<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:

Ötemiszuli Szalamat

Szerkesztő:
Bartha Júlia

Angol nyelvi fordító:
Ökrös Edit
Orosz nyelvi fordító:
Csanaki Egon

A művekről a reprodukciókat
Dede Géza készítette

ISBN 963 9145 12 2
Kiadja: Barbaricum Könyvműhely
Karcag, Hungary
Telefon: (59) 311-903

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső

Tipográfia: Dede Géza

Készült a Karcagi Nyomda Kft-ben
Felelős vezető: Tankó Csaba ügyvezető igazgató

Barbaricum Könyvműhely
Karcag
2000

{fel}