kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


CSEH GÉZA

VÁLOGATÁS AZ 1956-OS FORRADALOM LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMAIBÓL

SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI
8.

SZOLNOK
2006

SOROZATSZERKESZTŐ
ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

LEKTORÁLTA
SZÁNTÓ LÁSZLÓ

TECHNIKAI MUNKATÁRSAK
FOTÓ: MÉSZÁROSNÉ CSÓK ZSUZSANNA
SZÖVEG ÉS KÉPSZERKESZTŐ: POZSGAI ERIKA

Első borítón: Felvonulnak a MÁV Járműjavító dolgozói
Hátsó borítón: A szovjet emlékmű ledöntése

A KIADVÁNY TÁMOGATÓJA
Nemzeti Kulturális Alap

Felelős kiadó: Dr. Zádorné dr. Zsoldos Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatója
Sokszorosította a SZOLTISZ Kft. Nyomdaüzeme Szolnok
Felelős vezető: Vígh László nyomdavezető

ISSN 1219-5049
ISBN 963 7244 115