<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


In memoriam Verseghy Ferenc

Emlékkönyv
a Szolnokon
1972. december 14-15-én tartott
ülésszak anyagából

Szolnok, 1973.

Megjelent Verseghy Ferenc halálának 150. évfordulója alkalmából Szolnok Város Tanácsa támogatásával

Szerkesztette: Szurmay Ernő
Lektorálta: Tarnai Andor

Borítólap: Gácsi Mihály linómetszete

Készült: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár sokszorosító műhelyében 300 példányban, B/5-ös méretben.

Felelős kiadó: Szurmay Ernő

© Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 1973.

{fel}