<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:

Robinson az árokparton
Riportok

A kötet megjelenését támogatta:
KVG Kft., Karcag

Szerkesztő:
Sarusi Mihály

© Körmendi Lajos

ISBN 963 9145 08 4

Kiadja: Barbaricum Könyvműhely
Karcag
Telefon: (59) 311-903

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső

Tipográfia: Dede Géza

Készült a Karcagi Nyomda Kft-ben
Felelős vezető: Tankó Csaba ügyvezető igazgató

BARBARICUM KÖNYVMŰHELY
KARCAG
1999

{fel}