[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
P/Z
<<<

Pádits István uradalmi intéző * 1878. Felsőzsolca. A debreceni gazd. intézetet végezte 1906-ban. 1900 óta van a br. Harkányi család uradalmaiban alkalmazva. A világháború alatt az olasz fronton harcolt, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Gazdatisztek egyesületének tagja. - Felesége: Osváth Katalin, gyermekei: István, Zoltán és Katalin.

Pakuts Ferenc ny. cs. th. * 1880. Réty. 1906-ban lépett a csendőrség kötelékébe Kolozsváron, 1919 óta th. - 12 és 20 évi szolgálati, mozgósítási és háb. eml. érem tulajd. - Felesége: Baricz Rozália, gyermekei: Irén, Ferenc és Erzsébet.

Papp János földbirtokos * 1869. Törökszentmiklós. Régi nemesi család sarja. 1895 óta gazdálkodik önállóan 54 holdas birtokán. - Felesége: Sipos Rozália, leányai: Erzsébet és Rozália.

Papp (B) Károly kisbirtokos * 1868. Törökszentmiklós. 40 hold földje van, melyen fiai gazdálkodnak. Gyermekei: Mária (hadi özv.), Károly és Sándor.

Pogány (H.) Ákos felelős szerkesztő, laptulajd. * 1896. Arad. 1920-tól több budapesti lap tudósítója. 1925-26-ban Uj Tavasz c. szépirodalmi folyóirata volt, 1926 óta a "Törökszentmiklós és Vidéke" szerkesztője, 1930-ban megindította a "Törökszentmiklósi Friss Ujságot". - 1915-től a 29. h. gy. e.-nél szolgált, 1919-ben a honv. miniszt.-ban polg. tisztv. volt. - Felesége: Oláh Julianna.

Pollák Miksa festékkeresk. és szobafestő m. * 1885. Törökszentmiklós. Bpesten tanult, 1910 óta önálló. 1928-ban a szolnoki kiállításon dícsérő oklevelet kapott. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, mint 100%-os rokkant szerelt le. Ipartest. előlj. az Izr. hitközség, képv. test. tagja. - Felesége: Reiner Ilonka, fia: Sándor.

Polgár Béla földbirtokos özvegye br. Messzina Stefánia. Férje halála óta vezeti 750 holdas birtokát, melyből 7 holdon gyümölcs- és rózsafák, valamint díszbokrok termelésével foglalkozik. A gazdaság vezetésében két fia vesz részt. A Vöröskereszt s a Csecsemővédő egy. elnöknője. Gyermekei: József (dr. gazd. vezető), Béla (okleveles gazdász, gazd. vezető), Erzsébet (roffi Borbély Gáborné) és Stefánia (csantavéri Törley Bálintné).

Polonyi Mihály ny. cs. törzsőrm. * 1882. Zagyvarékas. 1905-ben lépett a csendőrség kötelékébe Bpesten, 1917-től törzsőrmester. Az 1908-1909., a 20 éves szolgálati s a jub. érdemkereszt tulajd. A Hangya szöv. felügy. biz. tagja, az Általános népkör harmadelnöke. - Felesége: Fásy Margit.

Polyik János id. kádár m. * 1877. Törökszentmiklós Régi iparos család sarja. 1893-ban szabadult fel, Kecskeméten, Budapesten volt segéd, 1905 óta önálló, 8 hold földön gazdálkodik. - Az 5. hegyi tüz. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, bronz vit., jub. emlékérem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. és Iparoskör tagja. - Felesége: Drescher Katalin, fiai János és István.

Reisinger Arnold géptechnikus, üzemtulajd. * 1889. Kunhegyes. A bpesti felsőipariskolát végezte 1908-ban. Nagyváradon lett 1911-ben önálló, másfélévig a helybeli Lábassy gépgyárban üzemvez. 1932 óta ujra önálló, üzeme traktor és motoralkatrészek gyártásával és javításával foglalkozik, cséplőgép garniturája is van. - A 302. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, háromszor sebesült. I. o. ez. vit., seb. érem és K. cs. k. tulajd. Ipartest. tag. Leányai: Aliz és Ibolya.

Rk. egyház. Régi plebánia, 1740-ben szervezték újjá, anyakönyve is ez idő óta van. Szt Háromság tiszteletének szentelt templomát 1913-ban építettek. Hívők száma (filiákkal): 16.241.

Rosenfeld Miksa özvegye Früh Gizella kereskedő Férje * 1860. Törökszentmiklós. 1883-ban alapította az üzletét. Az Izr. hitközség alelnöke, a Népbank igazg., a Keresk. kör elnökségi tagja volt. 1927-ben, azóta özvegye vezeti az üzletet. - Leánya: Margit (Lusztig Ferencné).

Róth Ferenc fűszer- és vegyeskeresk. * 1908. Törökszentmiklós. Polg. iskolát végzett, 1925-ben vette át szüleinek 1892-ben alapított üzletét; a NEP, a Törökszentmiklósi FC., az Iparos és keresk. kör tagja.

Rubinstein Sándor papírkeresk. és nyomdász * 1878. Törökszentmiklós. Atyja mellett tanult, 1907 óta önálló. Régi, országos hírű cég, itt nyomják a "Törökszentmiklós és vidéke" heti lapot, 1929 óta könyvkötészete is van. Az Orthodox izr. szentegylet gondnoka. - Felesége: Deutsch Eszter, fiai: György, Andor, és Imre.

Sándor Imre szijjgyártó m. * 1898. Törökszentmiklós. Kun nemesi család sarja. 3 évig volt segéd, 1930 óta önálló. - A 68. h. gy. e. kötelékében harcolt a román és orosz fronton, súlyosan megsebesült. I. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. tagja.

Sándor Pál hentes m. * 1904. Törökszentmiklós. 1921-ben szabadult fel, Budapesten volt segéd, 1934 óta önálló. Ipartest. tag. - Felesége: Banka Jusztina, fia: Pál.

Sándor Pál ny. p. ü. őri főszemlész * 1882. Törökszentmiklós. Régi nemesi család sarja. 1900-ban lépett a p. ü. őrséghez Kunszentmártonban, utolsó állomáshelye Bpest, 1930-ban vonult nyugalomba. Közs. fogy.-adóellenőr, a Kath. kör jzője, a Kath. népszöv. alelnöke. - Gyermekei: Pál (p. ü. őr), Imre és Erzsébet.

Sánta Imre földbirtokos * 1871. Törökszentmiklós. 380 hold saját és 560 hold bérelt földön gazdálkodik. Cséplőgépei s motorjai vannak, gazd. kiállításokon oklevelet és bronz érmet nyert. A község főbírája volt 1930/33-ban. Várm. thb. vir. tag. Tkpt Földmíveskör vál., Gazdák malmában igazgatásági, NEP r. tag, a Pusztabalai birtokvevő társ. elnöke. - Gyermekei: Jusztika, Sámuel, László, Róza, Imre, Piroska, Albert és Béla.

Sarkadi János ny. máv alkalmazott * 1856. Törökszentmiklós. 1888-ban lépett a Máv szolgálatába, 1913-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Kocsis Zsuzsanna, gyermekei: Sándor, Erzsébet, Árpád és János.

Sarkadi Lajos főgépész * 1857. Pocsmegyer. A géplakatos ipart az állami gépgyárban tanulta s ott dolgozott 1882-1891. 2 évig magángazdaságban, majd 1898-ig a helyi Lukács-féle malomban, 1899 óta a Gazdák gőzmalmában főgépész. - Felesége: Szegő Mária, leányai: Ilona és Jolán.

Scheftsik János, szolnoki, dr. földbirtokos * 1895. Szolnok. Orvosi oklevelét 1922-ben Bpesten szerezte. - A 3. nehéz tűz. e. kötelékében harcolt olasz és román fronton. 1919-ben mint túszt letartóztatták a románok és Brassóba internálták. Szegedre szökött, belépett a nemz. hdsg-be, majd az Ostenburg-különítménybe, a kormányzóval vonult be Bpestre. 4 1/2 évig a Bálint-klinikán volt asszisztens, 1926-ban atyja 375 holdas birtokát vette át A Move sportegylet elnöke, várm. thb. tag, a Vadásztárs. és Regatta-club tagja. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Jurenák Katalin, gyermekei: János és György.

Serák Iván földbérlő * 1892. Martfű. Vácon középiskolát végzett, gyógyszerésznek készült, 1910 óta 240 holdas birtokot bérel. - Felesége: Kovács Margit. Testvére, Zsigrai Julianna név alatt, az Új Idők munkatársa; jeles írónő.

Sohr József fűszer-, és rövid- és divatáru keresk. * 1889. Törökszentmiklós. Szakmáját Kiskunfélegyházán tanulta. A jelenlegi üzlet társtulajdonosa. A Keresk. kör tagja. - Felesége: Weisz Júlia.

Soltész József dr. magánorvos * 1898. Tolcsva. Oklevelét 1925-ben Pécsett szerezte. A bpesti egyetemi klinikákon működött, 1926-ban Bpesten, 1927-ben Törökszentmiklóson nyitott rendelőt. - A világháborúban a 9. h. gy. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton, K. cs. k. tulajd.

Starcz Györgyné, Schorik Teréz, özv. kéményseprő m. * 1861. Rozsnyó. A kéményseprési jogot az 1906-ban elhunyt férjétől örökölte. Az Iparoskör tagja. - Fogadott leánya: Etelka (Mikócs . Lajosné).

Starcz Gyula Ferenc kéményseprő m. * 1882. Bpest. Kalocsán volt ü. v. 1916 óta önálló. A község 2 kerületre van osztva, a kéményseprési jog a Starcz családé, s ezért édesanyja is özvegységi alapon jogosult mester. 5.000 kéményen osztoznak. - A világháborúban a szerb fronton harcolt. 1915-ben mint rokkant szerelt le. K. cs. k. tulajd. Felesége: Simon Margit, gyermekei: György, Gyula és János, nevelt leánya Juliska.

Subicz György géplakatos m. és gépkeresk. * 1911. Törökszentmiklós. 1927-ben szabadult fel, 1930 óta önálló. Ipartest. tag.

Subicz Péter szűcs m. * 1907. Törökszentmiklós. 1925-ben szabadult fel, 1929 óta önálló. Ipartest., Sport egyl. tagja. - Felesége: Csór Mária, fia: István.

Szabó Kálmán kocsmáros * Törökszentmiklós. Szíjjártó ipart tanult, 6 évig volt segéd, kocsmáját 1931-ben nyitotta, 42 hold földön gazdálkodik. Iparoskör tagja. - Felesége: Fias Róza, gyermekei: Béla (okl. gazda), Etelka, Róza, Katalin.

Szalai Imre főgépész * 1891. Bpest. A technológiát végezte, a bpesti Lang gyárban szerelő, 1919-től a törökszentmiklósi Galambos malomban főgépész, 1925-től a közs. villanytelep üzemvezetője, 1930 óta a Galambos-malom főgépésze. - A 7. h. tüz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. 2-szer I. o. ez., 2-szer II. o. ez., 2-szer bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A PLE és Move tagja. - Felesége: Högl Anna.

Szalay István áll. el. isk. tanító (Pusztakengyel) * 1891. Paks. Oklevelét 1912-ben Baján szerezte. 1912-től Pakson kezdett tanítani, 1929 óta van Pusztakengyelen. - A 17. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Az Általános népkör elnöke, a Stefánia szöv. tagja. - Felesége: Mendöl Sarolta.

Szalay Károly tejfeldolgozó üzem tulajd. * 1887. Köveskál. Régi zalai nemesi család sarja. A hentes és mészáros-ipart tanulta, abban önálló is volt. 1923-ban Bpesten végezte a vajipari szaktanfolyamot, Gyomán gyakorolt, 1927 óta önálló. Évi termelése 2000 hl. tej. - A 48. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, megsebesült. - Felesége: Pethö Mária.

Szépfalvi Kálmán máv kalauz * 1885. Kenderes. 1911-ben lépett a Máv szolgálatába, jelenleg a Bpest-Szolnok vonalon teljesít szolgálatot. A Vonat kísérők otthona, a Máv alk. orsz. szöv. tagja. - Felesége: Fodor Erzsébet, gyermekei: Rózsa, Kálmán és János.

Szigeti és Katona kereskedők.

Szilágyi Sándor dr. gyak. orvos * 1906. Törökszentmiklós. Oklevelét 1932-ben Budapesten szerezte, 1933-ban nyitott rendelőt Törökszentmiklóson. A Move, Csaba bajtársi egy., NEP tagja. - Felesége: Oldal Anna.

Szolnoki Mezőgazdasági Tkpt R. T. törökszentmiklósi fiókintézete, az 1894-ben alakult Törökszentmiklósi népbank jogutóda, 1933 óta mint affiliáció működik, ellátja Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kuncsorba, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszapüspöki és Szajol községek lakosságának hiteligényeit. Fiókvezető: Timár Lajos.

Sztrapecz Pál szűcs m. és sapkakészítő * 1895. Érsekújvár. 1913-ban szabadult fel, segéd volt Érsekujváron, Szolnokon, Törökszentmiklóson és Bpesten, 1923 óta önálló. - A 12. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, kétszer megsebesült. I. és II. o. ez., bronz vit., sebesülési, háborús emlék érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Vida Margit, gyermekei: Károly, Anna és Pál.

Szűcs László kötött-szövöttárú keresk. * 1880. Gyoma. A Thék E. bpesti bútorgyárban dolgozott, a Háromszék várm. körvasút építésében résztvett, 10 évig pályafelvigyázó volt a Máv-nál. Üzletét 1918-ban alapította. - A vasút e. kötelékében az orosz fronton teljesített szolgálatot. 2-szer az I. o. ezüst koronás érdem k. (a vit. érem szalagján) tulajd. - Felesége: Papp Jusztina.

Szűcs Mihály főraktárnok * 1898. Tápiószele. 1922-től a fegyverneki malomban volt raktárnok, 1925 óta az Első törökszentmiklósi gőzmalom főraktárnoka. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, kétszer megsebesült. K. cs. k., seb. érem tulajd.

Thernesz Géza főmolnár * 1901. Törökszentmiklós. 1919-ben szabadult fel, különböző malmokban volt segéd, lisztelosztó, almolnár, 1932 óta a Törökszentmiklósi gőzmalom rt.-ban főmolnár. A Move és NEP tagja. - Felesége: Kandikó Mária, fia: László.

Tihanyi Károly közs. jegyző * 1902. Kenderes. A közig. tanfolyamot 1924-ben Egerben végezte. 1924-től s. jző Törökszentmiklóson, 1928 óta Pusztakengyelen a jegyzői kirendeltség vezetője. A Stefánia szöv. társelnöke, az Általános népkör díszelnöke, a Levente egyesület, a Tűzoltó testület elnöke. - Felesége: Kiss Mária, gyermekei: Károly, Mária és Györgyike.

Timár Lajos tkpt fiók vezető, lapszerkesztő * 1898. Endrőd. A keresk. akadémia elvégzése után Aradon 7 évig banktisztviselő volt, 1921-től az Endrőd-Gyomai Tkpt ü. v. igazgatója, 1928 óta a Szolnoki mezőgazd. tkpt rt. törökszentmiklósi fiókintézetének vezetője. - A világháború alatt, mint önk. tizedes harcolt az orosz fronton. - A Lábassy-féle mezőgazd., ipar- és gépgyár rt. felügy. biz. tagja, a "Mindent Itthon" szöv. megalapítója, a Kaszinó, a Move tagja, az Önk. tűzoltó egy h. parancsnoka, a Rev. liga ellenőre, a NEP alelnöke, a "Törökszentmiklósi Hirlap" felelős szerkesztője és kiadója. - Felesége: Uhrin Katalin, leányai: Katinka és Évike.

Toifl Károly főmolnár * 1885. Aigen 1902-től az I. bpesti gőzmalomban, 1926 óta a törökszentmiklósi Galambos-féle hengermalomban főmolnár. - Felesége: Trohalik Mária.

Tóth András műkő- és betontelep tulajdonos * 1889. Törökszentmiklós. 1902-ben szabadult fel, az ország több városában volt segéd, önálló 1927 óta. - A 39. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, I. és II. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület, az Iparoskör s számos más egyesület tagja. - Felesége: Belijov Irén (orosz fogságban vette nőül), gyermekei: Károly, Bözsi és Irén.

Tóth Béla ref. el. isk. tanító * 1905. Székelyhid. Oklevelét 1925-ben Debrecenben szerezte, 1925-től Nyírmihálydiban, 1926 óta Törökszentmiklóson tanít. A Keresztény ifj. egyesület vezetőségi tagja. - Felesége: Vass Margit, gyermekei: Béla és Magda.

Tóth (B.) János ny. máv üzemi altiszt * 1884. Törökszentmiklós. 1909-ben lépett a Máv szolgálatába, 1931 óta van nyugdíjban. A Vasutaskör és Olvasókör tagja. - Felesége: Kürti Julianna, gyermekei: László, János és Margit.

Török Dezső apát, esperes plebános * 1881. Taktaszada. 1930 óta működik Törökszentmiklóson.

Török (Z.) János gazdálkodó özvegye, Balpataki Klára. Férje régi gazdálkodó család sarja volt, 1923-ban. 120 holdas birtokát nevelt leányának fia, Szecsey Kálmán kezeli.

Törökszentmiklósi Friss Ujság. Politikai és társadalmi lap. Felelős szerkesztő és kiadó: H. Pogány Ákos.

Törökszentmiklósi Hírlap. Politikai és társadalmi lap. Felelős szerkesztő és kiadó: Timár Lajos.

Törökszentmiklós és Vidéke. Politikai és társadalmi hetilap. Felelős szerkesztő és kiadó: Gaál István.

Törökszentmiklósi Hírlap. Felelős szerkesztő és kiadó: Timár Lajos.

Turcsányi Péter gazdálkodó * 1885. Törökszentmiklós. Régi gazda család sarja, 6 holdas öröklött birtokát szorgalmával 75 holdasra növelte. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Közs. tanácsnok, a Kath. nagykör pénztárosa, a Hangya szöv. ig. tagja, egyházi tanács tag. - Felesége: Féher Rozália, gyermekei: Sebestyén, Piroska, Péter, Imre és Lajos.

Turul Szövetség törökszentmiklósi "Magyar Jövő" bajtársi törzse. 1932-ben alakult. Törzsfő: Horváth Lajos okl. gazda, h. törzsfő: Alföldy Imre, főíródiák: Kontos Károly, kincstáros: Simon István, főlövészmester: Duka Dezső, I. íródiák: Rátkay Miklós, II. íródeák: Soós Kálmán.

Vasi Gyula fűszer- és vegyes keresk. * 1897. Pozsony. Bognár mester volt, jelenlegi üzletét 1925-ben nyitotta. - A 9. tüz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. Bronz vit. érem, vaskereszt és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Murányi Mária.

Végh István ny. cs. th. * 1886. Hidaskürt. 1910-ben lépett a csendőrség kötelékébe Jászapátiban, utolsó állomáshelye Törökszentmiklós volt, 1927-ben vonult nyugalomba. Mint táb. csendőr az orosz fronton harcolt. Cséplőgéptulajd. - Felesége: Antal Mária, leánya: Éva.

Vereb Máté ny. máv altiszt * 1872. Törökszentmiklós. Régi kun család sarja. 1897-ben lépett a Máv szolgálatába, 1921 óta van nyugdíjban. Vasutas és Kath. népkör, NEP tagja. - Felesége: Fehér Julianna, fiai: Gábor, Károly, Sándor és József.

Viola Imre italmérő * 1907. Törökszentmiklós. Pincér volt 2 1/2 évig, 1934 óta a Kath. kör italmérője. Iparos kör, Sportegy. tagja. - Felesége: Bognár Mária.

Wachsmann B. Mór-féle ecetgyár. 1885-ben alapította Wachsmann B. Mór, aki a község vezető polgára volt. Régebben az évi termelés 800 hl. volt, most 390 hl. 1932-ben halt meg, özvegye vette át a gyárat, jelenlegi cégtulajdonosok: Wachsmann Teréz és özv. Bleier Oszkarné (férje hősi halált halt).

Wohlstein Jenő asztalos m. és keresk. * 1897. Galgóc. Atyjánál tanult, 1924-ben lett Ujpesten önálló, 1930 óta van üzlete Törökszentmiklóson. - A 29. vadász kerékpáros osztály kötelékében harcolt az olasz fronton, 2-szer megsebesült. II. o. ez., kétszer bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Ipartest. és Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Klein Erzsébet, leányai: Ágnes és Aranka.

Wrany Hermann gabonakereskedő * 1886. Pancsova. Már itt önálló volt 1910-től, majd Fegyverneken tisztviselő, 1921-től a Törökszentmiklósi gőzmalom rt. bevásárlója, 1926 óta önálló. - A 79. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. I. o. ez. vit. érem tulajd. A Levente jóléti intézm. elnöke, a PLE tagja. - Felesége: Erneszt Ilona, gyermekei: Emma és Lőrinc.

Zafir Péter vas, fűszer, fegyver és lőszer keresk. * 1873. Törökszentmiklós. Ősrégi helyi család sarja. Segéd volt Kisujszálláson, Szolnokon, Bpesten, ü. v. Kisujszálláson, 1898 óta önálló. Várm. thb. tag. - Felesége Simon Irma, gyermekei: Sándor, Margit, Rozália és László.

Zeke Dániel rk. el. iskolai igazgatótanító * 1874. Botyka. Oklevelét 1893-ban Debrecenben szerezte, 1893 óta működik a törökszentmiklósi rk. elemi iskolánál a felsőbb hatóságok teljes megelégedésére. - A világháború alatt a brüxi orosz fogolytáborban teljesített szolgálatot. Az egyházmegyei tanító egy. alelnöke, a Tanítói járáskör elnöke, az Első földmíves kör alelnöke, a Hangya szöv. elnökigazgatója.

Zsemlye Jánosné, Alföldi Margit ref. el. isk. tanító * Törökszentmiklós. Ősrégi vezető család sarja. Oklevelét 1922-ben Pápán szerezte, azóta tanít a törökszentmiklósi ref. el. iskolánál. - Férje okl. gépészmérnök, leányai: Mária és Margit.