<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szenti Ernő

Időmosás
Versek

Széphalom Könyvműhely
Budapest

A kötet támogatói:

Víz és Csatornaművek Koncessziós Rt.,
Kaposvári Kázmér elnök-vezérigazgató
Szolnok,

Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás
Dr. Tóth Albert

Szerkesztette:
Vörös István

A szöveget gondozta:
Nagy Gábor

Az illusztráció
Szenti Ernő
munkája

A szerző fotóját
Szenti Ervin készítette

© Szenti Ernő, 2001

Szenti Ernő
megjelent verseskötetei:

Léghajón a mélybe, 1992
Mikor szó érint szót, 1996
Édes önbosszantás, 1998
Emlékköltöztetés, 1999

ISBN 963 9028 96 7

Kiadja a Széphalom Könyvműhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel./fax: 351-0593, tel.: 462-0523
e-mail: iroalap@interware.hu
Felelős kiadó: Mezey Katalin
A borítógrafika Szenti Ernő munkája.

Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Komp Nyomda Kft.
Solymár, Mátyás király u. 7.
Felelős vezető: Pénzes Károly

{fel}