[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KUNCSORBA

Csiszár Elek földbirtokos * 1877. Turkeve. Atyja mellett tanult gazdálkodni, 1903 óta önállóan, mintaszerűen vezeti 165 holdas birtokát, állattenyésztést is folytat. - Felesége: Vass Juliana, fogadott leánya: Ibolyka.

Csiszár Sándor hentes m. * 1880. Turkeve. Segéd volt Szarvason, Törökszentmiklóson, Szolnokon és Fegyverneken. Önálló 1904 óta. 30 holdas birtoka is van. - Felesége: Krenn Gizella, gyermeke: Gyula.

Dögey Sándor földbirtokos * 1884. Törökszentmiklós. 1918 óta gazdálkodik 50 holdas birtokán. - 1915-ben vonult be a 4. tüz. e.-hez, harcolt az orosz, szerb és olasz fronton, 1918-ban szerelt le. A K. cs. k. tulajd. A közs. képv. test és választmány tagja - Felesége: Balogh Eszter.

Juhász Kálmán községi tanító * 1901. Adony. Oklevelét 1921-ben Bpesten szerezte. Működött a törökszentmiklósi Almásy gazdaságban, előbb Besenyszögön, 1928 óta Kuncsorbán tanító. A NEP tagja. - Felesége: Szabó Irén, gyermekei: Tivadar és Katalin.

Kovács Lajos nyug. tüzér th. * 1890. Turkeve. Pénzügyőr volt, majd 1911-ben katona lett, a háború alatt a 7. h. tábágyús ezrednél szolgált, harcolt az orosz fronton. 1922-ben vonult nyugalomba. Koronás ez. é. k., bronz v. érem, K. cs. k. és legfelső dicsérő okl. tulajd. Jelenleg Kuncsorbán 38 holdas földjén gazdálkodik. - Felesége: Adamik Ilona.

Lázi János földbirtokos * 1895. Orosháza. 2 évig kovács volt Turkevén és Mezőturon. 1914-ben bevonult, az olasz és orosz fronton harcolt, megsebesült és 1918-ban szerelt le. 1918 óta 45 holdas birtokán gazdálkodik. A K. cs. k. tulajd. - Felesége: Gaál Krisztina, gyermekei: János és István.

Nagy (B.) József földbirtokos * 1875. Mezőtur. 1901 óta folytat mintagazdálkodást 100 holdas birtokán, haszonállatok tenyésztésével is foglalkozik. - Felesége: Patkós Rozália, gyermekei: Erzsébet, József, Teréz, Katalin és Irén.

Nyitrai Zoltán ref. lelkész * 1887. Kisujszállás. Tanulmányait a bpesti egyetemen és a pápai teológián végezte. Lelkészkedett Garamvezekényen, Nagysallón, Torontálvásárhelyen és Kisujszálláson, ahol gimn. vallás tanár is volt. 1923 óta r. lelkész Kuncsorbán. A Hangya, a Hitelszöv. és a NEP helyi elnöke. - Felesége: Tóth Ilona, gyermekei: Etel és László.

Papp János ács- és kőműves mester * 1882. Mezőtúr. Mint segéd Mezőturon, Sepsiszentgyörgyön, Bpesten, Fogarason, Püspökladányban és Cegléden működött, 1909 óta helyben önálló mester. - 1914-ben bevonult, harcolt az orosz fronton, megsebesült s 1918-ban szerelt le. II. o. ez. és bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Tokay Ilona, fia: János.

Szántay Ferenc közs. főjegyző * 1900. Törökszentmiklós. 1929 óta Kuncsorba község főjegyzője.

Szűcs Jánosné közs. szülésznő * 1903. Karcag. Oklevelét Szolnokon 1929-ben szerezte, 1931 óta közs. szülésznő Kuncsorbán. - Leányai: Erzsébet és Eszter.

Szűcs Lukács kovács m. * 1901. Kuncsorba. 3 évig volt Mezőturon segéd, 1919 óta önálló mester. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Gácsi Gizella, leánya: Gizella.

Tóth György földbirtokos * 1885. Turkeve. Atyja mellett tanult, 1909 óta önállóan gazdálkodott: jelenleg 253 holdas birtoka és 230 holdas bérlete van. - 1914-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez, a szerb fronton harcolt, 1916-ban mint rokkant szerelt le. - Felesége: Czebe Borbála, nev. gyermekei: Erzsébet és József.

Végh József földbirtokos * 1887. Turkeve. 1909 óta gazdálkodik önállóan 110 holdas birtokon. - 1915-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez, a szerb fronton csontrepedést kapott s mint 50%-os hadirokkant 1918-ban leszerelt. - Felesége: Patkós Rozália, gyermekei: Sándor, László, Jolán, József, Róza és Gyula.

Végh László kovács m. * 1903. Turkeve. Segédeskedett Bpesten, ahol a fémipari szakisk. növendéke is volt, Cegléden, Szolnokon és Turkevén. 1928 óta önálló mester. Az Ipartestület, a PLE, a Hangya szöv. tagja, a Ref. egyh. presbitere. - Felesége: Sugár Mária, gyermekei: László, István és Gyula.

Veress András kocsmáros * 1884. Kunszentmárton. Kovács és gépész ipart tanult, segéd volt Kunszentmártonban, Szentesen és Petrozsényban. Kuncsorbán már mester volt, de rokkantsága miatt szakmáját nem folytathatta, hanem bércsépléssel foglalkozott. Kocsmáját 1931-ben nyitotta. Táncmesteri oklevele is van. - 1914-ben bevonult, megsebesült s rokkantsága miatt 1917-ben leszerelt. A Magy. táncmesterek orsz. szöv. tagja. - Felesége: Kovács Eszter, gyermekei: Margit, Piroska és Tibor.

Zselenkó Mihály kerékgyártó mester * 1901. Bekecs. Segéd volt Tokajon, Nyiregyházán, Nagykőrösön, Cegléden és Bpesten. 1925-től Turkevén, 1928 óta Kuncsorbán önálló. Az Ipartest., a PLE tagja. - Felesége: Kiss Teréz, gyermekei: Mihály és Magdolna.