<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


A puszta fiai
Kazak költők versei
Körmendi Lajos fordításában

Barbaricum Könyvműhely
Karcag
1996

Keleti örökségünk 3.

Sorozatszerkesztő: Ökrösné Bartha Júlia és Pálóczi Horváth Adnrás

A kötet szerkesztője: Buharaj Ravil

A könyv kiadását támogatta:
a Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság
és Karcag Város Önkormányzata

A kötetet kazak népi motívumokkal illusztráltuk

© Körmendi Lajos

ISSN 1217-4149
ISBN 963 85626 0 9

Kiadja: Barbaricum Könyvműhely
Karcag
Telefon: (59) 311-903

Felelős kiadó: Dr. Farkas Dezső

Borítóterv: Hangyási Attila
Tipográfia: Dede Géza

Nyomta: Karcagi Nyomda Kft.
Felelős vezető: Tankó Csaba
(Tsz.: 1537)

A fordító megköszöni Vízkeleti Erzsébet, Varga Gyöngyi, Mándoky-Kongur István, Torma József, Szalai István e kötet elkészítéséhez nyújtott értékes segítségét.

{fel}