<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:

Kurgán

Barbaricum
Könyvműhely

Szerkesztő: Rideg István

A könyv kiadását támogatta:
Karcag Város Önkormányzata
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Karcag

Dr. Varga Gizella, Karcag
Dr. Horváth József, Karcag
Kaiser Söröző, Karcag
Mátyus Lajos vállalkozó, Karcag

© Körmendi Lajos

ISBN 963 85626 4 1

Kiadja: Barbaricum Könyvműhely
Karcag
Telefon: (59) 311-903

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső

Borítóterv: Hangyási Attila
Tipográfia: Dede Géza

Nyomta: Karcagi Nyomda Kft.
Felelős vezető: Tankó Csaba
(T.sz.: 2671)

Barbaricum Könyvműhely
Karcag
1997

{fel}