<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


Szenti Ernő

Léghajón a mélybe

Jászkunság füzetek
5

Szerkesztő: Körmendi Lajos

Lektorálta: Dorkovics Ágnes, Szuromi Pál

A kötet megjelenését a Kisújszállási Városi Önkormányzat,
a Karcag Városi Önkormányzat
és az Alföld Program támogatta.

Kiadó: Verseghy Ferenc Megyei Könyvár
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
A borítóterv és a tipográfia Dede Géza munkája.

Készült a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
nyomdájában 850 példányban
Ny. sz. 77

Felelős vezető: Bertalanné Kovács Piroska

ISBN 963 7613 23 4
ISSN 0865-7211

© Szenti Ernő
Szolnok, 1992

{fel}