<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Körmendi Lajos:

Magánkrónikák

Felsőmagyarország Kiadó
Miskolc, 1996

A kötet
a Magyar Könyv Alapítvány
támogatásával jelent meg

© Körmendi Lajos

Felsőmagyarország Kiadó
Felelős kiadó: Serfőző Simon
Sokszorosította
a Gyorsnyomda és Másoló Szolgálat, Miskolcon
Felelős vezető Kása Béla
ISBN 963 7687 73 4

{fel}