<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szenti Ernő

A lemenő nap sütnivalója
- versek -

Széphalom Könyvműhely
Budapest

A kötet támogatói:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Kisújszállás Város Önkormányzata,
Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás,
Dr. Tóth Albert,
Dr. Vágvölgyi István, Kisújszállás

Az illusztráció
Szenti Ernő munkája

A szerző fotóját
Bartha Sándor készítette.

Szenti Ernő
megjelent verseskötetei:
Léghajón a mélybe, 1992
Mikor szó érint szót, 1996
Édes önbosszantás, 1998
Emlékköltöztetés, 1999
Időmosás, 2001
Kőben csöndbuborék, 2003

© Szenti Ernő, 2005

ISBN 963 9373 97 4

Kiadja a Széphalom Könyvműhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593
e-mail: iroalap@axelero.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu
A kötet borítóját
Szenti Ernő grafikájának felhasználásával
Reuter Katalin tervezte.
Felelős kiadó és szerkesztő: Mezey Katalin
Nyomdai előkészítés: Reuter Katalin
Nyomdai munkálatok: Rózsadomb Contact Kft.,
Nagy és Tsa Nyomda

{fel}