervezése most van folyamatban. Temploma Szűz Mária tiszteletére épült, 1929-ben a tanyákon gyüjtött 32.000 P költséggel, két mellékhajóval kibővítették. A kath. hitélet fellendülésében nagy érdeme van Medgyesy Jenő lelkésznek.

Sárhidi Dezső rk. el. isk. tanító * 1897. Perbete. Oklevelét 1921-ben Esztergomban szerezte, 1922-től Annavölgybányán tanított, 1925 óta van Mesterszálláson. - A 12. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, 2-szer megsebesült, II. o. ez. vit., háb. emlék, seb. érem (2 sávval), K. cs. k. tulajd. A. Szent Imre népház, az Önk. tűzoltó testület tagja, leventeoktató. - Felesége: Nagy Erzsébet, gyermekei: Judit és Gabriella.

Soós Antal gazdálkodó * 1878. Mesterszállás. Régi kun család sarja. 1902 óta gazdálkodik önállóan 7 1/2 hold birtokán, daráló malma van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, kétszer megsebesült. Az Ipartestület, a Kath. kör, a Szent Imre népház tagja. - Felesége: Gulyás Ilona, leánya: Ilona (L. Kovács Pálné).

Tóth Á. János gazdálkodó * 1881. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1902-ben kezdett önállóan gazdálkodni 22 hold földjén, ma 40 holdja van, 1919 óta gabonakereskedéssel is foglalkozik. 3 évig volt közs. II. bíró, 6 évig tanácsos, 1919 óta közs. képviselő, 22 éve a Kath. kör pénztárosa. - Felesége: Habranyi Amália, fiai: Máté (gazdálkodó), János (gépész), István (közig. gyak.), József (gazdálkodó).

Zsidey István dr. közs. orvos * 1902. Jászdózsa. Régi jász család sarja. Oklevelét 1927-ben Bpesten szerezte, azóta közs. orvos A PLE ügyvezető elnöke. - Felesége: Nagy Magdolna.