101.
[Felszólalás.]
= A TIT VII. országos küldöttgyűlésének dokumentumai. Bp. 1977. TIT soksz. 2. köt. 127-129. p.
Budapesten, 1977. júl 2-3-án.

102.
A TIT VII. országos küldöttgyűlése.
= Könyvtáros, 1977. szept. (9. sz.) 544-545. p.
Vö. 101.

103.
Szakfelügyeleti eredmények szakfelügyeleti gondok.
= Könyvtáros, 1977. okt. (10. sz.) 571-576. p.
A könyvtári szakfelügyelet országos tapasztalatai 1974-ből.

104.
Előszó.
= Együtt, 1977. 3. sz. 5. p.
Aláírás: "A szerk."

105.
Ady Endre emlékezete.
= Együtt, 1977. 3. sz. 37-43. p.
A Szolnokon rendezett Ady-hangverseny bevezető előadásának szövege.

106.
Együttműködési megállapodás a munkásság könyvtári ellátásának javításáért.
= Együtt, 1977. 3. sz. 84-87. p.
Társszerző: Dénes Pál.
A hálózati központok: a VFMK és az SZMT Központi Könyvtára megállapodásának szövege.

107.
A könyv kopogtat, nyiss ajtót neki!
= Szövetség, 1978. ápr. 7. 7. p.
Ünnepi Könyvhét, 1978.

108.
Új köntösben.
= Együtt, 1978. 1-2. sz. 3-4. p.
Aláírás: a szerkesztő.

109.
A Szolnok megyei könyvtárak együttműködési köre.
= Együtt, 1978. 1-2. sz. 5-8. p.

110.
A közművelődési könyvtár együttműködése más kulturális intézményekkel.
= Együtt, 1978. 1-2. sz. 9-23. p.

111.
Együtt s nem egymás nélkül. Bistey András könyvéről.
= SZMN 1978. júl. 16. 7. p.
Összeláncolva. Elbeszélések. Bp. 1978. Magvető. (Új termés.)

112.
Néhány szó az olvasóhoz.
= Együtt, 1978. 3. sz. 3. p.
Szerkesztői előszó.

113.
Ünnepi Könyvhét 1978.
= Együtt, 1978. 3. sz. 10-13. p.
Társszerző: Pápay Lászlóné.

114.
[Felszólalás.]
= A helyismereti munka kérdései. Helyismereti tanácskozások. Összeáll. és szerk. Vajda Kornél. Bp. 1979. NPI. 71. p.
A Kecskeméten 1977. szept. 27-28-án rendezett tanácskozáson.

115.
A könyvtárosképzésről.
= Magyar Nemzet, 1979. jan. 19. 9. p.
Kovács Judit cikkéhez (Magyar Nemzet, 1979. jan. 14.).

116.
Jubileumi ünnepi könyvhét 1979.
= Együtt, 1979. 1. sz. 3-7. p.

117.
A szövetkezetektől a színházig. Egy megye közművelődési könyvtárainak együttműködése más kulturális intézményekkel.
= Könyvtáros, 1979. aug. (8.sz.) 451-455. p.

118.
Általános felügyelet szakfelügyelet módszertan.
= Együtt, 1979. 2-3. sz. 3-6. p.

119.

Könyvünnepek Szolnok megyében 1929-1978. 1. r. = Együtt, 1979. 2-3.sz. 70-85. p.
Ld.még: 123, 128, 131.
Vö. 3.

120.
A közművelődési könyvtárak szolgáltatásainak fejlődése.
= A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve. 1980. Szerk. Kovács Dezső. Bp. 1980. NPI. 48-53. p.
Az MKE 12. vándorgyűlésének 1. szekcióülésén elhangzott előadás szövege. (Szombathely, aug. 14-16.)

121.
Emlékező falu. (1979. Kossuth K.)
= Jászkunság, 1980. márc. (1-2. sz.) 95-96. p.
Ism.
Szerk. Hargitai György.

122.
Kongresszusi gondolatok.
= Együtt, 1980. 1. sz. 3-5. p.
Az MSZMP XI. kongresszusa alkalmából a VFMK által meghirdetett munkaversenyről.

123.
Könyvünnepek Szolnok megyében. 1929-1978. 2. r. Első lépések a kulturális forradalom útján.
= Együtt, 1980. 1. sz. 39-43. p.
Ld. még 119, 128, 131.
Vö. 3.

124.
Rekviem a népművelő-könyvtáros képzésért.
= Együtt, 1980. 2. sz. 3-5. p.

125.
A csehszlovák könyvtárak világában. [1.r.]
= Együtt, 1980. 2. sz. 9-14. p.
Tanulmányút tapasztalatai.
Ld. még: 135.

126.
A közművelődési könyvtár a tanulók permanens művelődéséért.
= Együtt, 1980. 2. sz. 15-21. p.
A VFMK és a Varga Katalin Gimnázium együttműködése.

127.
Ünnepi könyvhét Szolnokon. 1980.
= Együtt, 1980. 2. sz. 39-42. p.

128.
Könyvünnepek Szolnok megyében. 1979-1978. (3.r.) Az ellenforradalom utáni konszolidáció.
= Együtt, 1980. 2. sz. 50-55. p.
Ld. még 119, 123, 131.
Vö. 3.

129.
Tények és adatok a közművelődési könyvtárak helyzetéről, szolgáltatásaik fejlődéséről.
= Könyvtáros, 1980. okt. (10. sz.) 589. p.
Szemelvények a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 12. vándorgyűlésén elhangzott előadásból. (Szombathely, 1980. aug. 14-15.)

130.
Bemutatjuk a 450 éves mezőtúri középiskola könyvtárát.
= Könyvtáros, 1980. okt. (10. sz.) 613-615. p.
Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskola.

131.
Könyvünnepek Szolnok megyében. 1929-1978. [4.r.]
= Együtt, 1980. 3. sz. 49-57. p.
Ld. még. 119, 123, 128.
Vö. 3.

132.
A könyvtárak közötti együttműködés (hálózaton belüli és hálózatok közötti kapcsolatok).
= A községi könyvtárak módszertani segítése. Szerk. Csapó Edit. Kiad. az OSZK KMK. Bp. 1981. MTI. 68-75. p.

133.
A könyvtár társadalmi kapcsolatai.
= A községi könyvtárak módszertani segítése. Szerk. Csapó Edit. Kiad. az OSZK KMK. Bp. 1981. MTI. 100-106. p.

134.
A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia után.
= Együtt, 1981.1-2.sz. 3-4. p.

135.
A Csehszlovákiai könyvtárak világában. [2. r.]
= Együtt, 1981. 1-2.sz. 5-15. p.
Ld. még: 125.

136.
A könyv ünnepei Szolnok megyében.
= Együtt, 1981. 3. sz. 64-68. p.
1981-ben.
Társszerző: Veresegyházi Károlyné.

137.
Kísérlet egy megye szakképzett könyvtárosainak szervezett továbbképzésére.
= Könyvtáros, 1982. jan. (1. sz.) 24-24. p.

138.
Ipari munkások a könyvtárban.
= Együtt, 1982. 1-2.sz. 15-21. p.
Olvasásvizsgálat reprezentativ mintavétel alapján a megye városi és járási könyvtáraiban 1980-ban.

139.
A második esztendő. Könyvtárosaink szakmai továbbképzéséről.
= Együtt, 1982. 3. sz. 51-53. p.
Felsőfokú végzettségű könyvtárosok hároméves továbbképzése a megyei könyvtárban.

140.
Verseghy Ferenc szolnoki utóélete.
= In memoriam Verseghy Ferenc 2. Szolnok, 1983. 69-81. p.
Vö.273.

141.
Az Olvasó Népért mozgalom harmadik konferenciája.
= Együtt, 1983. 1-2. sz. 3-8. p.

142.
A közművelődési könyvtárak és társadalmi környezetük kapcsolata. E kapcsolatok továbbfejlesztése.
= Együtt, 1983. 3. sz. 21-38. p.

143.
Kell a jó könyv! Új olvasópályázat felszabadulásunk 40. évfordulójára.
= SZMN 1984. jan. 11. 5. p.

144.
Olvasónaplómból. Tükör Szolnok megyéről.
= SZMN 1984. febr.5. 5. p.
Szolnok. Bp. 1984. Kossuth K. (Magyarország megyéi 5.)

145.
Olvasónaplómból. Múlt és jelen a mai észt prózában.
= SZMN 1984. febr. 26. 5. p.
Jaan Kross: A cár őrültje. (Bp. 1983 . Európa.)
Matti Unt: Őszi kavargás. (Bp. 1983. Európa.)

146.
Olvasónaplómból. Jurij Trifonov: Hely és idő.
= SZMN 1984. márc. 25. 5. p.
Bp. 1983. Magvető.

147.
Olvasónaplómból. Mai szovjet, ukrán elbeszélések.
= SZMN 1984. szept. 16. 5. p.
Napraforgók. (Bp. 1982. Európa.)

148.
Olvasónaplómból. Tükörképek '84.
= SZMN 1984. dec. 29. 5. p.
A Szolnok megyei Fiatal Alkotók Klubja (FAK) tagjainak munkáiból készült antológiáról. (Szolnok, 1984.)

149.
A Verseghy Könyvtár helye a megye művelődési életében.
= Együtt, 1985. 1. sz. 33-42. p.
Elhangzott a szolnoki múzeum és könyvtár alapításának 50. évfordulóján 1983-ban.
Fotóval.

150.
Olvasónaplómból. Deme Zoltán két újabb kötetéről.
= Jászkunság, 1985. szept. (3. sz.) 41-42. p.
Arpeggio (Bp. 1984.); Mikrokozmosz (Bp. 1984.)

Vissza Előre