[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KUNSZENTMÁRTON
I/O
<<< >>>

Imre János kovácsmester * 1877. Kunszentmárton. 1913-ban szabadult fel, segéd volt Szentesen, Tiszainokán, 1921 óta önálló. - A világháború alatt a 29. népf. e. kötelékében szolgált. Az Ipartestület, az Iparoskör, a Kath. kör, a Méhészegyesület tagja. - Felesége: Szabó Erzsébet, fiai: Márton, József és János.

Iványi Károly, vitéz, áll. el. isk. igazgató * 1888. Kisköre. Oklevelét 1905-ben Egerben szerezte, tanított Fegyverneken, Kunosvágáson, 1906 óta van Kunszentmártonban. - A 60. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, a SL (kardokkal), I. o. ez., bronz vit., seb., háb. emlékérem, K. cs. k. tulajd. 1928-ban avatták vitézzé. A Stefánia szöv. ü. v. igazgatója, a Frontharcos csoport társelnöke, a Cserkészcsapat megalapítója, Leventefőoktató, a Kaszinó választmányi tagja, a Járási tanító-egyesület alelnöke, a Napköziotthon vezetője. - Felesége: Veörös Vilma (polg. isk. igazgató), gyermekei: Károly (1934-ben avatták vitézzé) és Edith.

Józsa Gyula gabonakereskedő * 1896. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. A Kádár cégnél tanult, a Munkás fogy. szöv. vezetője volt, 1927 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, a II. o. ez. vit. érem tulajd. Tevékeny részt vett az ellenforradalomban. - Felesége: Fiala Elvira, gyermekei: Fábián és Elvira.

Kádár Károly közs. közig. jző * 1885. Bpest. A közig. tanfolyamot 1919-ben Bpesten végezte. Gyakornok volt Tiszaföldváron, 1910-től s. jegyző Tiszakürtön, 1912-től főjző Tiszavárkonyban, 1918 óta Kunszentmártonban közig. jegyző. Az Uri kaszinó igazgatója volt, a Torna egyes. elnöke, a Testnev. bizottság tagja. - Felesége: Szegedi Margit, gyermekei: Katalin és István.

Kakasy Árpád uradalmi intéző * 1896. Nagyteremi. A kolozsvári gazdasági akadémiát végezte, működött Herczfelder Jenő, majd gr. Almásy Imre bérgazdaságában, 1928 óta Montág Ákos gyalupusztai 2100 holdas bérgazdaságában intéző. - Az 5. táb. ágyús e. kötelékében harcolt az olasz és román fronton, bronz SL, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Makai Teréz, gyermekei: Árpád és Ilona.

Kakuk László cipészmester * 1895. Kunszentmárton. Régi iparoscsalád sarja. 1911-ben szabadult fel, majd atyja halála után, 1919-ben átvette a műhelyt. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Iparos- és kereskedő ifjak önképzőkörének titkára, az Ipartest. szakcsoportjának vizsgáztató tagja, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Karancsi Erzsébet, fia: János.

Kakuk Matuzsálem magánzó * 1868. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja, cipészipart tanult, 1884-ben szabadult fel, segéd volt Nagyváradon, Kolozsváron, Nagyszebenben, Aradon, szakiskolát is végzett, 1893-ban lett önálló, üzemében 10-12 segédet tartott. Hadikölcsönbe 100 hold föld árát fektette, az Iparoskör székházára is sokat áldozott. - A 29. h. gy. e. kötelékében a határmentén teljesített szolgálatot. - Az Iparoskör alapító dísztagja, a Stefánia fiókszöv. tagja. - Felesége: Kovács Etel, leányai: Ilona (Peterdi Lajosné), Erzsébet (Ibolya Jánosné).

Kecskés Ferenc vegyeskeresk. * 1893. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1909-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Debrecenben, Jászberényben, Szentesen, ü. v. Csépán, 1933 óta önálló. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, megsebesült. Az Iparos-, és a Keresk. kör tagja. - Felesége: Varga Mária, gyermekei: Gizella és Ferenc.

Kerekes József ny. ig. főmérnök * 1862. Baranya. Anyai ágon a Szemere de genere Huba nemzetségből származik. A műegyetemet elvégezve 1885-től a Heves-szolnok-jászvidéki ármentesítő társulat szakaszmérnöke, 1897-től a Tiszaköröszugi társulat ig. főmérnöke, 1900-tól a Felső-Tiszai társulat igazgató főmérnöke volt. 1918-ban vonult nyugalomba. Az OFB által érdemei elismeréséül neki juttatott középbirtokon gazdálkodik. Szabolcs várm. thb. és a Vízügyi műszaki nagytanács tagja volt. Számos cikke jelent meg szaklapokban. - Felesége: Dévay Margit.

Kerekes László kádármester * 1891. Kunszentmárton. 1908-ban szabadult fel, segéd volt Cegléden, Debrecenben, Kecskeméten, 1921 óta önálló. - A vasuti e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, román fronton. - Az Ipartestület tagja. - Felesége: Lengyel Mária, fia: László.

Kerekes Róbert gépkereskedő * 1899. Kunszentmárton. 1914-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Szegeden, Szentesen, Csongrádon, Kunszentmártonban, Németországban és Csehországban, 1928 óta önálló. Üzletében varrógépet, rádiót, kerékpárt, motorokat s gépalkatrészeket tart. A Kereskedő kör, a Gépkereskedők egy. tagja, a Torna egyesület futballszakoszt. jegyzője. - Felesége: Szabó Erzsébet, fia: Róbert.

Kiss Bálint szabómester * 1873. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. 1890-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Szabadkán, Csongrádban, 1911 óta önálló. Raktáron tart saját műhelyében készült minden fajtájú férfi ruhát. Az Ipartestület s az Iparoskör tagja. - Felesége: Molnár Erzsébet volt.

Kiss (F.) Elekné özv. földbirtokos * Endrőd. Férje régi jász család sarja volt, 1913-ban kezdett önállóan gazdálkodni 73 hold földön. - A világháború alatt harcolt a szerb, orosz, román, olasz fronton, kétszer megsebesült, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A közs. képv. testület, a Gazdakör, Iparoskör, Kath. kör tagja volt, 1928-ban, azóta az özvegy Elek fiával vezeti a gazdaságot. - Gyermekei: Elek, Magda, Gizella, Borbála és József.

Kiss József sütőmester * 1889. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. A cukrászipart tanulta, 1906-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten, Esztergomban, Sátoraljaújhelyen, Kisujszálláson és Ótátrafüreden, 1911 óta önálló, 1917-ben a cukrászipart abbahagyta és pékműhelyt nyitott. Az Ipartest., az Iparoskör, a Gazdasági egyesület tagja. - Felesége: Horpácsi Ilona, fiai: Árpád és Tibor.

Kiss Kálmán földbirtokos * 1876. Kunszentmárton. Régi birtokoscsalád sarja. 1904-ben kezdett önállóan gazdálkodni 60 hold földön, ma 84 holdja van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. A Tkpt igazg. tagja, a Gazdaegyesület elnöke, az Iparosszékház alapítója és dísztagja, 1933 óta a község főbírája. - Leánya: Ilona (Gaál Lajos polg. isk. ig. neje).

Klein Ferenc id. kereskedő * 1888. Kiskunfélegyháza. Szegeden és Kiskunfélegyházán volt segéd, 1911 óta önálló; alapítása a Klein Testvérek cég, melynek tagjai K. Ignác és Ferenc. - A 38. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, kétszer megsebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Frontharcoscsoport választmányi tagja. - Felesége: Rosenbaum Elza, fiai: János, Imre és Tamás.

Kocsis Mihály községi rendőr * 1896. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 13 évig volt cipész segéd, 1926 óta közs. rendőr. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége Dékány Ilona, leánya: Ilona.

Kovács Elek kovácsmester * 1896. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1915-ben szabadult fel, segéd volt Szentesen, Bpesten, Szombathelyen, Győrött, Sopronban, Bukarestben, Konstanzán, 1925 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület, az Iparoskör, a Gazdasági egyesület tagja. - Felesége: Busai Erzsébet, leánya: Veronka.

Kovács István, vitéz, községi rendőr * 1897. Kunszentmárton. Régi jász család sarja. A cipészipart tanulta, Szentesen és Kunszentmártonban volt segéd, 1927 óta közs. rendőr. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, I. és II. . o., ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. 1929-ben avatták vitézzé. A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Dávid Róza, gyermekei: István és Pál.

Kovács János vegyeskereskedő * 1905. Kunszentmárton. 1922-ben szabadult fel, segéd volt a Hangya szöv. kunszentmártoni, kápolnásnyéki, karádi és egri fiókjaiban, 1930 óta önálló. A Kereskedők egyesületének tagja. - Felesége: Ambrus Ilona, ikerleányai: Évike és Gabi.

Kovács Károly földbirtokos * 1900. Kunszentmárton. Redemptus család sarja. 66 holdas birtokán gazdálkodik, a szegedi egyetem joghallgatója. - A világháború alatt az 5. h. husz. e. kötelékében szolgált, háb. eml. érem tulajd. Az új frontharcos szöv. parancsnoka, több helyi kulturális egyesület tagja. - Felesége: szentbenedeki Bozóky Róza.

Kovács Mária gazdálkodó Néh. atyja Kovács Kálmán * 1875. Kunszentmárton. Meghalt 1934-ben s azóta leánya gazdálkodik öröklött birtokán. Édesanyja 1933-ban halt meg.

Krebs Samu községi állatorvos * 1876. Kispéc. Oklevelét 1900-ban szerezte, egy évig Gyertyámoson, 1901 óta Kunszentmártonban közs. állatorvos. Az állategészségügy fejlesztésében, a járványok eredményes leküzdésében nagy érdemei vannak. - A világháború alatt a román és orosz fronton teljesített szolgálatot. - Felesége: Löwy Eszter, gyermekei: Jenő (ügyvéd), Etel (fogorvos), Ica és Rózsi.

Kuna P. András földbirtokos és orszgy. képviselő özvegye, Benke Ilona. Férje * 1866. Kunszentmárton. Apai örökségén gazdálkodott s azt szorgalmával 40 holdra gyarapította, volt várm. thb. tag, községi képviselő, a világháború alatt 2 évig küzdött a harctéren, a románok hazafias magatartása miatt üldözték, 1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek választották, képviselő volt 1934-ben bekövetkezett haláláig. A Kath. kör megalapítója. - Gyermekei: Lajos (40 hónapig volt orosz hadifogságban), Eszter, Ilona, Pál, Ferenc, Erzsébet, Bandi és Mátyás.

Kunszentmártoni Híradó. Politikai és társadalmi hetilap. Felelős szerkesztő: dr Mezey Lajos, kiadó: Wolf Dezső.

Lajkó Antal szabómester * 1894. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. 1910-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Orosházán, Makón, Marosvásárhelyen, 1922 óta önálló. Raktáron tart saját műhelyében készült férfiruhákat. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz és olasz fronton, 2-szer megsebesült, fogságba esett, bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Gyenikát Mária, gyermekei: Mária, Antal, Ági és Gizella.

Lakatos József nyomdatulajdonos * 1897. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. A helyi Bozóky nyomdában szabadult fel, segéd volt Szarvason, Szentesen, 1926-tól a Benke és Lakatos cég tagja, 1928 óta önálló. Üzlete villanyerőre van berendezve, 1 gyorssajtóval, 2 amerikai géppel, papírvágó, könyvfűző, perforáló géppel. Az 1930-ban alakult Körös-Tiszavidék laptulajdonosa. - A 17. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz, orosz fronton. - Felesége: Habranyi Mária, leánya: Gabriella.

Lapu Gábor műkertész * 1889. Öcsöd. 1910-ben végezte a 2 éves kertészeti tanfolyamot Bpesten. Segéd volt gr. Bolza Pál szarvasi birtokán, majd a nagytétényi áll. telepen kinevezett kertész, 1921-től a Magyar-hollandi kertészeti és faiskola rt.-nál főkertész, 1924 óta önálló. A község egyetlen képesített kertésze. - A 101. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. Az Ipartestület pártoló, a Vadásztárs., a Frontharcos szöv., az Orsz. kertészeti egyesület tagja. - Felesége: Kiss Etel, gyermekei: Etel, Erzsébet, Katalin és Gábor.

Lengyel István bizományos * 1906. Kunszentmárton. Atyja mellett gazdálkodott, 1923-tól községi díjnok volt, 1932 óta a Futura bizományosa. A Kath. kör, az új Frontharcos szöv., a Testnevelési biz. tagja - Felesége: Szabados Eszter, leánya: Klári.

Markovits Ármin szabómester * 1872. Alsóalap . 1888-ban szabadult fel, segéd volt Veszprémben, Székesfehérváron, Győrben, Pécsett, 1897 óta önálló. Minden fajta, műhelyében készült férfiruhát tart raktáron. - A világháború alatt a 29. h. gy. e. kötelékében szolgált. - Az Ipartestület tagja. - Felesége: Fináli Katalin, gyermekei: Júlia (Blau Józsefné), József (orvos), Miklós (ügyvéd), Erzsébet (Nyitrai Jánosné), Irén (tanár) és Rózsi.

Markovics Miklós dr. ügyvéd * 1903. Kunszentmárton. Az egyetemet 1928-ban Bpesten végezte, ügyvédjelölt volt Szolnokon, 1934-ben ügyvédi vizsgát tett, ekkor nyitotta irodáját Kunszentmártonban.

Márkus Gyula szijgyártó és nyerges mester * 1878. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. 1894-ben szabadult fel, segéd volt Kolozsvárott, Marosvásárhelyett, Nagyszebenben, Brassóban, Kézdivásárhelyen, Romániában, Debrecenben, Bpesten, Szombathelyen, 1904 óta önálló. Állami szállító. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, Koronás nagy ezüst és vas érdem kereszt, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület, az Iparoskör, a Kereskedők egy., s a Gazdasági egyesület tagja. - Felesége: Molnár Mária, gyermekei: Mária, Gyula és Irén.

Mátray László téglagyáros * 1900. Kunszentmárton. A bécsi keresk. akadémiát végezte 1918-ban. 1922-ben vette át atyja 1891-ben alapított nagyszabású és modern téglagyárát. A községi kőhíd létesítéséhez 100 vagon betonkaviccsal járult hozzá. A Tornaegylet dísz tagja, (a motorkerékpár szakosztály vezetője), 1929-1931-ben a Nagykun sportliga motorkerékpáros bajnoka volt.

Mertz Gusztáv gyógyszerész özvegye Kurcz Róza. Férje s az özvegy is régi nemesi család sarja. Férjének Cibakházán, majd Tiszaföldváron volt gyógyszertára, 1927-ben. A várm. thb. tagja volt.

Molnár János örökösei, vendéglősök. Édesatyjuk 1928-ban, azóta két fia vezeti a vendéglőt, János 1913-ban, Béla 1915-ben született Kunszentmártonban. Ipartestületi tagok.

Molnár Lajos közs. főjegyző * 1898. Kunszentmárton. A Közig. tanfolyamot 1922-ben Egerben végezte, gyakornok, 1922-től s. jző, 1934 óta főjegyző. - Az 1. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Torna egyesület elnöke, a Dalárda megalapítója; mindkét intézmény fellendítésében nagy érdemei vannak (A Torna egyesületből került ki Dáni Baba orsz. női tőrvívó bajnok, a Dalárda pedig Karcagtól hódította el a Nagykun kupát) A Rk. egyházközség jegyzője, a Frontharcos és Vöröskereszt fiók ellenőre, a Stefánia szöv. alelnöke, az Iparos kör dísztagja.

Molnár László tkpt igazgató * 1895. Kunszentmárton. Szegeden tett érettségit, 1915 óta áll a Kunszentmártoni gazdasági takarékpénztár rt. szolgálatában mint gyakornok, majd könyvelő és főkönyvelő; 1934 óta igazgató. A Torna egyesület alapító főtitkára, a versenyek rendezőségi tagja.

Nagy János ny. tanító özvegye Bíró Rozália. Férje * 1869. Felsőbánya. Oklevelét Zilahon szerezte, 33 évig tanított Kunszentmártonban, 1925-ben vonult nyugalomba, 1927-ben. 27 évig volt az iparos tanonciskola rajztanítója, 5 évig tanított a kereskedőtanonciskolában. - Fia: János.

Nagy Károly gazdasági isk. igazgató * 1881. Somorja. A tanítóképzőt Modorban, a gazdasági szaktanítóképzőt Rimaszombaton végezte. Ópécskán tanított, 1904-től a kunszentmártoni gazd. iskola vezető tanára, 1911 óta igazgató. - Úgy a helyi, mint a szaklapokat gazdasági cikkekkel látja el. A Hitelszövetkezet felügyelőbizottsági elnöke, a Tűzoltó test., a Méhész egyesület elnöke. - Gyermekei: Károly (ügyvéd), Erzsébet (dr. Bereczki Ferenczné) és Magdolna (dr. Zsidás Istvánné).

Nagy Sándor cukrász * 1885. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. Csongrádon szabadult fel 1902-ben, segéd volt Bpesten, Szegeden, Nagykanizsán, Zólyomban, Liptószentmiklóson, Léván, 1909 óta önálló. Ő nyitotta az első cukrászdát Kunszentmártonban. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton. Az Ipartestület tagja, az Iparoskör alapító dísztagja, a Kereskedelmi kör pártoló tagja, a Polg. iskola alapító tagja. - Felesége: Vigh Ida, fia: Sándor.

Neuberger Márk dr. ügyvéd 1861. Kunhegyes. Ügyvédi vizsgát 1889-ben tett, 1890-ben nyitotta irodáját. A Gazdasági tkpt alapítója és ügyésze, várm. thb. tag, várm. tb. főügyész, ügyészségi megbízott; 40 évig volt az Izr. hitközség elnöke, a város utolsó ügyésze volt. - Felesége: Fuchs Irén, 3 fia, 3 leánya van.

Neuberger Rezső dr. ügyvéd * 1898. Kunszentmárton. Ügyvédi vizsgát 1925-ben tett Bpesten s u. ekkor nyitotta irodáját. 1930 óta várm. tb. főügyész s a Tiszai alsójárás ügyésze, 1932 óta a Körös-Tiszavidék felelős szerkesztője, jbírósági ügyészi megbizott, közs. képv. test. tag, a Ref. egyház, a Hitelszövetkezet ügyésze, a Gazd. tkpt igazg tagja. - Felesége: Schweiger Margit, aki 600 holdas birtokát önállóan vezeti.