<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


P. Nagy István

Köralagút
(versek)

Péter László grafikáival

© P. Nagy István, 1989

FORUM KÖNYVKIADÓ

FORUM KÖNYVKIADÓ ÚJVIDÉK, 1989

CIP – Matica srpska Könyvtár, Újvidék

894.511(497.1)-14=945.11 Nagy
NAGY, István P,
Köralagút: (versek) / P. Nagy István.– Újvidék : Forum, 1989.– 72 p.; 21 cm.

ISBN 86-323-0239-6

A kiadásért felel Bordás Győző főszerkesztő
Recenzens: Harkai Vass Éva
Szerkesztő: Kovács Ács Károly
A fedőlapot Péter László grafikáinak felhasználásával Maurits Ferenc képszerkesztő tervezte
Műszaki szerkesztő: Szilák Ibolya
Korrektorok: Kecskés Mária és Buzogány Kardos Julianna
Példányszám: 700
Készült a Forum Nyomdában, Újvidéken, 1989-ben

{fel}