<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szenti Ernő

Mikor szó érint szót...

A kötet megjelenését támogatta:

Az Új Néplap
a Kisújszállási Városi Önkormányzat,
a Nagykun Mg. Szövetkezet, Kisújszállás,
Kocsárdi László menedzser, Kisújszállás,
Rácz Lajos építész-tervező, Kisújszállás, Csokonai u. 4/a.,
a Kisújszállási Városi Víz- és Csatornamű.

A szerző kiadása
Szolnok
1996

Szerkesztő: Körmendi Lajos

A fedéltervet és a grafikákat a szerző készítette.

© Szenti Ernő

Tipográfia: Majnár József
Készült a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyomdájában
500 példányban.
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Ny. sz.: 11/96
ISBN 963 650 374 5
Kiadó: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Remek alkalom a természetes gyógyulásra a
kisújszállási strandfürdő látogatása.

{fel}